Páter Jozef Kyselica SJ, jeho teologické štúdie a exercície

Páter Jozef Kyselica SJ si bol vedomý, že farnosť sa musí stať živým spoločenstvom ľudských vzťahov a to sa nedá uskutočniť právnym ustanovením, ale vyžaduje si to pastorálnu konverziu ako kňaza, tak aj veriacich. Iba v prijatí obnovenej ekleziológie Druhého vatikánskeho koncilu možno nájsť silu pre spoluzodpovednosť všetkých pokrstených vo farnosti, za jej život a odovzdávanie viery. Kňaz sám bez aktívnej spolupráce laikov veľa nezmôže. Môže sa tešiť, že pripravil na prijatie sviatostí stovky a možno aj tisíce detí, ktoré však v rodinách nenašli živú vieru a možno i odpor voči nej, no nemôže sa tešiť z rastu a života farského spoločenstva. Bol si vedomý potreby počúvať laikov, aby sa vôbec mohol rozvinúť dialóg vo farnosti. Bol si vedomý potreby vtiahnuť laikov do spoluzodpovednosti za odovzdávanie viery a za farský život. Jeho odkaz zastáva stálou inšpiráciou.Páter Jozef Kyselica SJ si bol vedomý, že farnosť sa musí stať živým spoločenstvom ľudských vzťahov a to sa nedá uskutočniť právnym ustanovením, ale vyžaduje si to pastorálnu konverziu ako kňaza, tak aj veriacich. Iba v prijatí obnovenej ekleziológie Druhého vatikánskeho koncilu možno nájsť silu pre spoluzodpovednosť všetkých pokrstených vo farnosti, za jej život a odovzdávanie viery. Kňaz sám bez aktívnej spolupráce laikov veľa nezmôže. Môže sa tešiť, že pripravil na prijatie sviatostí stovky a možno aj tisíce detí, ktoré však v rodinách nenašli živú vieru a možno i odpor voči nej, no nemôže sa tešiť z rastu a života farského spoločenstva. Bol si vedomý potreby počúvať laikov, aby sa vôbec mohol rozvinúť dialóg vo farnosti. Bol si vedomý potreby vtiahnuť laikov do spoluzodpovednosti za odovzdávanie viery a za farský život. Jeho odkaz zastáva stálou inšpiráciou.Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 256
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2022
Predhovor editora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ladislav Csontos SJ: Vytvárať z farnosti opravdivé spoločenstvo . . . . . . . . . . 11
Ján Ďurica SJ: Spoločné kráčanie s pátrom Jozefom Kyselicom SJ v reholi . . . . 37
Šimon Marinčák: Ako si spomínam na pátra Kyselicu . . . . . . . . . . . . . . . 47
Augustín Slaninka CM: Vďaka Jozefovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Emil Váni SJ: Jožko Kyselica SJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Jozef Kyselica SJ: Štúdie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Budovanie farského spoločenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Európska únia – pastoračná výzva pre Cirkev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Farnosť v najbližšej budúcnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Hovorme o katechumenátnej pastorácii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Liturgické a pastoračné priestory farnosti
obnovenej spoločenstvami Neokatechumenátnej cesty . . . . . . . . . . . . . .115
Proces odovzdávania viery v súčasnej spoločnosti . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Pastoračný prístup Cirkvi k rozvedeným a znovu civilne sobášeným . . . . . . .159
Seminárna formácia na pastoračnú službu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Jozef Kyselica SJ: Duchovné cvičenia Piešťany 2009 . . . . . . . . . . . . . . . .187

Páter Jozef Kyselica SJ, jeho teologické štúdie a exercície

zľava
10 %
  • Bežná cena: 7.50€
  • Naša cena: 6.75€

zľava
10 %
Modliť sa Božím slovom
Duchovné cvičenia v každodennom živote   Táto knižka nás pozýva modliť sa Božím slovom. I..
4.00€ 3.60€

zľava
10 %
Slovo má moc dotknúť sa každého srdca / Advent a Vianoce
Ježišovo slovo má moc dotknúť sa každého srdca, premôcť zlo dobrom, zmeniť a vykúpiť svet. Adventné..
3.50€ 3.15€

zľava
10 %
Žiť Božím slovom / Advent a Vianoce
Božie slovo má môže nielen vniesť svetlo do nášho života, ale aj dať nám silu, bez ktorej nie sme sc..
3.80€ 3.42€