Na ceste s Ignácom /  Arturo Sosa SJ v rozhovore s Daríom Menorom

Arturo Sosa SJ je od roku 2016 generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej. Pri príležitosti Jubilejného ignaciánskeho roka 2021/2022 s ním vychádza tento knižný rozhovor. Okrem predstavenia osobnosti svätého Ignáca sa v ňom predstaví aj jeho terajší nástupca, potomok španielskych prisťahovalcov do Južnej Ameriky. Vďaka štúdiu politológie čitateľovi fundovane priblíži situáciu vo svojej vlasti Venezuele a zanietene hovorí o politike ako ceste k spoločnému dobru. Môžeme sa inšpirovať jeho odpoveďami o dnešnej Cirkvi a o vízii Cirkvi do budúcnosti, o sekularizácii a evanjelizácii. Dotýka sa aktuálnych problémov a príležitostí, ktoré priniesla pandémia. S veľkým nadšením hovorí o mládeži a o mnohotvárnom úsilí jezuitov podieľať sa na jej výchove a vzdelávaní. Taktiež sa dočítame, aké sú jeho postrehy o životnom prostredí, o úlohe žien v Cirkvi, o identite rehoľníkov, o vzťahu k pápežovi. Podnetné sú aj jeho odpovede o chudobe, sociálnej nespravodlivosti a zodpovednosti každého z nás za spoločné dobro ľudstva aj Cirkvi. Arturo Sosa SJ je nesporne jednou z najvýraznejších osobností súčasnej Cirkvi.Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 272, farebné ilustrácie
Formát 13 x 20,5 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2022
Prológ 7
Úvod 15
Budúcnosť plná nádeje
1. kapitola 21
Svätý Ignác z Loyoly – Pútnik
2. kapitola 43
Arturo Sosa – Pútnik dneška
3. kapitola 67
Odvážny život v dnešnom svete
4. kapitola 87
Nový sen o Cirkvi
5. kapitola 111
Spoločnosť Ježišova dnes
6. kapitola 133
Ukazujeme cestu k Bohu
7. kapitola 155
Úsilie kráčať po boku chudobných a ľudí na okraji spoločnosti
8. kapitola 175
Sprevádzame mládež pri vytváraní budúcnosti plnej nádeje
9. kapitola 195
Prebúdzame citlivosť voči spoločnému domu
10. kapitola 215
Jezuitské školstvo: prameň oslobodenia a nádeje
11. kapitola 239
Spoločné pôsobenie – škola dialógu a otvorenosti
Záverečná úvaha 263

Na ceste s Ignácom

Arturo Sosa SJ v rozhovore s Daríom Menorom

zľava
10 %
  • Bežná cena: 14.00€
  • Naša cena: 12.60€

Ukážka

zľava
10 %
Čo je ignaciánska spiritualita?
Ignaciánska spiritualita často radikálne mení život človeka. Avšak, o čo v nej presne ide? Prečo sa ..
2.50€ 2.25€

zľava
30 %
Osamelý pútnik Ignác Loyolský
  Táto kniha je podľa kritikov míľnikom v modernom biografickom výskume života svätého Ignác..
16.60€ 11.60€

zľava
90 %
Umenie voľby
V Umení voľby sa autor zaujíma o jednu z najdôležitejších ľudských schopností – o umenie zvoliť si t..
4.95€ 0.50€

zľava
10 %
Sofiológia Sergeja Bulgakova ‒ výklad a kritika
Ekumenické myslenie P. Alojza Litvu má svoj hlboký teoretický základ práve v jeho dizertačnej p..
7.00€ 6.30€

zľava
10 %
Duchovné cvičenia
Cesta duchovných cvičení pátra Jozefa Lackoviča-Webera je symbolicky zviazaná s rokom 1951, keď boli..
7.50€ 6.75€