Homílie na nedele a sviatky cyklus B

Marcel Babál vo svoje rozlúčkovej reči na jeho pohrebe zhrnul jeho odkaz: „Pavol Horský bol veľduch. Ale aký bol duchovne všestranne bohatý, taký bol skromný. Bol charizmatickou osobnosťou. Jeho prítomnosť, pohľad a logická reč ovládali človeka duchovnou silou, ktorá pramenila z hlbokej viery v Stvoriteľa a z úcty k Matke Vykupiteľa. Osvietený Duchom Svätým sa rozdával bez hraníc. Nehľadel na seba. V posledných rokoch sa jeho zdravotný stav výrazne zhoršil. Mal prakticky trvalé bolesti. Poslednú chorobu i s diagnózou prijal triezvo a odovzdane do Božej vôle. Desať dní pred smrťou som ho kratučko navštívil, aby som ho pozdravil. Na rozlúčku mi dal kňazské požehnanie a tvrdo mi stisol ruku, pozerajúc sa do mojich zaslzených očí.“

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 246
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2020
Predhovor editora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
P. Pavol Horský-Anslo SJ Chudobný a vždy pripravený obetovať sa . . . . . . . . .9
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1. Cesta k rehoľnému kňazstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Mučený pre vieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. Na slobode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4. Namiesto záveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pavol Horský-Anslo SJ Homílie na nedele a sviatky cyklus B. . . . . . . . . . . . 31
1. adventná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nepoškvrnené počatie Panny Márie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2. adventná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. adventná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4. adventná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Narodenie Pána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sv. Štefana, prvého mučeníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
31. december Na konci roka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Zjavenie Pána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Krst Krista Pána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2. február Obetovanie Pána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Popolcová streda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1. pôstna nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2. pôstna nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3. pôstna nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4. pôstna nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5. pôstna nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
19. marec sv. Jozefa, ženícha Panny Márie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Kvetná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Zelený štvrtok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Veľký piatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Veľkonočná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Veľkonočný pondelok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2. veľkonočná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3. veľkonočná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4. veľkonočná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5. veľkonočná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6. veľkonočná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Nanebovstúpenie Pána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7. veľkonočná nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Zoslanie Ducha Svätého . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Najsvätejšej Trojice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
9. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
10. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
11. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
12. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Sv. Petra a Pavla, apoštolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
13. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. júla Návšteva Panny Márie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5. júla sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov . . . . . . . . . . . . . . 159
sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (2) . . . . . . . . . . . . . . . . 162
14. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
15. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
16. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
17. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
31. júla Slávnosť sv. Ignáca Loyolského,
kňaza a zakladateľa Spoločnosti Ježišovej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
18. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
19. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
15. augusta Nanebovzatie Panny Márie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
20. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
21. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
22. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
7. septembra bl. košických mučeníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
23. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska . . . . . . . . . . . . . . . 204
24. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
25. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
26. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
27. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
28. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
29. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
30. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
1. novembra Sviatok všetkých svätých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
2. novembra Spomienka všetkých verných zosnulých . . . . . . . . . . . . . . 231
31. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
32. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
33. nedeľa v Cezročnom období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Krista Kráľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Homílie na nedele a sviatky cyklus B

zľava
10 %
  • Bežná cena: 6.50€
  • Naša cena: 5.85€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 8 / Žalmy 101 - 118
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 8. zväzok dlhodobého projektu ..
25.00€ 22.50€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 7 / Žalm 119
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu ..
22.00€ 19.80€

zľava
80 %
S Bohom v Amerike
Duchovný odkaz beznádejného jezuitu „Kniha plná duchovných pokladov…“ „Mnohí, ktorých sme sa p..
14.90€ 3.00€