Posol 9 / 2023


Časopis
Počet strán 32
Učme sa od Ježiša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ladislav Csontos SJ
Ježišovo prebodnuté Srdce (6) . . . . . . . . . . . 2
Massimo Taggi SJ – Róbert Mésároš
Láska medzi nami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Anna Abasová
Za tých, čo sú na okraji spoločnosti . . . . . . . . 4
Jozef Bartkovjak SJ
Moja cesta k duchovnému povolaniu . . . . . . . 6
Ján Ďurica SJ – Jozef Bartkovjak SJ
Biblia a morálka (71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ján Ďurica SJ
Skúmajme svoj život vo svetle Písma . . . . . 11
Elena
Africký zápisník (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Marián Gavenda
Recept na úspešný rodinný život? (4) . . . . 16
Mária Dravecká – Jozef Bartkovjak SJ
Mimoriadne blahorečenie celej rodiny . . . . 19
Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly . . . 20
Odkiaľ som? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Milan Hromník
Čítanie z Dobrej knihy . . . . . . . . . . . . . . . 24
Svätí košickí mučeníci . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Pozdrav zo školy v Starom Tekove . . . . . . 27
Ježišova modlitba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Gabriela Spustová
Letom svetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Posol 9

2023

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 1.00€