Komentáre k Starému zákonu 10 / Žalmy 26 - 50

Vyšlo v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

10. zväzok dlhodobého projektu

    Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poetickému a intímnemu charakteru sú žalmy atraktívne aj pre nenábožensky orientovaných ľudí a od svojho vzniku inšpirujú umelcov z každej oblasti.  Ich obsah a forma sú preto stálym predmetom skúmania nielen biblistov a teológov, ale aj filológov, psychológov či antropológov.  Možno povedať, že hlbšie poznávanie žalmov zvyšuje duchovnú, duševnú aj emocionálnu úroveň a kvalitu života.

Kňazom, učiteľom a študentom humanitných smerov na Slovensku chýba k ich práci odborný komentár k Svätému písmu v slovenskom jazyku. Preto sa skupina slovenských biblistov podujala vyplniť túto medzeru.

Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy:

• V prvej časti sú predložené preklady z hebrejských a gréckych originálov.

• Druhá časť je určená pre úzky okruh znalcov hebrejčiny a gréčtiny a obsahuje filologický rozbor

a porovnanie hebrejského a gréckeho textu.

• Tretia časť je určená pre širšiu verejnosť a jej cieľom je podať výklad jednotlivých veršov a menej zrozumiteľných výrazov.

• V tejto časti podávame nielen moderné výklady, ale aj rabínov, cirkevných otcov a klasikov spirituality.

• Štvrtá časť ponúka čitateľovi celostné chápanie state a jej dynamiku.

• Cieľom poslednej časti je poukázať, ako sa daná stať môže použiť pre potreby teológie, pastorácie a liturgie na Slovensku.

Veríme, že toto dielo bude obohatením tak pre odborníkov, ako aj pre veriacich kresťanov Slovenska, prispeje k ekumenickému dialógu a k lepšiemu poznaniu Svätého písma.

 

Držitelia ISIC preukazu,  tento titul môžete získať iba za 24,50 €.  

V objednávke stačí zadať číslo Vášho ISIC preukazu. Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 728
Formát 16,5 x 23,5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2023

Komentáre k Starému zákonu 10

Žalmy 26 - 50

zľava
10 %
  • ISBN 978-80-8191-380-8
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 35.00€
  • Naša cena: 31.50€

Ukážka Obsah

zľava
10 %
Menšie teologické spisy
  Sedem menších teologických spisov  sv. Gregora z Nyssy sa venuje rôznym otázkam ..
10.00€ 9.00€

zľava
71 %
Antológia - Patristika a scholastika
Aurelius Augustinus, Dionýz Areopagita,Tomáš Akvinský, Bonaventúra, Rajmund Lullus, Ján Duns Scotus,..
14.00€ 4.00€

zľava
86 %
Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie
Štruktúra tejto monografickej práce, ktorú sme nazvali „Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie“,..
6.90€ 1.00€

zľava
65 %
Za koho ma pokladáte?
Kľúčová otázka kresťanstva, s ktorou sa Ježiš Kristus stále obracia na každého zo svojich nasledovní..
2.02€ 0.70€