Komentáre k Novému zákonu 1 / Marek

Dotlač pôvodného vydania z roku 2013.

1. zväzok

Vydané v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

 S veľkou radosťou vkladáme do rúk čitateľov ďalšie významné a obsiahle dielo kolektívu slovenských biblistov. Spomedzi novozákonných kníh si ako prvé vybrali na komentovanie Evanjelium podľa Marka. Hoci je zo štyroch evanjelií najkratšie, pre exegétov predstavuje text s mnohými úskaliami. Jedným z dôvodov je fakt, že texty zachované na starovekých papyrusoch sú zo všetkých evanjelií v najhoršom stave. Okrem klasickej štruktúry, ktorá je totožná so štruktúrou doteraz vydaných starozákonných komentárov, obsahuje komentár k tomuto novozákonnému textu niekoľko noviniek. Patrí medzi ne súbor úvodných štúdií, ktorý približuje okolnosti vzniku evanjelia, zameriava sa na jeho žánrové aspekty a textové verzie. V podkapitolách, ktoré sa venujú aplikácii jednotlivých textových úsekov, nájde čitateľ odseky venované Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý pracuje aj s textami Markovho evanjelia, a okrem pastoračnej aplikácie s homiletickým zameraním ponúka náš komentár aj texty využiteľné na stretnutiach nad Božím slovom v skupinách. Skutočnou raritou je preklad sýrskeho textu evanjelia, ktorý nájdete v Apendixe.

Držitelia ISIC preukazu, pozor! Tento titul môžete získať iba za 27,30 €.

V objednávke je potrebné zadať číslo Vášho ISIC preukazu. Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie prvé
Počet strán 1038
Formát 16,5 x 23,5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2013
Obsah
Poďakovanie 19
Úvod 21
Opis jednotlivých častí 22
Zoznam skratiek 25
Skratky biblických kníh 27
Skratky apokryfných evanjelií 28
Skratky diel J. Flávia 28
Skratky citovanej literatúry 28
Použitá literatúra 30
Úvodné štúdie 41
Text evanjelia 41
Evanjelium ako antický Bios 42
Marek ako autor evanjelia 45
Evanjeliá a antický motív imitatio 50
Markovo evanjelium v liturgii 52

