Edícia Dialógy


Zobraziť:
Zoradiť podľa:
zľava
10 %
Alkoholizmus - výzva pre spoločnosť a Cirkev / Integrálny pohľad

Alkoholizmus - výzva pre spoločnosť a Cirkev / Integrálny pohľad

Trębski Krzysztof MI

Renesanční myslitelia definovali človeka ako „vesmír v malom vydaní“. A naozaj, ľudská bytosť  ..

12.00€ 10.80€

zľava
10 %
Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku

Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku

Matulník Jozef a kol.

Poznatky zo sociologického výskumu Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou TU. V tejto knihe po..

17.00€ 15.30€

zľava
81 %
Antiklerikalizmus. Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí.

Antiklerikalizmus. Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí.

Dolinský Juraj SJ

Práca Antiklerikalizmus : Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí je rozdelen..

2.62€ 0.50€

zľava
10 %
Božie milosrdenstvo v konfrontácii spiritualít

Božie milosrdenstvo v konfrontácii spiritualít

Lichner Miloš SJ, Benkovský Ján SJ, Juhás Vladimír

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave si v tomto roku pripomína 75 rok..

5.00€ 4.50€

zľava
10 %
Counselling ako pomáhajúci vzťah a pastoračné sprevádzanie

Counselling ako pomáhajúci vzťah a pastoračné sprevádzanie

Trębski Krzysztof MI

Človek vo svojej existencii neustále túži po naplnenom, krásnom a dynamickom živote. Túži po harmóni..

4.90€ 4.41€

zľava
75 %
Diakonia slova v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu

Diakonia slova v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu

Sočufka František SJ

Zrútenie sa totalitných systémov v Európe bolo zavŕšením experimentu budovania sveta bez Boha, bez s..

3.95€ 1.00€

zľava
10 %
Eutanázia ako výzva pre spoločnosť a Cirkev

Eutanázia ako výzva pre spoločnosť a Cirkev

Trębski Krzysztof MI

Eutanázia sa s narastajúcou naliehavosťou ukazuje ako výzva pre dnešný svet, a v „optike viery“ aj p..

9.00€ 8.10€

zľava
10 %
Inšpirácie pre nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile

Inšpirácie pre nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile

Kyselica Jozef SJ, Dolinský Juraj SJ, Ďurica Ján SJ

 Inšpirácie pre nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánsko..

4.80€ 4.32€

zľava
10 %
Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones  svätého Augustína

Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína

Lichner Miloš SJ

Obdobie konca 4. a začiatku 5. storočia je časom veľkým zmien v Cirkvi. Konštantínovský m..

12.90€ 11.61€

zľava
10 %
Ľudové misie a obnova farnosti /  v skúsenosti slovenských jezuitov prvej polovice 20. storočia – inšpirácia pre novú evanjelizáciu

Ľudové misie a obnova farnosti / v skúsenosti slovenských jezuitov prvej polovice 20. storočia – inšpirácia pre novú evanjelizáciu

Csontos Ladislav SJ

Ani v minulosti nefungovalo každé farské spoločenstvo dokonale, preto boli potrebné prostriedky na j..

10.50€ 9.45€

zľava
10 %
Morálno-etické odkazy encykliky Deus caritas est

Morálno-etické odkazy encykliky Deus caritas est

Urbančok Milan

Skúsenosť lásky podľa Benedikta XVI. je znamením transcendencie – dôkazom schopnosti prekročiť hrani..

5.50€ 4.95€

zľava
86 %
Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie

Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie

Nemec Rastislav

Štruktúra tejto monografickej práce, ktorú sme nazvali „Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie“,..

6.90€ 1.00€

zľava
78 %
Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti

Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti

Kyselica Jozef SJ

Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu, obdaroval ho darom múdrosti a slobody, vníma ho ako part..

3.15€ 0.70€

zľava
10 %
Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku

Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku

Nemec, Rastislav - Lichner, Miloš - Chabada, Michal - Andoková,

Pluralita myslenia... Teologicko-filozofické myslenie v dejinách kresťanstva bolo a je z viacerých p..

13.00€ 11.70€

zľava
64 %
Problematika vyučovania náboženstva na Slovensku v rokoch 1948 – 1973

Problematika vyučovania náboženstva na Slovensku v rokoch 1948 – 1973

Dolinský Juraj SJ

Hlavnou úlohou práce je podať – v najlepšej miere, na základe archívneho výskumu a dostupnej literat..

1.93€ 0.70€

zľava
10 %
Rehoľné sľuby v konfrontácii spiritualít

Rehoľné sľuby v konfrontácii spiritualít

Lichner Miloš SJ, Jusková Miroslava OSF, Benkovský Ján SJ

Medzi stavmi života v Cirkvi sa nachádza život podľa evanjeliových rád a k jeho podstate patrí uzatv..

7.90€ 7.10€

zľava
10 %
Seniori a komunitné služby

Seniori a komunitné služby

Jamborová Renáta

 Míľniky v sociálnej práci a sociálnych službách prinášajú nové výzvy, inovujú formy a metódy ..

5.50€ 4.95€

zľava
10 %
Sväté písmo a Tradícia

Sväté písmo a Tradícia

Filipek Andrej SJ

Božie zjavenie dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi Kristovi, Božom Synovi. Apoštoli ako svedkovia jeho ž..

3.50€ 3.15€

zľava
10 %
Svedomie ako najskrytejšie jadro a svätyňa človeka/ Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes – cesta k dialogickému uchopeniu transcendencie svedomia

Svedomie ako najskrytejšie jadro a svätyňa človeka/ Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes – cesta k dialogickému uchopeniu transcendencie svedomia

Kútny Ivan

V kontexte vyjadrení Gaudium et spes nachádzame popri rozlíšení kategoriálneho aspektu svedomia..

5.80€ 5.22€

zľava
63 %
Vplyv Biblie na kresťanskú latinčinu. Grécizmy a hebrejizmy pri používaní predložky in.

Vplyv Biblie na kresťanskú latinčinu. Grécizmy a hebrejizmy pri používaní predložky in.

Panczová Helena

Kresťanská latinčina, jazyk kresťanského spoločenstva, má svoje hlboké korene v starých latinských p..

2.72€ 1.00€

zľava
10 %
Základná voľba a svedomie v integrujúcom aspekte Svätého Ducha

Základná voľba a svedomie v integrujúcom aspekte Svätého Ducha

Kútny Ivan

Základná voľba, predchádzaná finalistickou príťažlivosťou plnosti dobra, je odpoveďou slobody človek..

6.80€ 6.12€

zľava
10 %
Zmysel na ceste svedomia a cnosti

Zmysel na ceste svedomia a cnosti

Kútny Ivan - editor

Verejnosti predkladané dielo obsahuje dve štúdie charakteru vedeckej monografie, ktoré sa, každá zo ..

7.30€ 6.57€