Komentáre k Starému zákonu 9 /  Žalmy 120 - 150

 

Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

9. zväzok dlhodobého projektu

    Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poetickému a intímnemu charakteru sú žalmy atraktívne aj pre nenábožensky orientovaných ľudí a od svojho vzniku inšpirujú umelcov z každej oblasti.  Ich obsah a forma sú preto stálym predmetom skúmania nielen biblistov a teológov, ale aj filológov, psychológov či antropológov.  Možno povedať, že hlbšie poznávanie žalmov zvyšuje duchovnú, duševnú aj emocionálnu úroveň a kvalitu života.

Kňazom, učiteľom a študentom humanitných smerov na Slovensku chýba k ich práci odborný komentár k Svätému písmu v slovenskom jazyku. Preto sa skupina slovenských biblistov podujala vyplniť túto medzeru.

Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy:

• V prvej časti sú predložené preklady z hebrejských a gréckych originálov.

• Druhá časť je určená pre úzky okruh znalcov hebrejčiny a gréčtiny a obsahuje filologický rozbor

a porovnanie hebrejského a gréckeho textu.

• Tretia časť je určená pre širšiu verejnosť a jej cieľom je podať výklad jednotlivých veršov a menej zrozumiteľných výrazov.

• V tejto časti podávame nielen moderné výklady, ale aj rabínov, cirkevných otcov a klasikov spirituality.

• Štvrtá časť ponúka čitateľovi celostné chápanie state a jej dynamiku.

• Cieľom poslednej časti je poukázať, ako sa daná stať môže použiť pre potreby teológie, pastorácie a liturgie na Slovensku.

Veríme, že toto dielo bude obohatením tak pre odborníkov, ako aj pre veriacich kresťanov Slovenska, prispeje k ekumenickému dialógu a k lepšiemu poznaniu Svätého písma.

 

Držitelia ISIC preukazu,  tento titul môžete získať iba za 19,60 €.  

V objednávke stačí zadať číslo Vášho ISIC preukazuKniha
Autorský kolektív Editor: Peter Dubovský, Autori: Marcela Andoková, Erika Brodňanská, Peter Dubovský, Lucia Hidvéghyová, Jozef Jančovič, Adrián Kacian, Mykhaylyna Kľusková, Róbert Lapko, Libor Marek, Ivan Moďoroši, Juraj Pigula, Milan Sova, Iveta Fides Strenková, Martin Štrbák, Anton Tyrol, Miroslav Varšo, Pavel Vilhan
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 628
Formát 16,5 x 23,5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2021
Úvod 13

