Úvahy verejného teológa o viere, spoločnosti a politike

Zbierka textov z rokov  2017 – 2020

 

Ľubomír Martin Ondrášek vstúpil do povedomia širšej slovenskej verejnosti ako erudovaný autor brilantných článkov, komentárov a úvah v slovenských mienkotvorných médiách. V akademických a cirkevných kruhoch je známy aj ako priekopník verejnej teológie, spájajúci otázky náboženstva, etiky a verejného života. Cirkevný odbor si vždy cenil jeho nezávislý postoj a názory, ktoré neboli vždy totožné s líniou ministerstva kultúry, predstavovali však cenný prínos pre činnosť štátnej správy a obohacovali verejnú diskusiu. Jeho angažovaný prístup sa stal praktickým príkladom zmysluplnej spolupráce medzi štátnou správou a akademickými inštitúciami. Pri napĺňaní svojej životnej misie čerpá z bohatstva kresťanského posolstva. S rozvahou a vytrvalosťou biblického rozsievača, s úprimným úsilím porozumieť inak zmýšľajúcim, predkladá nám svoje videnie východísk pri riešení súčasných problémov. Nemusíme s ním nutne vo všetkom súhlasiť, mali by sme ho však pozorne počúvať a spolu s ním uvažovať.

Ján Juran, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR

 

Dlhé roky na špičkových vzdelávacích inštitúciách, hľadanie svojej vlastnej cesty naprieč dvoma kontinentmi, odvaha mladosti a bolestivé okresávanie životnými skúsenosťami, výšiny aj sklamania z veľkých i malých, starých i nových, duchovných i akademických tradícií, stovky dialógov s intelektami tisícročí a vlečúce sa hodiny samoty v tieni regálov veľkolepých knižníc sveta, aj hlboká brázda vlastnej duchovnej skúsenosti. To všetko vyformovalo osobnosť verejného teológa Ľubomíra Martina Ondráška, ktorého pozvanie k tvorivému rozhovoru v predkladaných úvahách je radosť prijať. Poznám len veľmi málo ľudí, ktorí dokázali odolať blikajúcim ponukám mentálneho fast-foodu a trpezlivo čakať na hlboké zakorenenie. Myslím, že pozorný čitateľ rýchlo rozlíši tento osviežujúci prameň od vlažných povrchových splaškov, ktorými sa denne brodíme. Bez ohľadu na to, z ktorého tábora prichádzame a v koľkých otázkach sa s autorom nakoniec nezhodneme, môžeme sa k jeho úvahám vracať a s vďakou za ďalšie svetielko (Fil 2:15) sa posúvať na tej našej ceste bližšie k cieľu! 

Benjamin Uhrin, predseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR

 

Ľubomír Martin Ondrášek

je prezidentom a spoluzakladateľom kresťanskej organizácie Acta Sanctorum, Inc. založenej v Chicagu v roku 2009. Po ukončení biblického inštitútu a teologického seminára absolvoval Harvardovu, Chicagsku a Bostonskú univerzitu, kde študoval vzťah kresťanstva a spoločnosti, etiku (politickú, filozofickú a teologickú) a transformačné líderstvo. Jeho prvá zbierka textov, ktorá vyšla pod názvom Kresťanstvo, etika a verejný život (2017), pozostávala z päťdesiatich článkov, ktorých väčšina bola publikovaná v Denníku N a druhá s názvom Verejná teológia na Slovensku (2019) obsahovala texty uverejnené – až na niekoľko výnimiek – v Konzervatívnom denníku Postoj. Prítomnú kolekciu tvorí súbor textov publikovaných v oboch zmienených denníkoch, doplnený dvoma rozhovormi. V predmetnom období bol Ľubomír Martin Ondrášek jediným autorom, ktorého texty sa pravidelne objavovali tak v poprednom „liberálnom“, ako aj v „konzervatívnom“ denníku.Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 308
Formát 11,5 x 18 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2021
SLOVO AUTORA xii
PREDSLOV xviii
ÚVAHY O VIERE A TEOLÓGII
Veľa kresťanov, málo nasledovníkov Krista 3
Odpovedať na Božie volanie, žiť Božie povolania 10
Intelektuáli, ktorí v dospelosti našli cestu
do Katolíckej cirkvi 23
Nie je teológia ako teológia.
Akú potrebuje Slovensko? 29
Abraham Joshua Heschel: verejná teológa ukotvená
v spiritualite a inšpirovaná prorokmi 34
Richard John Neuhaus: obranca liberálnej tradície,
odporca liberálnej ortodoxie 44
Sociálne evanjelium ako verejná teológia:
prínos, kritika, výzva 48
Martin Luther King, Jr.: verejný teológ
a transformačný vodca 58
Úpadok progresívneho kresťanstva
a budúcnosť sociálneho evanjelia
Súkromný život verejného teológa:
problém nezriadenej sexuality 73
Z nedeľnej bohoslužby do nákupného centra.
Prečo to môže byť problém? 78
Život bez teplých nedeľných rožkov ako symbol
spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti 86

