Obnovme si nádej / Podnety pre novú evanjelizáciu

Pomocný biskup arcidiecézy Los Angeles  Robert Barron je v USA veľmi známou osobnosťou. Mediálna spoločnosť The Word on Fire, ktorú založil, si svojimi tlačenými aj audiovizuálnymi produktami získala fanúšikov už aj u nás a slovenskí diváci už mali možnosť vidieť seriál Katolicizmus, ktorého je Robert Barron autorom. Tento vzdelaný a rozhľadený muž má dar uchopiť zložité myšlienky, zjednodušiť ich, nachádzať príklady zo súčasnej kultúry, umenia či zo života svätých a priblížiť sa nimi k životu súčasných ľudí. Zdôrazňuje, aký je nevyhnutný záujem Cirkvi o tých, ktorí ju opúšťajú, ktorí strácajú záujem o vieru. So zápalom a rešpektom vstupuje do dialógu s neveriacimi, stými, ktorí veria iba vedecky podloženým faktom, s tými, ktorých tak ľahko a niekedy i hanlivo označujeme ako liberálov, s rodinami, s obeťami zneužívania. 

Slovenským čitateľom prinášame výber jeho vynikajúcich textov na tému obnovy kresťanského poslania, myslenia dnešných kresťanov, ako aj na tému obnovy Cirkvi a kultúry. Chceme tak sprostredkovať podnety na novú evanjelizáciu, ktorá je urgentnou úlohou kresťanov v Európe. 

Kniha obsahuje podrobný menný a vecný register.

 

 

 

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 436
Formát 13,5 x 21 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2021
Predslov arcibiskupa Christopha Pierra 5
Úvod biskupa Roberta Barrona 11

Prvá časť
Obnova nášho poslania 17

Prvá kapitola Vyhľadávanie „nijakých“ 19
Bývalí katolíci ešte stále (väčšinou) veria v (nejakú verziu) Boha 21
Bývalí katolíci vnímajú otázky o prirodzenosti Boha
ako nepríjemné 24
Bývalí katolíci žijú v nábožensky zmiešaných rodinách
a priateľstvách 26
Bývalí katolíci majú sklon označovať vieru za nelogickú
alebo nevedeckú 31
Rozlišovanie povolania 39

Druhá kapitola Evanjelizácia „nijakých“ 45
Začínať s krásou 47
Prestaňme hovoriť o viere za každú cenu iba polopate 50
Rozprávajme veľký príbeh Izraela 55
Zdôrazňujme Boha horiaceho kríka 63
Záver: Zapojme sa do radikálneho svedectva 66

Tretia kapitola Tomáš Akvinský a nová evanjelizácia 73
Príhovor pri promócii na Dominikánskej teologickej škole vo Washingtone 73
Asimilácia verzus korelácia 75
Náuka o Bohu 82
Záver 87

Štvrtá kapitola Jakubov rebrík 91
Homília pri vysviacke dominikánskych kňazov, 2019 91
Kňaz 92
Prorok 94
Kráľ 96
Záver 99

Druhá časť
Obnova nášho myslenia 103

Piata kapitola Ako Balthasar zmenil moje myslenie 105
Rastúca nespokojnosť s moderným experiencializmom 108
Kto je Ježiš Kristus? 118
Konečná a nekonečná sloboda 122
Teologizovanie v balthasarovskom kontexte 125
Záver 129

Šiesta kapitola Prečo na Božej jednoduchosti náleží 133
Čo to znamená, keď sa povie, že Boh je jednoduchý? 133
Námietky 136
Dôsledky pre náuku o vtelení Božieho Syna 145

Siedma kapitola Ten, ktorý je, ten, ktorý dáva 149
Jacques Derrida, Tomáš Akvinský a dilema
Božej veľkodušnosti 149
Apória daru 150
Boh ako darca darov 152
Najvyššie meno Boha 157
Duch Svätý ako dar 162
Vnútorné prebývanie Ducha Svätého 163
Záver 167

