Vďačnosť a nádej / 75 rokov života a služby Misijných sestier Ducha Svätého    na Slovensku

Sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sa chcú na stránkach tejto kroniky podeliť
o vďačnosť a nádej, ktoré v nich vzbudzujú dejiny ich rehole na Slovensku. Začiatky pôsobenia
siahajú do roku 1931. Až do roku 1948 sa kongregácia sľubne rozvíjala a plnila mnohé apoštolské
úlohy. Potom nasledovalo štyridsať rokov otvoreného boja proti Cirkvi. Ten boj bol osobitne krutý
voči reholiam. Služobnice Ducha Svätého prežili veľkú časť tohto obdobia vo vyhnanstve v českom
pohraničí. Osobitnú úlohu v tomto období zohrala Matka Virgília Beláková, ktorej je v kronike venovaný výnimočný priestor.

Od roku 1990 misijné sestry slobodne pôsobia na viacerých miestach na Slovensku aj na misiách v zahraničí. 

S vďačnosťou za 75 rokov pôsobenia a s nádejou do budúcnosti ponúkajú svoju bohato ilustrovanú kroniku čitateľom.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 360
Formát 15 x 20, 5 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2018
Na úvod ---------------------------------------------------------------------- 9
13 Začiatky (1931 – 1939)
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého------------------ 13
Prvé služobnice Ducha Svätého na Slovensku------------------- 22
Slovensko v rokoch 1931 – 1939-------------------------------------- 22
Otvorenie prvej komunity služobníc Ducha Svätého
na Slovensku------------------------------------------------------------- 25
Matka Virgília------------------------------------------------------------ 36
Prvé povolania----------------------------------------------------------- 41
Vzdelávanie nových členiek------------------------------------------- 50
Registrácia----------------------------------------------------------------- 59
63 1939 – 1950
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého
v týchto krušných rokoch---------------------------------------------- 65
Slovensko počas druhej svetovej vojny a jeho
povojnová orientácia--------------------------------------------------- 67
Komunity služobníc Ducha Svätého
na Slovensku povýšené na samostatnú Slovenskú
régiu, 30. júna 1941------------------------------------------------------ 69
Otváranie nových komunít a preberanie
novej činnosti------------------------------------------------------------ 72
Likier a Bytčica----------------------------------------------------------- 73
Bojková--------------------------------------------------------------------- 91
Mokraď-------------------------------------------------------------------- 94
Kežmarok – nemocnica---------------------------------------------- 102
Kežmarok – škola----------------------------------------------------- 108
Čierna Hora------------------------------------------------------------- 110
Lendak-------------------------------------------------------------------- 110
Tužina--------------------------------------------------------------------- 112
Písomné vypovedanie z krajiny------------------------------------ 114

Výpomoc služobníc Ducha Svätého v domoch
Spoločnosti Božieho Slova------------------------------------------ 116
Vidiná--------------------------------------------------------------------- 117
Köszeg-------------------------------------------------------------------- 120
Spišský Štiavnik-------------------------------------------------------- 123
Nitra---------------------------------------------------------------------- 124
Ivanka pri Nitre. Nový regionálny dom služobníc
Ducha Svätého--------------------------------------------------------- 127
137 1948 – 1959
Vývoj udalostí v Misijnej kongregácii služobníc
Ducha Svätého--------------------------------------------------------- 139
Na Slovensku sa začína otvorený boj proti
Bohu---------------------------------------------------------------------- 140
Sústreďovanie rehoľných sestier a ich spoločné
práce---------------------------------------------------------------------- 143
Starostlivosť generálneho vedenia služobníc
Ducha Svätého--------------------------------------------------------- 151
Premiestnenie do Čiech – Trutnovská továreň
TEXLEN----------------------------------------------------------------- 152
Rok 1952----------------------------------------------------------------- 171
Sústredenie provinciálnych a regionálnych
prestavených v Hejniciach-------------------------------------------- 175
Návšteva sestier v Hejniciach---------------------------------------- 176
Návšteva zástupcov Českej katolíckej charity z Prahy--------- 179
Prvé sľuby v Horním Starém Měste------------------------------- 181
Prevoz sestier do Svobody nad Úpou----------------------------- 184
Charitné domovy----------------------------------------------------- 188
Sťahovanie z Mokrade do Klátovej Novej Vsi,
Hronského Beňadika, Hrabového a nakoniec
do Slovenskej Ľupče-------------------------------------------------- 188
Sťahovanie z Bytčice do Pezinka, Báču, Piešťan,
až do Slovenskej Ľupče----------------------------------------------- 199
Modra-------------------------------------------------------------------- 204
Dolný Smokovec------------------------------------------------------- 206

