Príhovory a prednášky

Otec provinciál Ján Srna SJ nedosiahol síce mučenícku korunu vytrvalosťou vo viere „usque ad effusionem sanguinis“ – „až po vyliatie krvi“ prvých kresťanov či spolubratov vo svojom ráde – troch košických mučeníkov zo septembra 1619, ale prekonal ich svojou novou, takzvanou „civilizačnou“ mučeníckou korunou. Od 13. apríla 1950, keď bola prepadom kláštorov zapriahnutá priamo pseudoveda, ako zlomiť „triedneho nepriateľa a amerických špiónov kardinála Spellmana“, postihli všetkých obyvateľov kláštorov a členov rádov krutosťou jaskynnej éry. Jána Srnu stíhali až po smrteľné lôžko prievozskej nemocnice v Bratislave, na ktorom 8. januára 1984 dokončil svoj život. Doslova až do konca života šiel so svojím krížom cestou Kalvárie. Jeho vinu vyhlásil otvorene vedúci Cirkevného úradu Ministerstva kultúry SSR slovami: „S celým jeho životom to súvisí! Bol na čele nelegálnej rehole od päťdesiatych rokov. Súvisí to s celým jeho postojom! Bol proti nám celý svoj život! Zastával reakčný, nepriateľský postoj!“ Nad hrobom otca Jána Srnu sa všetci skláňame s úctou, obdivom, ale aj s prosbou, aby sa za nás prihováral a vyprosoval nám u Boha a Sedembolestnej Patrónky Slovenska potrebné sily a milosti vydržať a nedať sa zastrašiť. Lebo my ostávame ďalej medzi tými, ktorí považujú za ľudskú i spoločenskú zásluhu, že zničili otca Jána Srnu, ktorý nám zanechal príklad hodný nasledovania.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 161
Formát 14,5 x 20 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2020
Predhovor editora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
P. Ján Srna – vytrvalý strážca rehoľného života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1. Za slobodných čias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Od Barbarskej noci do roku 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. V rokoch nádeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. V období neostalinizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5. Záver života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6. Odkaz pre budúcich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Prílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kázeň pri pohrebnej sv. omši za P. Jána Srnu SJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Príhovor pri rozlúčke s otcom provinciálom Jánom Srnom SJ . . . . . . . . . . 38
Za otcom Jánom Srnom SJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Príhovory a prednášky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Pozdravný príhovor pri návšteve generálneho predstaveného SJ
o. Pedra Arrupeho na Slovensku, jún 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
P. Pedro Arrupe SJ: Príhovor otcom a bratom SJ na Slovensku
v Piešťanoch, jún 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
P. Ján Srna SJ: Kázeň počas sv. omše pri skladaní sľubov
v Beckove, 15. 9. 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Rehoľník dnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Tretia probácia – úvodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Tretia probácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Jezuiti na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Schola aff ectus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Sľub čistoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sľub chudoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Sľub poslušnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Rácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Príhovory a prednášky

zľava
10 %
  • Autor: Srna Ján SJ
  • ISBN 978-80-8191-252-8
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 5.00€
  • Naša cena: 4.50€