Vybrané štúdie

Biskup Dominik Kaľata SJ ‒ vyznal svoj postoj ‒  hodný mučeníka ‒  k prenasledovateľom Cirkvi, ktorí mu spôsobili mnohé príkoria, slovami: ‒ „Osobne vôbec neľutujem, že som to prežil. Keď som bol vo väzení, mnoho ráz mi bolo ťažko znášať zvlášť, že nemôžem pracovať normálne ako kňaz a  všetko išlo práve naopak, ako by som bol chcel. Na druhej strane však musím vyznať, že ako v civilnom živote, tak i vo väzení vždy som pociťoval ohromnú Božiu pomoc, pocit posily, svetla a milosti. Boh ma viedol a dokazoval mi, že je so mnou, že sa o mňa stará a že som v jeho rukách. Musím zdôrazniť, že vôbec neprechovávam nijaký hnev voči tým, ktorí nás duchovne ubíjali a týrali. Boli to ľudia, ktorí slepo plnili príkazy komunistickej strany a vlády a ani si neuvedomovali, ako neľudsky a nehumánne sa správajú. Budia vo mne skôr súcit ako nenávisť a pomstu.“Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 158
Formát 14,5 x 20, 5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2021
Predhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dominik Kaľata SJ, apoštol mládeže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Z Novej Belej do PTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
V civilnom zamestnaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
V exile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Záver života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Príloha: Spoločnými silami nesieme zodpovednosť za svet . . . . . . . . . . . . . . 23
Dominik Kaľata SJ: Vybrané štúdie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Francúzska filozofia a jej predstavitelia v 20. storočí . . . . . . . . . . . . . . . 31
Noví filozofi a ich kritika marxizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Mládež a mravné hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Sekularizácia a kresťanský postoj k svetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Charakteristické črty kresťanskej spirituality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Obrodné tendencie dnešnej spirituality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Spiritualita Hnutia fokoláre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Karl Rahner o sebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Karl Rahner a otázka dialógu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Karl Rahner osemdesiatročný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Vybrané štúdie

zľava
10 %
  • Bežná cena: 5.50€
  • Naša cena: 4.95€

zľava
10 %
Pozbierané čriepky
Je pozoruhodnou skutočnosťou, že po mnohých rokoch sa prichádzajú k hrobu pátra Antona Lapšansk..
6.90€ 6.21€

zľava
10 %
Mučeníci viery a lásky
Kanonizovaní a nekanonizovaní jezuiti, ktorí položili svoj život pre vieru a službu lásky na území S..
5.00€ 4.50€

zľava
10 %
Prednášky a príhovory
Verejný život v novovzniknutom štáte nebol P. Vendelínovi Javorkovi SJ ľahostajný, najmä keď sa..
5.50€ 4.95€

zľava
10 %
P. Michal Fedor SJ v spomienkach spolupracovníkov a priateľov
Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov...“ (Sir 44,1) Takým bol páter Micha..
6.70€ 6.03€