Božie milosrdenstvo v konfrontácii spiritualít

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave si v tomto roku pripomína 75 rokov od založenia Inštitútu svätého Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Z hľadiska kánonického a rehoľného práva je Teologická fakulta pokračovaním Teologického inštitútu svätého Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, zriadeného autoritou generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej v roku 1941 ako rehoľné štúdium posvätných náuk. Toto výročie si chce fakulta pripomenúť viacerými slávnostnými konferenciami, ako aj vydaním cenných monografií. Prežívali sme zároveň Svätý rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František.

 

Rozhodli sme sa preto pripomenúť si to publikovaním kolektívej vedeckej monografie Božie milosrdenstvo v konfrontácii spiritualít, aby sme poukázali na príklade troch autorov na to, akým spôsobom sa téma Božieho milosrdenstva stvárňovala v ich dielach a myslení. Tento trojitý kontext rôznych spiritualít vždy rozvíja iné myšlienky, ktoré sú však vnútorne prepojené základnou témou Božieho milosrdenstva. Ide teda o kontextuálny pohľad na Božie milosrdenstvo, prejavované v kontexte dejín spirituality.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 96
Formát 14, 5 x 20, 5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2017
M;<=s L;?AFGQ
Predslov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Chápanie pojmu „misericordia“
v Enarrationes in psalmos podľa svätého Augustína. . . . . . . . . 9
Misericordia v klasickej latinčine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Misericordia v Písme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Misericordia v ranom kresťanstve . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Augustín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Augustín a Enarrationes in psalmos . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Teologické tématické okruhy pojmu misericordia
v Enarrationes in psalmos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Misericordia Dei et miseria hominis . . . . . . . . . . . . . .16
Misericordia et iudicium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Misericordia et ueritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Misericordia et iustitia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Milosrdenstvo k sebe samému . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Záver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
JaF BGF[=\][y
Milosrdenstvo v spiritualite sv. Ignáca z Loyoly . . . . . . . . . . .43
Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
1. Milosrdenstvo v Autobiogra# i sv. Ignáca . . . . . . . . . . . .44
1.1. Pamplona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
1.2. Loyola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
1.3. Manresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
1.4. Praktické milosrdenstvo sv. Ignáca
v jeho Autobiogra# i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
2. Milosrdenstvo vo Formule Inštitútu . . . . . . . . . . . . . .54
3. Milosrdenstvo v Konštitúciách Spoločnosti Ježišovej . . . . . .55
4. Milosrdenstvo v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca. . . . . . .59
Záver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
V<q{;|iQ J~Aa]
Skutky telesného milosrdenstva a „Caravaggiov kód“
(1606 – 1607, Pio Monte della Misericordia, Napoli) . . . . . . .65
Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
1. Caravaggio a jeho obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Caravaggiov výraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Príbeh obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Kompozícia obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Dynamika obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Atmosféra obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Obraz a jeho kríž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Obraz a jeho Chi Rho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Michelangelov mozog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Mária tieňa a svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
2. Interpretácia jednotlivých scén skutkov milosrdenstva . . . . .75
Pochovávať mŕtvych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Navštevovať väznených, Dať jesť hladným. . . . . . . . . . .78
Zaodiať nahých, Navštíviť chorých . . . . . . . . . . . . . .80
Dať smädným piť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Prichýliť pocestných. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Číslo sedem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Záver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Skutky telesného milosrdenstva a „Caravaggiov kód“
(obrazová príloha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Božie milosrdenstvo v konfrontácii spiritualít

zľava
10 %
  • Bežná cena: 5.00€
  • Naša cena: 4.50€

zľava
10 %
Counselling ako pomáhajúci vzťah a pastoračné sprevádzanie
Človek vo svojej existencii neustále túži po naplnenom, krásnom a dynamickom živote. Túži po harmóni..
4.90€ 4.41€

zľava
75 %
Diakonia slova v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu
Zrútenie sa totalitných systémov v Európe bolo zavŕšením experimentu budovania sveta bez Boha, bez s..
3.95€ 1.00€

zľava
10 %
K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície
Mladá Cirkev bola od počiatku konfrontovaná s viacerými problémami. A nešlo len o príkoria vo forme ..
18.00€ 16.20€