Preklad a komentár 55
Štruktúra Markovho evanjelia 57
Mk 1,1-13: Prológ 61
Preklad 61
Textové poznámky 61
Komentár 65
Kompozícia 83
Technika kľúčových slov 86
Ján Krstiteľ a jeho úloha v Mk 87
Aplikácia 89
Exkurz: Mesiáš 97
Mk 1,14–8,26: Prvá časť 105
Mk 1,14–3,6: Prvá sekcia prvej časti 106
Štruktúra 106
Ježišove pohyby v 1,14–3,6 106
Mk 1,14-34: I. Počiatky ohlasovania 109
Redakčné vrstvy 109
Štruktúra 109
Opis 110
Mk 1,14-15: Úvodné zhrnutie 112
Preklad 112
Textové poznámky 112
Komentár 112
Kompozícia 114
Viera v Markovom evanjeliu 116
Aplikácia 117
Mk 1,16-20: Povolanie prvých štyroch učeníkov 120
Preklad 120
Textové poznámky 120
Komentár 120
Kompozícia 125
Aplikácia 127
Mk 1,21-28: Prvý exorcizmus 129
Preklad 129
Textové poznámky 129
Komentár 130
Kompozícia 133
Literárna forma – exorcizmus 135
Sitz im Leben – svet obývaný démonmi 137
Aplikácia 139
Mk 1,29-31: Prvé uzdravenie 142
Preklad 142
Textové poznámky 142
Komentár 142
Kompozícia 144
Literárna forma – uzdravenie 145
Sitz im Leben 148
Aplikácia 150
Mk 1,32-34: Záverečné zhrnutie 152
Preklad 152
Textové poznámky 152
Komentár 152
Kompozícia 154
Aplikácia 155
Mk 1,35-45: II. Pôsobenie v Galilei 156
Štruktúra 156
Opis 156
Mk 1,35-39: Hlásanie v okolitých oblastiach 157
Preklad 157
Textové poznámky 157
Komentár 158
Kompozícia 160
Aplikácia 161
Mk 1,40-45 Uzdravenie malomocného 164
Preklad 164
Textové poznámky 164
Komentár 165
Kompozícia 168
Uzdravenie malomocného v apokryfných tradíciách 170
Aplikácia 171
Mk 2,1–3,6: III. Kontroverzie 174
Redakčné vrstvy 174
Štruktúra 174
Mk 2,1-12: Uzdravenie ochrnutého 177
Preklad 177
Textové poznámky 178
Komentár 179
Kompozícia 183
Uzdravenie ochrnutého v apokryfoch 185
Znalci Písma – zákonníci 186
Aplikácia 189
Mk 2,13-17: Povolanie Léviho 194
Preklad 194
Textové poznámky 194
Komentár 195
Kompozícia 199
Aplikácia 200
Mk 2,18-22: Otázka pôstu 202
Preklad 202
Textové poznámky 202
Komentár 202
Kompozícia 205
Farizeji 207
Aplikácia 211
Mk 2,23-28: Zbieranie klasov v sobotu 214
Preklad 214
Textové poznámky 214
Komentár 215
Kompozícia 217
Aplikácia 218
Mk 3,1-6: Uzdravenie v sobotu 221
Preklad 221
Textové poznámky 221
Komentár 222
Kompozícia 224
Aplikácia 225
Mk 3,7–6,6a: Druhá sekcia prvej časti 229
Redakčné vrstvy 229
Štruktúra 229
Opis 229
Ježišove pohyby v 3,7–6,6a 230
Mk 3,7-12: Úvodné zhrnutie 233
Preklad 233
Textové poznámky 233
Komentár 234
Kompozícia 238
Aplikácia 239
Mk 3,13-19: Utvorenie Dvanástich 242
Preklad 242
Textové poznámky 242
Komentár 243
Kompozícia 247
Dvanásti učeníci podľa Evanjelia ebionitov 249
Aplikácia 250
Mk 3,20-35: Ježiš a jeho rodina 254
Preklad 254
Textové poznámky 255
Komentár 256
Kompozícia 264
Ježišova rodina v apokryfoch 267
Aplikácia 268
Exkurz: Ježišova rodina 272
Mk 4,1-34: Učenie v podobenstvách 278
Štruktúra 278
Redakčné vrstvy 278
Mk 4,1-20: Podobenstvo o rozsievačovi 279
Preklad 279
Textové poznámky 280
Komentár 281
Kompozícia 289
Aplikácia 291
Mk 4,21-25: Výzva na počúvanie 296
Preklad 296
Textové poznámky 296
Komentár 297
Kompozícia 299
Aplikácia 300
Mk 4,26-34: Dve podobenstvá o semene 302
Preklad 302
Textové poznámky 302
Komentár 303
Kompozícia 306
Aplikácia 307
Mk 4,35–5,43: Konfrontácia so smrťou 311
Štruktúra 311
Mk 4,35-41: Utíšenie búrky 312
Preklad 312
Textové poznámky 312
Komentár 313
Kompozícia 315
Aplikácia 317
Mk 5,1-20: Posadnutý z kraja Gerasanov 320
Preklad 320
Textové poznámky 321
Komentár 322
Kompozícia 328
Aplikácia 331
Mk 5,21-43: Vzkriesenie Jairovej dcéry a uzdravenie chorej ženy 333
Preklad 333
Textové poznámky 334
Komentár 335
Kompozícia 343
Uzdravenie ženy v apokryfoch 346
Aplikácia 347
Mk 6,1-6a: Ježiš je odmietnutý v Nazarete 351
Preklad 351
Textové poznámky 351
