Duchovné sprevádzanie podľa tradície kresťanského Východu / Príhovory pre Vatikánsky rozhlas

Po niekoľkých rokoch kňazského života som nadobudol presvedčenie, že duchovné sprevádzanie potrebuje každý človek, i keď si to neuvedomuje, i keď ho možno inak nazýva a praktizuje ho v podobe rozhovoru s dôveryhodnou osobou. Isté sprevádzanie podvedome vyhľadáva každý z nás, pretože potrebuje akési vonkajšie potvrdenie správnosti svojho rozhodnutia či počínania.

Publikácia nechce len teoreticky poukázať na jednotlivé aspekty duchovného sprevádzania, ale usiluje sa poskytnúť niekoľko jeho praktických a ľahko zrozumiteľných pravidiel, ktoré môžu byť užitočné pre každého praktizujúceho kresťana. Jednotlivé témy som sa usiloval spracovať vo forme úvah zrozumiteľne a prakticky. Zrozumiteľnosť a praktické zameranie jednotlivých úvah neuberajú z ich originality, ale opierajú sa o citácie osobností duchovného života, apoftegmy či rady majstrov duchovného života. Pri výbere autorov som uprednostnil predovšetkým duchovných otcov kresťanského Východu vzhľadom na skutočnosť, že téma duchovného otcovstva či duchovného sprevádzania je na kresťanskom Východe mimoriadne živá a dodnes aktuálna. Duchovné sprevádzanie má na kresťanskom Východe dlhú tradíciu a jeho bohatstvo môže značne obohatiť i veriacich kresťanského Západu. Cieľom tejto publikácie, ktorá svojím obsahom i rozmerom naznačuje viac praktické ako akademické poslanie, je priblížiť toto bohatstvo obyčajnému človeku.                                                                        

                                                                                                                                                   AutorKniha
Vydanie Prvé
Počet strán 184
Formát 12 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2018
Úvod 5
Potreba duchovného vedenia 8
Potrebuje duchovné vedenie každý človek? 13
Citová zrelosť I 18
Ľudská láska 19
Spoznanie 19
Zmena 20
Citová zrelosť II 23
Poznanie seba samého 24
Sebakontrola 24
Správna motivácia 25
Empatia 26
Schopnosť budovať hlboké vzťahy 26
Duchovná otvorenosť a transparentnosť 29
Duchovná vnímavosť a budúcnosť 36
Vlastnosti duchovného vodcu – sprievodcu I 41
Otcovstvo 41
Priateľstvo 43
Vlastnosti duchovného vodcu – sprievodcu II 47
Vnútorná disponovanosť 47
Pokora 49
Citlivosť 51
Účinnosť duchovného sprevádzania 53
Poslušnosť voči predstavenému 53
Vytrvalosť 54
Otvorenosť 55

Duchovné priateľstvo 58
Svetské priateľstvo 58
Duševné priateľstvo 60
Duchovné priateľstvo 61
Povedie ťa vlastné srdce 64
Telesné city 64
Duševné city 65
Duchovné city 66
Poznávanie srdcom 69
Sebapoznanie a duchovná samostatnosť 75
Sebapoznanie 75
Sprevádzanie 77
Rozlišovanie a duchovná samostatnosť 81
Čas 81
Poznávanie srdcom 82
Sloboda 82
Duchovné rozlišovanie a milosrdenstvo 86
Svätá brána a brána duchovného priateľstva 91
Brána oddeľuje vonkajší priestor od vnútorného 91
Brána ochraňuje od vonkajších nebezpečenstiev 92
Brána udržuje v dome osobitnú atmosféru 93
Adventná bdelosť 96
Naša modlitba 96
Naše myšlienky 98
Naše city 99
Nový začiatok 101
Pôstna bdelosť podľa rád Evagria a Kasiána 106
Potlačiť lenivosť 106
Zbaviť sa povýšenectva a pocitu nadradenosti 108
Odstrániť hnev 109

Pôstne sprevádzanie 111
Cirkev ako sprievodkyňa 111
Človek ako sprievodca 112
Svätí ako sprievodcovia 113
Vedenie Duchom Svätým 116
Integrita 117
Odpútanosť 118
Pokora 118
Duchovnosť 119
Dovolenkové sprevádzanie 121
Putovanie za krásou 126
Duchovný zážitok 131
Sprevádzajúci zážitok 136
Psychosomatický zážitok 136
Novosť 137
Ticho 138
Neverbálna komunikácia v duchovnom sprevádzaní 141
Duchovné sprevádzanie Panny Márie 145
Panna Mária nás nabáda na bdelosť 146
Panna Mária zjemňuje naše srdcia a robí ich
vnímavé na potreby iných 146
Panna Mária nás sprevádza na ceste vnútornej
čistoty 147
Duchovné vedenie podľa svätej Terézie 150
Meditácia a osobný vzťah k osobe Ježiša Krista 151
Askéza a pokánie 152
Duchovné priateľstvá 153
Sedem rád duchovných otcov 156
Maj úctu a rešpekt k Svätému písmu 156
Nestrácaj zo zreteľa večné hodnoty 157
Buď vytrvalý a bdelý 157
Pamätaj na koniec 158
Nauč sa správne rozlišovať 159
Často sa posti 159
Ustráž si vonkajšie i vnútorné ticho 160
Sprevádzanie svätými 162
Celoroční sprievodcovia 167
Schopnosť nastaviť zrkadlo 168
Schopnosť povzbudzovať a vidieť dobré stránky 169
Dôveryhodnosť 170
Záver 172

Duchovné sprevádzanie podľa tradície kresťanského Východu

Príhovory pre Vatikánsky rozhlas

zľava
10 %
  • Bežná cena: 6.50€
  • Naša cena: 5.85€

zľava
10 %
Ježiš márnotratný syn
Henri Denis, kňaz a profesor na Ka­tolíckej univerzite v Lyone, prináša v tejto knihe úvahy, ktoré v..
6.50€ 5.85€

zľava
10 %
Tri tajomstvá smrti Pátra Pia
V roku 2018 uplynulo sto rokov od stigmatizácie svätého Pátra Pia a päťdesiat rokov od jeho smrti. ..
9.00€ 8.10€

zľava
10 %
Ako si očistiť srdce
Kardinál Tomáš Špidlík SJ v tejto knižočke formou otázok a odpovedí ponúka jednoduchý a praktický n..
3.50€ 3.15€