Život a obeta pátra Alojza Kolmačku SJ

Vyšlo v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

Synovec Peter Kolmačka si na pátra Alojza spomína nasledovne: „Už ako malý chlapec som počúval o svojom strýkovi-kňazovi Alojzovi Kolmačkovi len tie najkrajšie príhody. Bol starším bratom môjho otca Karola. Familiárne sme ho oslovovali Laci. ... Jeho základnou vlastnosťou bolo dobro. Svoju vieru preukazoval v prvom rade svojím bezúhonným životom. Mal nesmierne rád ľudí, a predovšetkým najslabších a najchudobnejších. Stále mal pocit potreby pomáhať a, podľa zásad rehole, rozdávať, čo sa dalo. Pomáhal taktne a nezištne rôznymi spôsobmi. Materiálne, zvezením autom, vybavoval v nemocnici ľuďom hospitalizácie, keď si sami nevedeli pomôcť. Doučoval deti matematiku a jazyky. A to všetko v tichu a pokore jemu vlastnej. My sme sa len náhodne dozvedeli o jeho skutkoch lásky od ľudí aj po jeho smrti. ... Počas vojny zachraňoval ľudí, a najmä Židov, jednoducho všade tam, kde bolo treba, bez ohľadu na národnosť či vierovyznanie človeka. Bol mimoriadne nadaný, ovládal cudzie jazyky, takže počas vojny vyjednával s Nemcami, samozrejme, za cenu vlastného života. Nikdy sa však nechválil, len náhodu sme sa dozvedeli o jeho nezištnosti.“Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 145
Formát 14,5 x 20, cm
Väzba pevná
Dátum vydania 2022
Zoznam použitých skratiek a značiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Predhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Rodina, pôvod, štúdia a rehoľné povolanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1. Obec a farnosť Valaská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2. Pôvod a rodina Alojza Kolmačku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3. Život v rodine Kolmačkových . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4. Vzdelanie a prvé kňazské povolania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.5. JOC (Jeunes Ouviers Catholiques; Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
– hnutie Kresťanskej robotníckej mládeže . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.6. Literárna inšpirácia Alojza Kolmačku pre činnosť JOC . . . . . . . . . . 22
2. Život a perzekúcia Alojza Kolmačku do roku 1964 . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1. Apríl 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2. Centralizačný tábor ‒ kláštor Bohosudov, mesto Krupka, Česká republika . . 32
2.3. Udalosti predchádzajúce zatknutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.4. Sledovanie Alojza Kolmačku a domové prehliadky . . . . . . . . . . . . . 42
2.5. Záznamy z vypočúvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.5.1. Pomery v centralizačnom tábore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.5.2. Činnosť členov JOC v Banskej Bystrici . . . . . . . . . . . . . . 53
2.5.3. Úvahy o budúcom zamestnaní
po prepustení z centralizačného kláštora . . . . . . . . . . . . . . 62
2.5.4. Ďalšia pastoračná činnosť Alojza Kolmačku
a členov / spolubratov JOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.6. Osobná komunikácia Alojza Kolmačku s rodinou . . . . . . . . . . . . . 72
2.7. Stručná biografia zatknutých členov JOC z Banskej Bystrice . . . . . . . . 74
2.8. Trestné oznámenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.9. Žaloba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.10. Rozsudok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.11. Amnestia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.12. Zamietnutá rehabilitácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3. Pôsobenie Alojza Kolmačku od prepustenia z väzenia
po obetu jeho života (1960 – 1982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.1. Civilné zamestnania Alojza Kolmačku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.2. Pôsobenie v kláštore v Kláštore pod Znievom . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.3. Spomienky na pátra Alojza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.4. Odkaz života a obety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Zoznam bibliografických odkazov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Knihy a monografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Internetové zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Archívne pramene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Archív autorky (Rozhovory a písomné výpovede) . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Obrazová príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

Život a obeta pátra Alojza Kolmačku SJ

zľava
10 %
  • Bežná cena: 11.00€
  • Naša cena: 9.90€