Komentár 352
Kompozícia 354
Aplikácia 356
Mk 6,6b-8,26: Tretia sekcia prvej časti 359
Redakčné vrstvy 359
Štruktúra 360
Ježišove pohyby v 6,6b–8,26 362
Mk 6,6b-33: Smrť Jána Krstiteľa a misia učeníkov 365
Redakčné vrstvy 365
Štruktúra 366
Mk 6,6b-13: Vyslanie učeníkov 367
Preklad 367
Textové poznámky 367
Komentár 368
Kompozícia 371
Aplikácia 373
Mk 6,14-29: Smrť Jána Krstiteľa 376
Preklad 376
Textové poznámky 377
Komentár 378
Kompozícia 385
Herodesova dynastia 387
Aplikácia 387
Mk 6,30–8,21: Návrat učeníkov a nasýtenia zástupov 389
Mk 6,30-44: Návrat učeníkov a prvé nasýtenie zástupov 390
Preklad 390
Textové poznámky 391
Komentár 392
Kompozícia 398
Príbeh nasýtenia v helenistickom kontexte 400
Aplikácia 401
Mk 6,45-52: Ježiš kráča po mori 404
Preklad 404
Textové poznámky 404
Komentár 405
Kompozícia 409
Motív vládnutia nad morom v helenistickom kontexte 411
Aplikácia 412
Mk 6,53-56: Uzdravenie v genezaretskom kraji 413
Preklad 413
Textové poznámky 413
Komentár 413
Kompozícia 415
Aplikácia 415
Mk 7,1-23: Čistota srdca 416
Preklad 416
Textové poznámky 417
Komentár 418
Kompozícia 430
Aplikácia 435
Mk 7,24–8,26: Pochybnosti 439
Mk 7,24-30: Vyhnanie démona z dcéry Sýrofeničanky 441
Preklad 441
Textové poznámky 441
Komentár 442
Kompozícia 448
Aplikácia 449
Mk 7,31-37: Uzdravenie hluchého s poruchou reči 452
Preklad 452
Textové poznámky 452
Komentár 453
Kompozícia 456
Aplikácia 457
Mk 8,1-9: Druhé nasýtenie zástupov 460
Preklad 460
Textové poznámky 460
Komentár 461
Kompozícia 465
Aplikácia 467
Mk 8,10-13: Kontroverzia s farizejmi v Dalmanuthe 469
Preklad 469
Textové poznámky 469
Komentár 470
Kompozícia 473
Aplikácia 473
Mk 8,14-21: Výstraha učeníkom 475
Preklad 475
Textové poznámky 475
Komentár 475
Kompozícia 478
Aplikácia 480
Mk 8,22-26: Uzdravenie slepého 482
Preklad 482
Textové poznámky 482
Komentár 483
Kompozícia 484
Ježišove uzdravenia v apokryfoch 485
Učeníci 486
Aplikácia 487
Mk 8,27–16,8: Druhá časť 491
Mk 8,27–10,52: Prvá sekcia druhej časti 492
Štruktúra 492
Opis 492
Ježišove pohyby v 8,27–10,52 494
Mk 8,27-30: Petrovo vyznanie 496
Preklad 496
Textové poznámky 496
Komentár 496
Kompozícia 500
Aplikácia 502
Mk 8,31–9,1: Prvá predpoveď utrpenia, reakcia a poučenie 503
Preklad 503
Textové poznámky 503
Komentár 504
Kompozícia 512
Literárny žáner – predpoveď utrpenia 516
Sitz im Leben – Predpovede utrpenia 518
Aplikácia 518
Mk 9,2-13: Ježišovo premenenie 521
Preklad 521
Textové poznámky 521
Komentár 522
Kompozícia 531
Kto je vlastne Eliáš? 533
Aplikácia 534
Mk 9,14-29: Uzdravenie posadnutého chlapca 538
Preklad 538
Textové poznámky 539
Komentár 540
Kompozícia 546
Exorcizmus a uzdravenia v helenistickom svete 550
Aplikácia 551
Mk 9,30-32: Druhá predpoveď utrpenia a reakcia 553
Preklad 553
Textové poznámky 553
Komentár 553
Kompozícia 555
Mk 9,33-50: Poučenie o prvenstve, konaní v Ježišovom mene a pohoršení 557
Preklad 557
Textové poznámky 558
Komentár 560
Kompozícia 570
Aplikácia 574
Mk 10,1-12: Poučenie o nerozlučnosti manželstva 579
Preklad 579
Textové poznámky 579
Komentár 580
Kompozícia 586
Aplikácia 588
Mk 10,13-16: Príklad detí 592
Preklad 592
Textové poznámky 592
Komentár 592
Kompozícia 594
Nerozlučnosť manželstva a Ježišov vzťah k deťom 596
Aplikácia 597
Mk 10,17-31: Náročnosť nasledovania 598
Preklad 598
Textové poznámky 599
Komentár 600
Kompozícia 606
Aplikácia 611
Mk 10,32-45: Tretia predpoveď utrpenia, reakcia a poučenie 614
Preklad 614
Textové poznámky 615
Komentár 616
Kompozícia 622
Aplikácia 625
Mk 10,46-52: Uzdravenie slepého Bartimeja 628
Preklad 628
Textové poznámky 628
Komentár 629
Kompozícia 633
Aplikácia 635
Mk 11,1–13,37: Druhá sekcia druhej časti 638
Štruktúra 638
Opis 638
Ježišove pohyby v 11,1–13,37 639