Návrh čítania žalmov 101–150 41

Žalm 120 Ja som (za) pokoj 47
Preklad hebrejského textu 47
Preklad gréckeho textu 47
Textové poznámky 47
Komentár 48
Kompozícia 58
Aplikácia 59
Žalm 121 PÁN je tvoj strážca 63
Preklad hebrejského textu 63
Preklad gréckeho textu 63
Textové poznámky 63
Komentár 64
Kompozícia 72
Aplikácia 73
Žalm 122 Pokoj a dobro 77
Preklad hebrejského textu 77
Preklad gréckeho textu 77
Textové poznámky 78
Komentár 79
Kompozícia 87
Aplikácia 88
Žalm 123 Pohľad na ruku 93
Preklad hebrejského textu 93
Preklad gréckeho textu 93
Textové poznámky 93
Komentár 94
Kompozícia 100
Aplikácia 100
Žalm 124 Naša pomoc je v mene PÁNA 105
Preklad hebrejského textu 105
Preklad gréckeho textu 105
Textové poznámky 105
Komentár 106
Kompozícia 113
Aplikácia 114
Žalm 125 PÁN je okolo svojho ľudu 119
Preklad hebrejského textu 119
Preklad gréckeho textu 119
Textové poznámky 119
Komentár 120
Kompozícia 127
Aplikácia 128
Žalm 126 Nadšený návrat 131
Preklad hebrejského textu 131
Preklad gréckeho textu 131
Textové poznámky 131
Komentár 132
Kompozícia 139
Aplikácia 140
Žalm 127 Ak PÁN nestavia dom 145
Preklad hebrejského textu 145
Preklad gréckeho textu 145
Textové poznámky 145
Komentár 146
Kompozícia 155
Aplikácia 156
Žalm 128 Blažený a požehnaný muž 159
Preklad hebrejského textu 159
Preklad gréckeho textu 159
Textové poznámky 159
Komentár 160
Kompozícia 167
Aplikácia 168
Žalm 129 Veľmi dorážali do mňa 173
Preklad hebrejského textu 173
Preklad gréckeho textu 173
Textové poznámky 173
Komentár 174
Kompozícia 180
Aplikácia 181
Žalm 130 Z hlbín volám k tebe, PANE 183
Preklad hebrejského textu 183
Preklad gréckeho textu 183
Textové poznámky 183
Komentár 184
Kompozícia 190
Aplikácia 191
Žalm 131 Útecha v odovzdanosti 195
Preklad hebrejského textu 195
Preklad gréckeho textu 195
Textové poznámky 195
Komentár 196
Kompozícia 200
Aplikácia 200
Žalm 132 Vstúpme do jeho príbytkov 205
Preklad hebrejského textu 205
Preklad gréckeho textu 205
Textové poznámky 206
Komentár 207
Kompozícia 223
Aplikácia 226
Žalm 133 Ako vzácny olej 231
Preklad hebrejského textu 231
Preklad gréckeho textu 231
Textové poznámky 231
Komentár 231
Kompozícia 237
Aplikácia 238
Žalm 134 Dobrorečte PÁNOVI 239
Preklad hebrejského textu 239
Preklad gréckeho textu 239
Textové poznámky 239
Komentár 239
Kompozícia 243
Aplikácia 243
Žalm 135 Halelujah Bohu, ktorý žije a koná v dejinách 245
Preklad hebrejského textu 245
Preklad gréckeho textu 245
Textové poznámky 246
Komentár 248
Kompozícia 269
Aplikácia 274
Žalm 136 PÁNOVO milosrdenstvo nemenné a stále nové 279
Preklad hebrejského textu 279
Preklad gréckeho textu 279
Textové poznámky 281
Komentár 281
Kompozícia 308
Aplikácia 314
Žalm 137 Pri babylonských riekach 319
Preklad hebrejského textu 319
Preklad gréckeho textu 319
Textové poznámky 320
Komentár 321
Kompozícia 339
Aplikácie 343
Žalm 138 Vďakyvzdanie a vyznanie 345
Preklad hebrejského textu 345
Preklad gréckeho textu 345
Textové poznámky 346
Komentár 347
Kompozícia 357
Aplikácia 359
Žalm 139 Vzťah k Bohu 363
Preklad hebrejského textu 363
Preklad gréckeho textu 363
Textové poznámky 365
Komentár 367
Kompozícia 395
Aplikácia 399
Žalm 140 Dôvera v Boha 403
Preklad hebrejského textu 403
Preklad gréckeho textu 403
Textové poznámky 404
Komentár 405
Kompozícia 414
Opis 415
Aplikácia 416
Žalm 141 Oslava PÁNA – Stvoriteľa a Vykupiteľa 419
Preklad hebrejského textu 419
Preklad gréckeho textu 419
Textové poznámky 420
Komentár 421
Kompozícia 431
Aplikácia 432
Žalm 142 Modlitba v ťažkostiach 435
Preklad hebrejského textu 435
Preklad gréckeho textu 435
Textové poznámky 436
Komentár 436
Kompozícia 443
Aplikácia 445
Žalm 143 Úpenlivá prosba o Božiu záchranu a vedenie 449
Preklad hebrejského textu 449
Preklad gréckeho textu 449
Textové poznámky 450
Komentár 452
Kompozícia 467
Aplikácia 470
Žalm 144 Ďakovná pieseň o požehnaní Božieho ľudu 473
Preklad hebrejského textu 473
Preklad gréckeho textu 473
Textové poznámky 474
Komentár 476
Kompozícia state 490
Aplikácia 494
Žalm 145 Chválospev o veľkosti a dobrote Boha 497
Preklad hebrejského textu 497
Preklad gréckeho textu 497
Textové poznámky 498
Komentár 500
Kompozícia 517
Aplikácia 522
Žalm 146 Oslava PÁNA, Stvoriteľa a Vykupiteľa 529
Preklad hebrejského textu 529
Preklad gréckeho textu 529
Textové poznámky 530
Komentár 530
Kompozícia 539
Aplikácia 540
Žalm 147 Oslava PÁNA za jeho zjavenie vo svete 545
Preklad hebrejského textu 545
Preklad gréckeho textu 545
Textové poznámky 546
Komentár 548
Aplikácia 562
Žalm 148 Celý svet nech chváli PÁNA 567
Preklad hebrejského textu 567
Preklad gréckeho textu 567
Textové poznámky 568
Komentár 568
Kompozícia 578
Aplikácia 580
Žalm 149 PÁN – Kráľ konca časov a jeho verní 585
Preklad hebrejského textu 585
Preklad gréckeho textu 585
Textové poznámky 586
Komentár 587
Kompozícia 606
Aplikácia 607
Žalm 150 Všetko, čo dýcha, nech chváli PÁNA 611
Preklad hebrejského textu 611
Preklad gréckeho textu 611
Textové poznámky 611
Komentár 612
Kompozícia 622
Aplikácia 623

Komentáre k Starému zákonu 9

Žalmy 120 - 150

zľava
10 %
  • Bežná cena: 28.00€
  • Naša cena: 25.20€

Ukážka

zľava
41 %
Nedeľa včera, dnes a navždy
Autor obhajuje nedeľu ako sviatočný deň. Pre kresťanov je toto dielo podnetom a povzbudením nanovo o..
1.19€ 0.70€

zľava
75 %
Technika a človek
V tomto zväzku edície Časové náboženské otázky prinášame Guardiniho dve krátke diela Listy od Comské..
2.00€ 0.50€

zľava
10 %
Výklad Veľpiesne 1. časť / Prológ a  Homílie 1 – 5
V starovekom východnom Stredomorí existovala dlhá kultúrna tradícia, ktorá vnímala transcendentný vý..
8.00€ 7.20€