Posol 6 / 2024


Časopis
Počet strán 32
Formát 15 x 21 cm
Svetlo svedectva Janka Havlíka . . . . . . . . . . 1
Tomáš Brezáni CM
Srdce Božieho Syna (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Gaston Roberge SJ – Róbert Mésároš
O Božom vedení v našom živote . . . . . . . . . . 5
Za migrantov, čo opúšťajú domovy . . . . . . . . 6
Jozef Bartkovjak SJ
Meditácie k eucharistickej adorácii . . . . . . . . 8
Žalmy – duchovný poklad ľudstva (3) . . . . 10
Ján Ďurica SJ
Keď sa otcovia rodín spolu modlia... . . . . . . 12
Povolanie apoštolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Milan Hromník
Hymnický spev k úcte Jána Havlíka . . . . . 20
Páter Eduard Žabkay . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ladislav Csontos SJ
Čítanie z Dobrej knihy . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oltárne obrazy od vynálezcu –
kňaza Jozefa Murgaša . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kto chce byť prvý,
nech je sluhom všetkých . . . . . . . . . . . . . . . 28
Gabriela Spustová
Letom svetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Posol 6

2024

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 1.00€

zľava
10 %
Život Krista
Spomedzi mnohých knižných diel amerického arcibiskupa Fultona J. Sheena, aktuálne čakateľa na blahor..
26.50€ 23.85€