ÚVAHY O SPOLOČNOSTI A KULTÚRE
Husákove deti sú najšťastnejšou generáciou.
Budú aj najlepšou? 93
Komjatické priateľstvá robia našu krajinu horšou 98
Za spravodlivejšie Slovensko: kde aj politici
končia vo väzení 101
Nepodľahnime nenávisti v oprávnenom boji
za spravodlivosť 105
Slušné a spravodlivé Slovensko – aj pre Rómov 110
Spoločenský zmier vyžaduje odpustenie 114
Ak chceme zlepšiť Slovensko, musíme sa
naučiť dobre kritizovať 118
Slovensku hrozí kultúrna vojna .
Ako jej možno predísť? 122
O registrovaných partnerstvách inak 126
Obeťami domáceho násilia sú aj muži.
Nezabúdajme na nich 131
Zostane Tnancovanie cirkví v roku 1949? 136
Je na amerických univerzitách ohrozená
sloboda prejavu? 141
O najhoršej chorobe oka – rasizme 146
Je možné byť priateľmi aj napriek ideologickým
a politickým rozdielom? 150
Nezvyčajné priateľstvo katolíckeho konzervatívca
a protestantského liberála 154
Mal by Západ načúvať kritike Východu? 162

ÚVAHY O POLITIKE A DEMOKRACII
Autentický mier je dobro, ktoré niečo stojí 169
Čo si počať s láskou k národu 174
Neliberálne postoje v liberálnom rúchu 179
Ak chceme udržať demokraciu, musíme
skrotiť cynizmus 184
Dôveryhodnosť médií ovplyvňuje aj to,
ako informujú o cirkvi 188
O Vianociach, politickej korektnosti
a začiatku pádu Roberta Fica 192
Politika bez pokory vedie do pekla 197
Blahoželanie novej prezidentke 201
Keď demokracia prinesie výsledok,
ktorý sa nám nepáči 205
Slovensko potrebuje politikov s víziou 210
Nálepka nič neznamená: náboženstvo ako
jed, placebo a liek 214
Kto je lepší kresťan? Politik, čo nezneužíva
kresťanskú kartu? 219
Za Kotlebov návrh nehlasovať ani
v gumených rukaviciach 224
Mal by Ján Figeľ pokračovať ako vyslanec EÚ
pre náboženskú slobodu? 228
Jánovi Figeľovi sa nepodarilo rozptýliť
pochybnosti 231
Prvácke vysvedčenie prezidenta Trumpa 236
O najväčšej výzve amerického prezidenta 240
Amerika má veľa problémov, ale nie je
to rasistická krajina 245
Prežije americká demokracia? 250
Abraham Lincoln: inšpirácia pre politikov,
výzva pre voličov 254

ROZHOVORY
Sú nebezpeční? Minister Krajčí kvôli viere čelí
podobnej kritike ako Obama, naznačuje teológ 261
Som duchovným pútnikom.
A budem ním aj naďalej. 266
DOSLOV 285
POZNÁMKY 288

Úvahy verejného teológa o viere, spoločnosti a politike

zľava
10 %
  • Bežná cena: 11.00€
  • Naša cena: 9.90€

zľava
10 %
Duchovné cvičenia / nový preklad
  Preložil Ján Benkovský SJ Čím sú Duchovné cvičenia sv. Ignáca výnimočné a aktuálne..
9.00€ 8.10€

zľava
10 %
Idem a som vedený
Svedectvo života “od doma po dnes” v mozaike spomienok  Mozaika spomienok pátra Ti..
10.00€ 9.00€

zľava
10 %
Corpus Christi
Poklady gotiky v sochárskom umení východného Slovenska Textová časť tejto knihy pozostáva z 24 kapit..
24.00€ 21.60€