Ježiš márnotratný syn

Henri Denis, kňaz a profesor na Ka­tolíckej univerzite v Lyone, prináša v tejto knihe úvahy, ktoré vyplývajú z  jeho lásky k  Svätému   písmu a k Ježišovi Kristovi. Hlboko začiera do témy Ježišovho Božieho synov­stva. Povedať, že Ježiš je Boží Syn, je pomerne jednoduché. No rozjímať nad tým, čo to  v skutočnosti zna­mená, je veľké dobrodružstvo. Autor sa v tomto rozjímaní necháva viesť Božím slovom.  Dostáva  sa k otázkam, ktoré nie sú jedno­duché, k odpovediam, ktoré sú pre­kvapujúce.

,,Táto esej privádza k zamysleniu, ako to mohlo byť, keď Boží Syn celé roky a pri  mnohých stretnutiach a príležitostiach prežíval na vlastnej koží svoje         človečenstvo.                                                                                                                                                                                                                                   Predstavujeme si intenzitu túžob, sviežosť novosti života, regeneráciu ľudskej duše, ako postupne inten­zívne pociťoval emócie."

,,Ide o lákavé skúmanie nepres­kúmateľnej hÍbky tajomstva Boha, ktorý prijal ľudskú prirodzenosť."

 Kniha
Vydanie Druhé
Počet strán 127
Formát 12 x 20, 5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2018
Predhovor 5
Úvodné upozornenie 7
Úvod 11
Prečo som si vybral túto tému? 11
Napadlo to ešte niekomu? 11
Prečo podobenstvo? 12
Metóda a literárny žáner 14

1 Istý človek mal dvoch synov 17
Pri počiatkoch ľudstva 17
Pri Ježišovom narodení 18
Dvanásťročný Ježiš alebo „mesiášske ubziknutie“ 19

2 Delenie 21
„Daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.“ 21
Lepší podiel pre Ježiša 22
Krst, ktorý je utvrdením 23

3 Synov odchod alebo exodus 25
Prekvapujúca paralela 25
Podstatný exodus 27
Exodus od bohatého k chudobnému 29

4 Ježišovo ustavičné pokušenie 31
Nepredstaviteľná existencia 31
Trojité úvodné pokušenie 33
Odmietnuté pokušenie a voľba života „pomätenca“ 34

5 Ježiš stoluje s hriešnikmi 37
Stôl hriešnikov 38
S prostitútkami 39
Proroctvo umučenia 41

6 „Urobil ho za nás hriechom“(2 Kor 5,21) 43
Prisvojil si hriech, odel sa ním, vzal ho na seba 44
Sníma, ničí, spaľuje, „zotiera“ hriech sveta 46
Také je Synovo dielo 48
Také je Otcovo dielo 49
Otec sa už vopred všetkého ujal 49
V úplnej dôvere chce Otec rešpektovať spôsob, ktorým Ježiš naplní svoje poslanie 50

7 Bolestný a potupný kríž, ktorý niesol Márnotratný 53
Blúdenie šíriteľa kráľovstva 53
Márnotratný, ktorý sa „vracia k sebe samému“ 55
Bláznovstvo hriechu, ktorý vzal na seba 57
Zhrešil som proti nebu i voči tebe 57
Už nie som hoden volať sa tvojím synom 58
Kríž: cesta zasvätenia 59
Záver: Otcova tichá odpoveď 61

8 Žiarivá tvár kríža, ako ju prežíva Márnotratný 65
Vo svetle žiariacej Otcovej tváre 66
Otcova sklonená hlava 66
Otcova tvár 66
Otcov plášť 67
Otcove ruky 67
Otcovo lono 68
Totálne opustený Syn v lone Otca 69
Syn na kolenách, oblečený vo svojich handrách 70
Oslávený kríž: dva prekryté mystické trojuholníky 71
Trojičný krucifix 71
Dva mystické trojuholníky v dvojexpozícii 72

9 Kráľovská hostina 75
Delenie sa o kráľovstvo s Kristom 76
Obeta, ktorá sa stala spoločenstvom 78
Koniec obiet 80

10 A čo starší syn z podobenstva? 83
Starší brat kresťanov 83
Zákon a milosť 85
Židovstvo a kresťanstvo? Židovstvo alebo kresťanstvo? 86

11 Cirkev márnotratného syna 91
Cirkev „na kolenách“ spolu s Kristom 91
Priznať sa! 91
Kľaknúť si 93
Vzdať sa zneužívania moci 94
Cirkev Otcovho milosrdenstva 96
Prednostné milosrdenstvo 96
„Vyjasnené“ milosrdenstvo 98
Oslobodzujúce a vynaliezavé milosrdenstvo 99
Cirkev premenená Duchom 100
Duch, ktorý oblieka Cirkev do žiarivého rúcha 100
Duch, ktorý dáva telu vzrast 102
Duch, ktorý vedie k radosti konca čias 104
Záver 107
Dodatok A 109
Dodatok B 115
Dodatok C 119
1. Teologické dedičstvo 119
2. Ježiš v dvoch „registroch“? 120
3. Ježiš Kristus, sviatosť Syna 122
Záver 122

Ježiš márnotratný syn

zľava
10 %
  • Autor: Denis Henri
  • ISBN 978-80-8191-139-2
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 6.50€
  • Naša cena: 5.85€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 6   /   Žalmy  76 - 100
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 6. zväzok dlhodobého projektu ..
25.00€ 22.50€

zľava
10 %
Ako si očistiť srdce
Kardinál Tomáš Špidlík SJ v tejto knižočke formou otázok a odpovedí ponúka jednoduchý a praktický n..
3.50€ 3.15€

zľava
30 %
Osamelý pútnik Ignác Loyolský
  Táto kniha je podľa kritikov míľnikom v modernom biografickom výskume života svätého Ignác..
16.60€ 11.60€

zľava
10 %
Duchovné sprevádzanie podľa tradície kresťanského Východu / Príhovory pre Vatikánsky rozhlas
Po niekoľkých rokoch kňazského života som nadobudol presvedčenie, že duchovné sprevádzanie potr..
6.50€ 5.85€