Mk 11,1-11: Vstup do Jeruzalema 641
Preklad 641
Textové poznámky 641
Komentár 642
Kompozícia 652
Aplikácia 655
Mk 11,12-26: Epizóda s figovníkom a Ježiš v chráme 657
Preklad 657
Textové poznámky 658
Komentár 659
Kompozícia 671
Aplikácia 675
Mk 11,27–12,44: Konflikty v Jeruzaleme 677
Mk 11,27-33: Otázka Ježišovej autority 679
Preklad 679
Textové poznámky 679
Komentár 680
Kompozícia 683
Aplikácia 685
Mk 12,1-12: Podobenstvo o poslaní syna 687
Preklad 687
Textové poznámky 687
Komentár 688
Kompozícia 697
Aplikácia 699
Mk 12,13-17: Otázka o poplatku cisárovi 701
Preklad 701
Textové poznámky 701
Komentár 701
Kompozícia 707
Aplikácia 709
Mk 12,18-27: Boh je Bohom živých 711
Preklad 711
Textové poznámky 711
Komentár 712
Kompozícia 718
Aplikácia 720
Mk 12,28-34: Otázka o prvom prikázaní 722
Preklad 722
Textové poznámky 722
Komentár 723
Kompozícia 729
Aplikácia 731
Mk 12,35-44: Ježišovo učenie v chráme 734
Preklad 734
Textové poznámky 734
Komentár 735
Kompozícia 744
Aplikácia 746
Mk 13,1-37: Reč na Olivovej hore 749
Preklad 749
Textové poznámky 751
Komentár 752
Kompozícia 774
Aplikácia 783
Mk 14,1–16,8: Tretia sekcia druhej časti. Smrť a vzkriesenie 787
Redakčné vrstvy 787
Štruktúra 789
Ježišove pohyby v 14,1–16,8 789
Mk 14,1-52: I. Z Betánie pred veľradu 792
Štruktúra 792
Mk 14,1-11: Udalosti v Betánii 793
Preklad 793
Textové poznámky 793
Komentár 794
Kompozícia 801
Pomazanie Ježiša v kontexte kultúr SBV 804
Pobyt v Betánii v apokryfnej tradícii (TajMk 2,23–3,11) 805
Aplikácia 807
Exkurz: Judáš a jeho zrada v tradícii 809
Mk 14,12-26: Posledná večera 817
Preklad 817
Textové poznámky 818
Komentár 819
Kompozícia 827
Posledná večera a jej charakter 829
Posledná večera a ustanovenie Eucharistie 829
Aplikácia 831
Mk 14,27-31: Predpoveď rozpŕchnutia a zapretia 834
Preklad 834
Textové poznámky 834
Komentár 834
Kompozícia 837
Aplikácia 838
Mk 14,32-42: Modlitba v Getsemani 840
Preklad 840
Textové poznámky 840
Komentár 842
Kompozícia 849
Inštrukcie pre úzky okruh vyvolených – gnóza verzus evanjelium 851
Aplikácia 852
Mk 14,43-52: Zatknutie Ježiša 855
Preklad 855
Textové poznámky 855
Komentár 856
Kompozícia 860
Aplikácia 862
Mk 14,53–15,47: II. Od veľrady k hrobu 863
Štruktúra 863
Opis 863
Mk 14,53-72: Proces s Ježišom a Petrovo zapretie 865
Preklad 865
Textové poznámky 866
Komentár 868
Kompozícia 876
Aplikácia 880
Mk 15,1-15: Pilát odsudzuje Ježiša 883
Preklad 883
Textové poznámky 884
Komentár 885
Kompozícia 897
Hrdinovia zodpovední za Ježišovu smrť 899
Ján ako predobraz vydania Ježiša 900
Aplikácia 901
Mk 15,16-20: Ponižovanie Ježiša 903
Preklad 903
Textové poznámky 903
Komentár 903
Kompozícia 907
Aplikácia 908
Mk 15,21-24: Cesta na Golgotu 911
Preklad 911
Textové poznámky 911
Komentár 911
Kompozícia 916
Aplikácia 916
Mk 15,25-41: Na kríži a pod krížom 917
Preklad 917
Textové poznámky 918
Komentár 919
Kompozícia 934
Aplikácia 940
Mk 15,42-47: Snímanie z kríža a uloženie do hrobu 942
Preklad 942
Textové poznámky 942
Komentár 943
Kompozícia 947
Aplikácia 948
Mk 16,1-20: III. Od prázdneho hrobu do celého sveta 949
Štruktúra 949
Mk 16,1-8a: Zmŕtvychvstanie 950
Preklad 950
Textové poznámky 950
Komentár 952
Kompozícia 962
Prázdny hrob a apokryfné spisy 965
Aplikácia 967
Mk 16,8b-20: Kratší a dlhší záver 972
Preklad 972
Textové poznámky 973
Komentár 974
Kompozícia 983
Význam záverov v kontexte evanjelia 984
Aplikácia 989
Apendix 994
Preklad sýrskeho textu 994

Komentáre k Novému zákonu 1

Marek

zľava
10 %
  • Bežná cena: 39.00€
  • Naša cena: 35.10€

Ukážka Obsah

zľava
90 %
Dovoľte deťom prichádzať ku mne: Kázne pre deti C
Všetkým, ktorí pracujú s deťmi prinášame súbor homílií pre deti od obľúbeného poľského autora. Tretí..
4.85€ 0.50€