Mučeníci viery a lásky

Kanonizovaní a nekanonizovaní jezuiti, ktorí položili svoj život pre vieru a službu lásky na území Slovenska

V odovzdávaní viery aj vo výchove má prvoradé postavenie svedectvo, príklad rodičov a celej rodiny. Tak to bolo ustanovené od samého počiatku života viery v Božom ľude Starého i Nového zákona. Apoštoli boli ustanovení za Ježišových svedkov práve preto, lebo s ním zdieľali jeho životný príbeh. „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“ (1 Jn 1, 1) To je spôsob, ktorým sa po celé dejiny kresťanstva odovzdávala viera. Tu majú osobitné miesto svedectvá mučeníkov, ktorí svoju vieru potvrdili vyliatím vlastnej krvi. Nechýbajú nám takí ani na Slovensku, len si ich potrebujeme viac všímať a ctiť. K tomu chce prispieť aj tento zväzok edície Svedectvo viery.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 183
Formát 15,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2020
Predhovor editora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
P. Michal Fedor – nemenovaný podnecovateľ úcty
k blahoslaveným trom košickým mučeníkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1. Životopisná črta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Významný bibliograf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3. Obnovenie Grécko-katolíckej cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4. Príbeh blahoslavených troch košických mučeníkov . . . . . . . . . . . . . . . 20
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Príloha č. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Príloha č. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Príloha č. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Svedkovia viery I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Michal Fedor SJ: Traja košickí mučeníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Štefan Pongrác (Pongrácz),
Melichar Grodecký (Grodziecki), Marek Križin . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
II. časť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Traja košickí mučeníci od 7. septembra 1619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Svedkovia viery II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
V službe lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
P. Ján Simonides kňaz Spoločnosti Ježišovej (27. 12. 1639 – 31. 10. 1674) . . . 119
P. Ján Katunský, kňaz Spoločnosti Ježišovej (5. 4. 1643 – 28. 6. 1683) . . . . . 150
V službe lásky v Skalici 1680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
P. František Serafínsky Beluš, kňaz Spoločnosti Ježišovej
(3. 10. 1830 – 15. 8. 1873) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Mučeníci viery a lásky

zľava
10 %
  • Bežná cena: 5.00€
  • Naša cena: 4.50€

zľava
10 %
V službe kontinuity a nových začiatkov
Najvyšším stupňom svedectva viery je mučeníctvo. Sám Ježiš Kristus povedal: „ Nik nemá väčšiu lásku ..
5.00€ 4.50€

zľava
10 %
Ľudové misie a obnova farnosti /  v skúsenosti slovenských jezuitov prvej polovice 20. storočia – inšpirácia pre novú evanjelizáciu
Ani v minulosti nefungovalo každé farské spoločenstvo dokonale, preto boli potrebné prostriedky na j..
10.50€ 9.45€

zľava
10 %
Prednášky a príhovory
Verejný život v novovzniknutom štáte nebol P. Vendelínovi Javorkovi SJ ľahostajný, najmä keď sa..
5.50€ 4.95€

zľava
10 %
Jezuitský návod (takmer) na všetko
  Spiritualita pre každodenný život Dobre a radostne prežiť život je umením, ktorému sa u..
17.90€ 16.11€