Ôsma kapitola John Henry Newman a nová evanjelizácia 171
Skutočný a teoretický súhlas 172
Súhlas vo vzťahu k formálnej a neformálnej dedukcii 179
Použitie v apologetike a pri evanjelizácii 186

Deviata kapitola Gaston Fessard a intelektuálna
formácia pápeža Františka 197
Životopisná skica 198
Filozofia dejín 201
Kritika totalitných systémov 204
Prepojenie na Ignáca 210
Fessard a František; 213
Záver 218

Tretia časť
Obnova našej Cirkvi 223

Desiata kapitola Pohľad na škandál pohlavného
zneužívania biblickými očami 225
Abrahám, Lót a anjelskí návštevníci 228
Héli a jeho synovia 231
Dávid a Betsabe 234
Amnon, Tamar a Absolon 237
Ježiš, Boží Syn 240
Ježiš a deti 243
Záver 247

Jedenásta kapitola Optatam totius a obnova kňazstva 251
Optatam totius 253
Prijatie a uplatňovanie dekrétu Optatam totius 257
Uplatnenie Optatam totius v súčasnosti 272
Záver 278

Dvanásta kapitola Imago Dei ako privilégium a poslanie 283
Úvahy prednesené na Svetovom stretnutí rodín v roku 2015
Späť na počiatok 285
Izrael, Kristus a Cirkev 290
Imago Dei v živote Cirkvi 294
Záver 306

Trinásta kapitola Veľkoleposť duše 309
Poznámky k promóciám na Univerzite Tomáša Akvinského
v roku 201
Veľkodušnosť 310
Dve výzvy 313
Záver 317

Štvrtá časť
Obnova našej kultúry 321

Štrnásta kapitola Výchova k čnosti, láske a poslaniu 323
Úvaha o siedmej, ôsmej a deviatej kapitole apoštolskej exhortácie Amoris laetitia
Siedma kapitola Amoris laetitia: Posilňovať výchovu detí 324
Ôsma kapitola Amoris laetitia 337
Deviata kapitola Amoris laetitia: Manželská
a rodinná spiritualita 339
Záver: Rodinný život v Kristovi 342

Pätnásta kapitola Liberalizmus a katolicizmus –
prečo sa rozchádzajú? 349
Príhovor k členom Kongresu Spojených štátov,
Washington 2019
Čo je liberalizmus? 350
Biblické korene politického liberalizmu 353
Rozchod 358
Thomas Hobbes a spoločné dobro 362

Šestnásta kapitola Relativizmus a jeho nepokoj 367
Genealógia relativizmu 368
Nebezpečenstvá relativizmu 373
Konfrontácia s relativizmom 377
Model pôsobenia v kultúre 384

Sedemnásta kapitola Kristus v kine 391
Evanjelizačná sila krásy 391
Babettina hostina 392
Vykúpenie z väznice Shawshank 399
Gran Torino 408
Záver 414


Obnovme si nádej

Podnety pre novú evanjelizáciu

zľava
10 %
  • Autor: Barron Robert
  • ISBN 978-80-8191-309-9
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 19.00€
  • Naša cena: 17.10€

Ukážka

Pomocný biskup arcidiecézy Los Angeles  Robert Barron je v USA veľmi známou osobnosťou. Mediáln..
13.00€

zľava
10 %
Duchovné rozlišovanie podľa kresťanskej tradície / Príhovory pre Vatikánsky rozhlas
Duchovné rozlišovanie je v stredobode záujmu ignaciánskej spirituality a stáva sa čoraz dô..
7.00€ 6.30€

zľava
10 %
Príbehy zo života svätého Ignáca z Loyoly
Spracované podľa prameňov    Z príležitosti 500. výročia obrátenia svätého Ignáca S..
2.00€ 1.80€

zľava
10 %
Duchovné cvičenia / nový preklad
  Preložil Ján Benkovský SJ Čím sú Duchovné cvičenia sv. Ignáca výnimočné a aktuálne..
9.00€ 8.10€