Posol 7-8 / 2024


Časopis
Počet strán 32
Formát 15 x 21 cm
Naše nohy v lete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Jozef Bartkovjak SJ
Srdce Božieho Syna (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gaston Roberge SJ – Róbert Mésároš
Za pastoračnú starostlivosť o chorých . . . . . . 4
Za politických vodcov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jozef Bartkovjak SJ
Myšlienky z denníka Jána Havlíka . . . . . . . . 7
Pozdrav z Afriky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Peter Majerník
Lietajúce matrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Benjamín Kosnáč
Žalmy – duchovný poklad ľudstva (4) . . . . 10
Ján Ďurica SJ
Kosienky moje – voňavé i boľavé... . . . . . . 12
Ladislav Malák
Mať dobré srdce... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ladislav Malák
Svedectvo o návrate manžela domov . . . . . . 14
Martina
Ježišovo premenenie na vrchu Tábor . . . . . 17
Milan Hromník
Stopy slovenských jezuitov v Kanade . . . . 20
Mária Rapošová
Čítanie z Dobrej knihy . . . . . . . . . . . . . . . 24
Svätá Monika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ježiš na ceste do Jericha . . . . . . . . . . . . . . . 28
Gabriela Spustová
Letom svetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Posol 7-8

2024

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 1.00€