Loretánske  litánie

 

V tejto publikácii sa dozviete o tom, ako súvisí biblický Nazaret s talianskym mestom Loreto.

Ďalej spoznáte vznik, vývoj a hĺbku Loretánskych litánií.

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 48
Formát 12 x 20 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2022
Slová na úvod ............................................................ 3
Nazaret .................................................................... 4
Loreto ....................................................................... 8
Loretánske litánie ..................................................... 12
Výklad Loretánskych litánií .................................... 16
Prvé pásmo: vlastnosti Panny Márie ................... 16
Druhé pásmo:
Úloha Panny Márie v dejinách ľudstva ................. 25
Tretie pásmo:
Vzťah oslávenej Panny Márie k ľudstvu ............ 33
Záverečné vzývanie Baránka Božieho .................. 41
Záverečné vzývanie Panny Márie ......................... 42
Vlastný text Loretánskych litánií .......................... 44
Použitá literatúra .................................................... 46

Loretánske litánie

zľava
10 %
  • Bežná cena: 2.00€
  • Naša cena: 1.80€

zľava
10 %
Žiť Božou múdrosťou
  V duchovných cvičeniach nás svätý Ignác učí žiť Božou múdrosťou. Nachádzať ju môžeme v mod..
2.50€ 2.25€

zľava
10 %
Rozprávania ruského pútnika
  V pokladnici duchovných hodnôt kresťanského Východu je aj istá forma modlitby, nazvaná „Je..
12.00€ 10.80€

zľava
5 %
Svätý Jozef – veď nás po ceste cností
„On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti.“..
2.50€ 2.38€

zľava
5 %
Večeradlo s Matkou / Modlitbová príprava nielen na Turíce, pre prijatie Božích zázrakov v dennom živote
Túžite po zázrakoch vo svojom živote? Potrebujete uzdravenie, oslobodenie, pomoc a záchranu? Modlite..
3.10€ 2.95€