Ľudové misie a obnova farnosti /  v skúsenosti slovenských jezuitov prvej polovice 20. storočia – inšpirácia pre novú evanjelizáciu

Ani v minulosti nefungovalo každé farské spoločenstvo dokonale, preto boli potrebné prostriedky na jeho obnovu. Jedným z účinných nástrojov boli tzv. ľudové misie, ktoré sa tiež nazývali sväté misie, ako o tom dodnes svedčia mnohé misijné kríže pri starých i nových farských kostoloch. Ľudové misie patria medzi diela, ktoré v Spoločnosti Ježišovej vznikli ako odpoveď na znamenia čias. Ich inšpiráciu nachádzame v ignaciánskej spiritualite, podľa rovnomennej knihy s názvom Duchovné cvičenia, kde sv. Ignác podáva heslovite základné princípy: „Človek je stvorený, aby chválil Boha, nášho Pána, vzdával mu úctu a slúžil mu, a takýmto spôsobom si spasil dušu.“  Cvičenia v pôvodnej podobe boli ponúkané individuálne, neskôr sa pre veľký ohlas začali dávať v skupinách v podobe kázaných duchovných cvičení, ktoré sa nakoniec stali inšpiráciou ľudových misií. Prostredníctvom kázní sa totiž prenášala ich dynamika do obnovy vo farnosti.

Monografia Ľudové misie a obnova farnosti v skúsenosti slovenských jezuitov prvej polovice 20. storočia – inšpirácia pre novú evanjelizáciu, ktorej prílohou je Pamätník z ľudových misií medzi Slovákmi doma a za hranicami od P. Ľudovíta Eiselleho vychádza ako príspevok k sláveniu jubilejného jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého Alojza - 75 rokov od jeho založenia.                                                                                                                                                                                                                          Jeho pokračovaním je Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave, ktorá si v tomto roku pripomína svoje dvadsiate výročie.

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 248
Formát
Väzba brožované
Dátum vydania 2017
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1 Historický exkurz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1 Genéza ľudových misií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2 Ľudové misie slovenských jezuitov v prvej polovici 20. storočia . . 17
1.3 Cieľ ľudových misií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 Ľudové misie a duchovné cvičenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1 Inšpirácia misijných kázní Duchovnými cvičeniami . . . . . . . . 26
2.1.1 Úvodná kázeň – cieľ človeka . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.2 Spása duše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.3 Školské deti (stavovská náuka) . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.4 Hriech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.1.5 Štvrté prikázanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1.6 Ženy (stavovská náuka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1.7 Svätá spoveď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1.8 Piate prikázanie – Nezabiješ . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1.9 Dievčatá (stavovská náuka) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1.10 Peklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.1.11 Siedme a ôsme prikázanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.1.12 Smrť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.1.13 Chlapi (stavovská náuka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.1.14 Tretie prikázanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.1.15 Posledný súd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.1.16 Mládenci (stavovská náuka) . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.1.17 Druhé prikázanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.1.18 Zasvätenie Božskému Srdcu . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.1.19 Prvé prikázanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.1.20 Požehnanie detí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.1.21 Matka Božia – mariánska slávnosť . . . . . . . . . . . . . . 47
2.1.22 Sväté prijímanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.1.23 Cirkev a praktický katolík . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.1.24 Misijný kríž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.1.25 Svätý škapuliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.1.26 Duše v očistci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.2 Pobožnosti a slávnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.2.1 Zasvätenie Božskému Srdcu Ježišovmu . . . . . . . . . . . 52
2.2.2 Požehnanie detí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.2.3 Matka Božia – mariánska slávnosť . . . . . . . . . . . . . . 54
2.2.4 Sväté prijímanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.2.5 Misijný kríž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.2.6 Svätý škapuliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.2.7 Dušičková slávnosť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.3 Organizácia ľudových misií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.4 Exercitátori a ľudoví misionári . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3 Ignaciánske „magis“ v ľudových misiách . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.1 Prispôsobenie misií miestnym podmienkam . . . . . . . . . . . . 64
3.2 Duchovná príprava farnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.3 Informovanosť o misiách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.4 Obnova ľudových misií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4 Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Príloha:
P. Ľudovít Eiselle SJ:
Pamätník z ľudových misií medzi Slovákmi doma a za hranicami.
Spomienky, zážitky a skúsenosti od r. 1912 do r. 1950 . . . . . . . . . . . 85

Ľudové misie a obnova farnosti

v skúsenosti slovenských jezuitov prvej polovice 20. storočia – inšpirácia pre novú evanjelizáciu

zľava
10 %
  • Bežná cena: 10.50€
  • Naša cena: 9.45€

zľava
10 %
K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície
Mladá Cirkev bola od počiatku konfrontovaná s viacerými problémami. A nešlo len o príkoria vo forme ..
18.00€ 16.20€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 6   /   Žalmy  76 - 100
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 6. zväzok dlhodobého projektu ..
25.00€ 22.50€

zľava
10 %
Inšpirácie pre nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile
 Inšpirácie pre nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánsko..
4.80€ 4.32€

zľava
10 %
Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku
Pluralita myslenia... Teologicko-filozofické myslenie v dejinách kresťanstva bolo a je z viacerých p..
13.00€ 11.70€