Posol  6/2023


Časopis
Počet strán 32
Formát 15 x 21 cm
Takže začíname... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Milan Hromník
Ježišovo prebodnuté Srdce (4) . . . . . . . . . . . 2
Massimo Taggi SJ – Róbert Mésároš
Srdce plné lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bystrík Mistrík
Za zamedzenie mučenia a pomoc obetiam . . . 4
Jozef Bartkovjak SJ
Stonásobne viac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ján Buchta SJ
Duchovná premena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mária
Biblia a morálka (69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ján Ďurica SJ
Jedno srdce a jedna duša . . . . . . . . . . . . . . . 12
Africký zápisník (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Marián Gavenda
Recept na úspešný rodinný život? (2) . . . . 16
Mária Dravecká – Jozef Bartkovjak SJ
Žena, slnko rodiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hlasy a ohlasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Páter Ján Buchta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ladislav Csontos SJ
Čítanie z Dobrej knihy . . . . . . . . . . . . . . . 24
Svätý Anton Paduánsky . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ježiš v Kafarnaume učí apoštolov . . . . . . . 28
Gabriela Spustová
Letom svetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Posol 6

2023

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 1.00€

zľava
10 %
Listy a tematické kázne
Otec predstavuje všetky mozole, ktoré vynakladá na to, aby postavil dobré prístrešie pre svojej deti..
7.00€ 6.30€

zľava
10 %
Žiť Božím slovom / Cez rok
Božie slovo je a chce byť v službe nášho života. Ježiš to sám dosvedčuje: Moje slová sú Duch a živo..
4.00€ 3.60€