Posol 3/2024


Časopis
Počet strán 32
Formát 15 x 21 cm
Kríž, zdroj našej nádeje . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pápež František
Srdce Božieho Syna (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gaston Roberge SJ – Róbert Mésároš
Za mučeníkov dneška . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Jozef Bartkovjak SJ
Nové logo Apoštolátu modlitby . . . . . . . . . . . 6
Jozef Bartkovjak SJ
Biblia a morálka (77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ján Ďurica SJ
Život žitý s Bohom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Marta Takáčová – Irena Kostolanská
Očista od hriechov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Edita Príhodová CJ
Marek (Po šachovnici ku Kristovi) . . . . . . . 14
Mária Irma Danieliszová
Spytovanie svedomia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bystrík Mistrík
Z listu svätej Kláry Anežke Českej . . . . . . 17
Pod krížom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Milan Hromník
100. výročie narodenia
kardinála Jána Chryzostoma Korca . . . . . . 20
Odhalenie pamätnej tabule
kardinálovi Jánovi Ch. Korcovi . . . . . . . . . 22
František Sočufka SJ
Čítanie z Dobrej knihy . . . . . . . . . . . . . . . 24
Svätá Anežka Česká . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Podobenstvo o Lazárovi a boháčovi . . . . . . 28
Gabriela Spustová
Letom svetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Posol 3

2024

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 1.00€