Jasov---------------------------------------------------------------------- 209
Podolínec---------------------------------------------------------------- 211
Slovenská Ľupča-------------------------------------------------------- 213
217 1960 – 1972
Vývoj udalostí v Misijnej kongregácii služobníc
Ducha Svätého--------------------------------------------------------- 219
Situácia v našej krajine----------------------------------------------- 222
Služby misijných sestier v Domovoch sociálnej
starostlivosti v Čechách---------------------------------------------- 225
Jestřebí u České Lípy-------------------------------------------------- 225
Bíla Voda----------------------------------------------------------------- 228
Jindřichovice pod Smrkem------------------------------------------ 231
Horní Žleb u Mělníka------------------------------------------------- 235
Horní Vidim------------------------------------------------------------ 238
Brtníky------------------------------------------------------------------- 243
Činnosť sestier na Slovensku--------------------------------------- 248
Rúbaň--------------------------------------------------------------------- 249
Levoča-------------------------------------------------------------------- 253
Máňa---------------------------------------------------------------------- 256
Zlaté Moravce----------------------------------------------------------- 261
Nové povolania--------------------------------------------------------- 263
273 1973 – 1989
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého
vo svete------------------------------------------------------------------- 275
Náboženská a politicko-ekonomická situácia
na Slovensku------------------------------------------------------------ 277
Činnosť sestier a formovanie rehoľného dorastu
v rokoch 1972 – 1989-------------------------------------------------- 279
Brtníky------------------------------------------------------------------- 281
Jindřichovice pod Smrkem a Vidim------------------------------ 284
Máňa---------------------------------------------------------------------- 286
Zlaté Moravce---------------------------------------------------------- 287

Nové Zámky------------------------------------------------------------- 291
Nitra---------------------------------------------------------------------- 292
Košice-------------------------------------------------------------------- 295
Bratislava---------------------------------------------------------------- 296
Emigrantky-------------------------------------------------------------- 301
Horní Poustevna------------------------------------------------------- 304
„Betánia“----------------------------------------------------------------- 307
311 1990 – 2006
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého---------------- 313
Vývoj udalostí na Slovensku po „nežnej revolúcii“
v novembri 1989-------------------------------------------------------- 315
Pokračovanie, ale aj návrat k predošlému----------------------- 317
Zlaté Moravce---------------------------------------------------------- 318
Topoľčianky------------------------------------------------------------- 320
Ivanka pri Nitre-------------------------------------------------------- 321
Spišský Štiavnik-------------------------------------------------------- 329
Brtníky – Betánia------------------------------------------------------ 332
Služba v kuchyniach Spoločnosti Božieho Slova-------------- 336
Nitra-Kalvária---------------------------------------------------------- 338
Bratislava---------------------------------------------------------------- 339
Nové komunity a nové apoštoláty doma
na Slovensku------------------------------------------------------------ 341
Valaliky------------------------------------------------------------------ 341
Kežmarok---------------------------------------------------------------- 345
Komunita noviciátu v Nitre na Nálepkovej ulici--------------- 346
Nové komunity a nové apoštoláty v zahraničí------------------ 348
Rusko a Ukrajina------------------------------------------------------ 348
Rumunsko--------------------------------------------------------------- 351
Česká republika-------------------------------------------------------- 355
Na záver: Iné európske krajiny a zámorské misie---------------------- 356
Použitá literatúra--------------------------------------------------------------- 359

Vďačnosť a nádej

75 rokov života a služby Misijných sestier Ducha Svätého na Slovensku

zľava
10 %
  • Bežná cena: 25.00€
  • Naša cena: 22.50€

zľava
44 %
Viera a život  / Manželstvo, rodina, láska
Teoologické meditácie Duchovné úvahy pátra Jozefa Šuppu, ktoré publikoval v časopise Viera a živo..
2.70€ 1.50€

zľava
70 %
Cirkev v Žiline v období komunistickej moci
K 20. výročiu smrti Gabriela Povalu Stránky tejto knihy vás prenesú do obdobia, keď nad Žilinou vise..
3.29€ 1.00€

zľava
91 %
Kanadský experiment
Vydaním tejto knižky sa Vydavateľstvo Dobrá kniha hlási ku svojim koreňom. Tie sa rozvinuli práve po..
5.61€ 0.50€

zľava
10 %
Mučeníci viery a lásky
Kanonizovaní a nekanonizovaní jezuiti, ktorí položili svoj život pre vieru a službu lásky na území S..
5.00€ 4.50€

zľava
82 %
Náboženské problémy v krajine ovládanej komunistami
Do rúk slovenského čitateľa sa po prvý raz dostáva kniha, ktorá hneď po svojom vydaní v zahraničí up..
5.61€ 1.00€