Prednášky a príhovory

Verejný život v novovzniknutom štáte nebol P. Vendelínovi Javorkovi SJ ľahostajný, najmä keď sa jednalo o katolícke školstvo a vzťah Katolíckej cirkvi a štátu. Tu jednoznačne obhajoval slobodu rodičov rozhodovať o výchove svojich detí, v čom sa odvolával na prirodzené právo rodičov, ktorí dávajú svojim deťom nielen život, ale aj výchovu, a tá nemôže byť indiferentná. Veľmi rýchlo vybadal, že snaha politických špičiek o štátne školstvo je analogická len nedávno skončenej odnárodňovacej snahe Uhorského štátu prostredníctvom štátnych škôl a postupne aj cirkevných, v ktorých bol zavedený ako vyučovací jazyk maďarský. Objavené prednášky a kázne osvetľujú obraz vzťahov mladého štátu Česko-Slovensko voči Katolíckej cirkvi. Veľká časť textov publikovaných v tomto zväzku dáva nahliadnuť do hĺbky tohto problému, ktorý je stále aktuálnyKniha
Vydanie Prvé
Počet strán 150
Formát 15,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2019
Predhovor editora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Pôsobenie P. Vendelína Javorku v prvých rokoch
Česko-Slovenskej republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1. Kultúrna a spoločenská situácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2. Situácia Katolíckej cirkvi v novom štáte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Zápas o katolícke školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Príloha: Štyri svedectvá o P. Vendelínovi Javorkovi SJ . . . . . . . . . . . . . . . 25
P. Vendelín Javorka SJ: Prednášky a príhovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Viera sa stará o večný, ale i o časný blahobyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Náboženstvo chráni tvoj život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
De beatudine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Cirkev a štát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Spolunažívanie Cirkvi so štátom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
O občianskej tolerancii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Katolík a náboženská tolerancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Náboženská tolerancia v praktickom živote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Cirkevná tolerancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Cirkev a škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Požehnanie Cirkvi pre rodinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Cirkev háji jednotnosť, nerozlučiteľnosť, svätosť stavu manželského . . . . . . . 72
De matrimonio mixto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
De Sanctissimo Corde Jesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Exhorta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
De oratione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Túžba po radosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Ak chceš byť dokonalý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Obrazová príloha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Prednášky a príhovory

zľava
10 %
  • Bežná cena: 5.50€
  • Naša cena: 4.95€

zľava
10 %
Mučeníci viery a lásky
Kanonizovaní a nekanonizovaní jezuiti, ktorí položili svoj život pre vieru a službu lásky na území S..
5.00€ 4.50€

zľava
10 %
V službe kontinuity a nových začiatkov
Najvyšším stupňom svedectva viery je mučeníctvo. Sám Ježiš Kristus povedal: „ Nik nemá väčšiu lásku ..
5.00€ 4.50€

zľava
10 %
Jezuitský návod (takmer) na všetko
  Spiritualita pre každodenný život Dobre a radostne prežiť život je umením, ktorému sa u..
17.90€ 16.11€

zľava
50 %
Môj život so svätými
Páter James Martin SJ pochádza z rodiny nie príliš horlivých amerických katolíkov. K svätcom preto a..
14.90€ 7.50€

zľava
10 %
Putovanie  / Ježiš vo svojej zemi
„Putovanie do Svätej zeme ma ohromilo. Bolo takmer neuveriteľné ocitnúť sa na miestach, kde kedysi ž..
25.00€ 22.50€