Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej

 

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová mala videnia „trpkého umučenia nášho Pána Ježiša Krista“ a prežívala toto utrpenie na svojom tele. Z Božej milosti sa táto dcéra chudobných roľníkov, ktorí vytrvalo hľadali Božiu prítomnosť, stala známou mystičkou.

Veľká materiálna chudoba, v ktorej žila, bola vyvážená bohatým vnútorným životom. Okrem obdivuhodnej trpezlivosti pri znášaní vlastnej fyzickej slabosti na nás zapôsobí sila jej charakteru a neochvejná viera. Silu čerpala z najsvätejšej Eucharistie. Jej príklad ukazuje srdciam chudobných aj bohatých,jednoduchých aj vzdelaných ľudí smer k láskyplnej a úplnej oddanosti Ježišovi Kristovi. 

 Aj dnes sprostredkúva všetkým úžasné posolstvo: Kristovými ranami sme uzdravení. (Ján Pavol II. pri blahorečení v roku 2004)

V roku dvestopäťdesiateho výročia narodenia (1774), dvojstého výročia smrti (1824) a dvadsiateho výročia blahorečenia (2004) Anny Kataríny Emmerichovej prinášame čitateľom druhé vydanie videní umučenia Pána Ježiša, ako ich z jej rozprávania zaznamenal spisovateľ Clemens Brentano. Tieto videnia nás môžu účinne viesť k osobnému a hlbokému poznaniu veľkonočného tajomstva.Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Druhé
Počet strán 242
Formát 13 x 20,5 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2024
Predslov 6
Anna Katarína Emmerichová: božské dary a kresťanské
darovanie sa 10
Život a poslanie 16
Vplyv, uznanie a oslávenie 27
Toto vydanie 28
Literatúra 30

Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie
Evanjelium podľa Marka 14–16 33

Umučenie Pána Ježiša
vo videniach Anny Kataríny Emmerichovej 44
Úvod 46
Prvá časť
Od večeradla po Getsemanskú záhradu 47
1. kapitola
Večeradlo 48
Prípravy na poslednú večeru 49
Ježiš odchádza do Jeruzalema 51
Posledná večera 53
Umývanie nôh 56
Ustanovenie Oltárnej sviatosti – Starý obrad pohostinnosti 59
Na Olivovej hore – Ježišova smrteľná úzkosť 62
Druhá časť
Umučenie, smrť a pochovanie 73
2. kapitola
Zajatie Pána 74
Príprava na proces 83
Ježiš pred Annášom 84
Ježiš pred Kajfášom 87
Výsmech v Kajfášovom dome 93
Peter tri razy zapiera Pána 94
Ježiš v žalári 97
Judášovo zúfalstvo 98
Proces 99
Judášova samovražda 101
3. kapitola
Ježiša vedú k Pilátovi 104
Pred Pilátom 106
Vznik krížovej cesty 112
Pilát a sen jeho manželky, Klaudie Prokly 113
Ježiš pred Herodesom Antipasom 115
Ježiš po druhý raz pred Pilátom 119
4. kapitola
Bičovanie Ježiša 123
Panna Mária počas Ježišovho bičovania 127
Vzhľad Panny Márie a Márie Magdalény počas
mučenia Pána 129
Ježišovi sa vysmievajú a korunujú ho tŕním 130
Ecce homo 133
Účinok hrôzostrašnej kliatby – Anjeli a zlí duchovia 137
5. kapitola
Ježiš odsúdený na smrť 139
6. kapitola
Ježiš nesie kríž na Kalváriu 145
Ježiš prvý raz padá pod krížom 148
Ježiš druhý raz padá pod krížom – Ježiš stretáva
svoju Matku 149
Šimon z Cyrény – Tretí Ježišov pád 153
Veronikina šatka 154
Štvrtý a piaty Ježišov pád – Jeruzalemské ženy 158
Ježiš na Golgote – Šiesty a siedmy pád 160
7. kapitola
Mária a jej priateľky idú na Kalváriu 163
Ježiša vyzliekajú – Jonadabov súcit 165
Ježiša pribíjajú na kríž 167
Vztýčenie kríža 171
Ukrižovanie dvoch zločincov 173
O Ježišove šaty hádžu lós 175
Ježiš medzi dvoma zločincami 175
Ježišovo prvé slovo na kríži 178
Zatmenie slnka – Ježišovo druhé a tretie slovo na kríži 181
Chrám počas zatmenia – Pilátova úzkosť 183
Ježišova opustenosť – Štvrté slovo na kríži 185
Ježišova smrť – Piate, šieste a siedme slovo 187
8. kapitola
Jozef z Arimatey si pýta od Piláta Ježišovo telo 192
Otvorenie Ježišovho boku – Smrť dvoch zločincov 193
Záhrada Jozefa z Arimatey a hrobka 196
Snímanie Ježišovho tela z kríža 197
Sväté pohrebné plátno 201
Uloženie do hrobu 206
Tretia časť
Zmŕtvychvstanie 209
9. kapitola
Ježišovi priatelia počas soboty 210
Večer pred zmŕtvychvstaním 213
Noc zmŕtvychvstania 215
Vzkriesenie Pána (podrobnosti) 217
Zbožné ženy pri hrobe – Zjavuje sa vzkriesený Ježiš 291
Ukončenie pôstnych rozjímaní 225
Dodatok
Po vzkriesení Pána 229
Zjavenia Vzkrieseného 230
Na ceste do Emáuz 230
Vo večeradle 232
Mária, Ježišova Matka, po Synovom nanebovstúpení 233

Poznámky 238

Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej

zľava
10 %
  • Bežná cena: 12.00€
  • Naša cena: 10.80€

Ukážka Obsah

zľava
5 %
Božia prozreteľnosť
Mystička Catalina Rivas žije v Cochabambe v Bolívii. V prvej polovici deväťdesiatych rokov minu..
2.00€ 1.90€

zľava
5 %
Zjavenia sv. Brigity Švédskej / Život a utrpenie Ježiša Krista a Jeho Matky, zjavenia o svätých a osobnom súde
Po smrti svojho manžela sa Brigita Švédska druhýkrát nevydala a­ rozhodla sa žiť jedine pre Boha. ..
8.90€ 8.46€

zľava
5 %
Kľúč k 5 jazykom lásky
Hlavné myšlienky úspešnej knihy v plnofarebnej úprave a darčekovom vydaní! Skvelý darček na Valentín..
5.90€ 5.61€

zľava
5 %
Sme zachránení
Brožúrka  Sme zachránení obsahuje: pobožnosť trvajúcu 1 rok  pobožnosť t..
1.30€ 1.24€

zľava
5 %
Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom
Prvá svätá spoveď je dôležitým míľnikom na ceste viery. Toto stretnutie s Ježišom a jeho odpúšťajúco..
5.50€ 5.23€