Listy a tematické kázne

Otec predstavuje všetky mozole, ktoré vynakladá na to, aby postavil dobré prístrešie pre svojej deti, aby sa nemuseli obávať nepohody, aby sa nemuseli obávať iných, ale boli ukryté pred všetkým, čo môže zvonku na nich číhať. Otec predstavuje milý obraz, ktorý berie dieťa do náručia a prenáša ho cez potok. Dieťa mu visí v akomsi nepohodlí pod pazuchou, ale je spokojné, lebo  má istotu, že otec ho drží a nedopustí, aby sa utopilo. Koľko krásnych príkladov z opravdivého otcovstva by sme mohli vypočítať a hádam by sme ani neskončili. Toto všetko má asi na mysli Kristus Pán, keď káže svojim učeníkom, keď túžia modliť sa, aby  hovorili Otče náš. Aby sa obracali na toho, ktorý nepotrebuje, aby ho prosili, len aby cítili potrebu pozrieť sa na neho ako dieťa, ktorému sa  prihodilo nešťastie. Keď príde k svojmu otcovi, nevie vysvetliť, čo mu je, ale otec to vyčíta priamo z jeho očí a je ochotný ho potešiť, poučiť a povzbudiť, ale hlavne mu pomôcť. Toto mal na mysli Kristus Pán, keď nás učí modliť sa Otče náš, aby sme videli v Otcovi, v Pánu Bohu opravdivého Otca, ktorý nestojí nad nami s korbáčom, ale ktorý chce iba naše dobro. 

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 189
Formát 14.5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2023
Predhovor editora . 7
Listy pani Zuzane Rapkayovej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. list . 9
2. list . 10
3. list . 12
4. list . 12
5. list . 14
6. list . 16
7. list . 17
8. list . 19
9. list . 21
10. list . 23
11. list . 25
12. list . 28
13. list . 30
14. list . 32
15. list . 33
16. list . 35
17. list . 37
18. list . 38
19. list . 40
20. list . 42
21. list . 43
Tematické kázne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Otčenáš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Modlitba Pána ‒ Otčenáš . 47
Božský obsah slova Otče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Hovoríme Otče náš . 52
Modlievame sa ho dobre, správne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Myslíme niekedy na niekoho úplne iného . 56
Pochopiť, ako by mohol byť Pán Boh naším Otcom . 59
Myslíme vždy skutočne na toho nášho spoločného Otca . . . . . . . . . .61
Otec, a predsa toľkí ho odmietajú . 64
Posväť sa meno tvoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Prejav úcty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Oslavujme Boha . 72
Príď kráľovstvo tvoje . 74
Božie kráľovstvo je aj v našich rukách . 76
Radšej máme svoju vôľu . 78
Božia vôľa má tvrdú podobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Chlieb náš každodenný daj nám dnes . 85
Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom . 88
Sviatočné kázne . 93
Slovo sa telom stalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Prorok nie je vítaný vo svojej otčine . 96
Aby som bol verný Ježišovi Kristovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Pohľadom Ježiša Krista . 104
Veľký piatok . 107
Význam Veľkej noci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Význam Turíc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Božie telo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Pane, budem ťa nasledovať . 115
Božské Srdce Ježišovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Náboženská výchova . 121
Mariánska úcta . 125
Najčistejšie srdce Panny Márie . 125
Zvestovanie Pána . 127
Lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice . 130
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Magnifikat . 135
Modlíme sa Zdravas Mária . 137
Dva kroky zvestovania . 140
S Pannou Máriou na návšteve u sv. Alžbety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Sviatky svätých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Svätý Štefan, prvý mučeník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Sviatok svätého Jozefa . 150
Sviatok svätého Alojza . 153
Svätého Jána Krstiteľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Svätých Petra a Pavla . 158
Rodina a kňazstvo . 161
O manželstve a rodine . 161
Čím je kňaz pre veriacich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Meditácia, ktorú mal pripravenú na sviatok
Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. 12. 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Z meditácií pátra Petráša vložených do breviára pred smrťou 7. 12. 1973 . . . . 171
Príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Rozsudok Štátneho súdu . 177
Rukopis listu Zuzane Rapkayovej z Ružomberka 10. 11. 1971 . 186

Listy a tematické kázne

zľava
10 %
  • Bežná cena: 7.00€
  • Naša cena: 6.30€

zľava
10 %
Žiť Božím slovom / Cez rok
Božie slovo je a chce byť v službe nášho života. Ježiš to sám dosvedčuje: Moje slová sú Duch a živo..
4.00€ 3.60€