Duchovné rozlišovanie podľa kresťanskej tradície / Príhovory pre Vatikánsky rozhlas

Duchovné rozlišovanie je v stredobode záujmu ignaciánskej spirituality a stáva sa čoraz dôležitejšou súčasťou života moderného kresťana. Na základe vlastných skúseností, živého kontaktu s mnohými ľuďmi a s pomocou Božej inšpirácie vypracoval svätý Ignác Loyolský veľmi užitočné pravidlá na rozpoznávanie vnútorných stavov ľudskej duše. Vďaka nim dokáže identifikovať pohnútky, motívy aj ciele ľudských úsilí a nasmerovať vôľu, čiže schopnosť rozhodovať sa, k správnym a dobrým veciam. Tomuto „umeniu umení“ sa páter Peter Dufka venoval v sérii pravidelných príspevkov pre Vatikánsky rozhlas, ktoré prinášame knižne. Okrem ignaciánskych zdrojov v textoch hojne čerpá z duchovnej tradície východných i západných cirkevných otcov a spisovateľov. A v neposlednom rade aj z vlastných pastoračných, umeleckých a ľudských skúseností. Knižka môže byť pre každého čitateľa povzbudením vnímať vo vlastnom živote Božie impulzy a návodom na ich využitie pri správnom rozhodovaní. 

 

Páter Peter Dufka SJ je profesorom spirituálnej teológie na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. V Dobrej knihe mu vyšli diela Spiritualita súčasného človeka (2014) a Duchovné sprevádzanie podľa tradície kresťanského východu (2018).

 

 

 

 

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 182
Formát 12 x 20, 5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2021
Úvod 5
Základy duchovného rozlišovania 9
Bežné pozorovanie a intuícia 9
Preverovanie vlastných motívov 10
Štúdium a prežívanie svojich obmedzení 10
Čas 11
Rozum 11
Srdce 11
Čnosť čností 13
Poznanie seba samého 14
Naša činnosť 15
Modlitba 16
Imitovanie 17
Duchovné rozlišovanie
v Starom zákone 19
Duchovné rozlišovanie
v Novom zákone 24
Rozlišovanie je podmienené čistým srdcom 24
Rozlišovanie je svetlo, vďaka ktorému človek vidí 24
Duchovné rozlišovanie sa dosahuje cvičením 25
Duchovné rozlišovanie je charizma 25
Rozlišovanie v podobenstvách 26
Rozlišovanie vedie na hlbinu 26
Rozlišovanie súvisí so schopnosťou
vnímať znamenia 27
Kritériom rozlišovania je Božie slovo 28
Rozlišovanie Božej prítomnosti v Eucharistii 28
Duchovné rozlišovanie v živote sv. Antona Pustovníka 30
Rady sv. Antona Pustovníka 34
Bojovať proti útokom zlých duchov 34
Zanechať všetko, čo prekáža na ceste do večnosti 35
Vytrvalosť v povinnostiach 36
Žiť tak, akoby dnešný deň bol náš posledný 36
Nikdy neprepadnúť strachu 37
Rozlišovanie a duchovný boj podľa Evagria Pontského 38
Štyri duchovné rady sv. Jána Kasiána 43
Rozlišovanie duchov podľa sv. Ignáca I 47
Konzolácia 49
Dezolácia 50
Rozlišovanie duchov podľa sv. Ignáca II 52
Pravidlá 52
Nejakým spôsobom 52
Aby sme vycítili 53
A spoznali 53
Hnutia duše spôsobené rozdielnymi duchmi 54
Aby sme dobré myšlienky prijali a zlé odmietli 55
Rozlišovanie duchov podľa sv. Ignáca III 57
Nový začiatok 61
Múdrosť rozlišovania 66
Telesná oblasť 67
Duševná oblasť 68
Duchovná oblasť 69
Skúška správnosti povolania 71
Duchovný boj v živote
zasvätených osôb 75
Prekážka pri modlitbe 76
Rušivé spomienky 76
Necitlivosť voči iným 77
Skrytá pýcha a hnev 77
Keď Boh nie je na prvom mieste 78
Potrebujeme misionárov
s darom rozlišovania 80
Prostredie 80
Cieľ 81
Rast 83
Duchovný krst 85
Obnova priateľstva 90
Cítiť sa dobre 90
Dobrota 91
Túžba napodobňovať vzory 92
Dôvera 93
Ťažkosti 93
Adventné priority a orientácie 95
Čas 96
Bdelosť 97
Pôst 98
Dovolenková cesta a duchovné rozlišovanie 100
Opustenie miesta 100
Samotná cesta 101
Cieľ cesty 103
Ako sa zbaviť zbytočného strachu 105
Nadhľad a odstup 107
Stabilita 108
Čím nás obohacuje pôstne pokánie 110
Očistná funkcia 110
Oslobodzujúca funkcia 112
Eschatologická funkcia 113
Askéza a vnímavosť na podnety srdca 115
Vstup do Jeruzalema vlastného srdca 120
Hierarchia hodnôt 121
Múdrosť jasného videnia 122
Citlivosť voči druhým 123
Duchovné rozlišovanie a hnutie srdca 125
Rozlišovanie a duchovné zmysly 129
Čistota srdca 129
Čistota zmyslov 130
Duchovné zmysly 131
Mystika Ježišovho Srdca u sv. Margity Márie Alacoque 133
Božské Srdce je plné lásky k ľuďom 134
Božské Srdce Ježišovo chce byť milované 135
Sviatok Božského Srdca Ježišovho 136
Duch Svätý vedie čisté srdce správnym smerom 138
Rozlíšenie prítomnosti Ducha Svätého 142
Vďačnosť 142
Vytrvalosť 143
Poznanie presahujúceho 144
Múdrosť 144
Modlitba 145
Salus Populi Romani 147
Mária – stabilita v nestabilite 152
Pochybnosť a neistota z minulej voľby 152
Strach pred všednosťou a trvalým záväzkom 154
Pohodlnosť a lenivosť 155
Modlitba ruženca a duchovná orientácia 157
Modlitba ruženca a jej účinky 162
Potláča ducha sveta 162
Modlitba ruženca posväcuje 163
Modlitba ruženca vedie k odovzdanosti 165
Kam pôjdem po smrti 167
Peklo 168
Očistec 169
Nebo 170
Záver 173

Duchovné rozlišovanie podľa kresťanskej tradície

Príhovory pre Vatikánsky rozhlas

zľava
10 %
  • Bežná cena: 7.00€
  • Naša cena: 6.30€

zľava
10 %
Ponúkol som  Pánu Bohu svoj život
Oľga Koščová vo svojich spomienkach píše, ako P. Benjamín nezabúdal popri modlitbách a povzbudzovaní..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Príbehy zo života svätého Ignáca z Loyoly
Spracované podľa prameňov    Z príležitosti 500. výročia obrátenia svätého Ignáca S..
2.00€ 1.80€

zľava
10 %
Obnovme si nádej / Podnety pre novú evanjelizáciu
Pomocný biskup arcidiecézy Los Angeles  Robert Barron je v USA veľmi známou osobnosťou. Mediáln..
19.00€ 17.10€

zľava
10 %
Duchovné cvičenia / nový preklad
  Preložil Ján Benkovský SJ Čím sú Duchovné cvičenia sv. Ignáca výnimočné a aktuálne..
9.00€ 8.10€

zľava
5 %
Hojenie zranených emócií / Zdolávanie životných rán
Jung povedal, že za každým psychologickým problémom je problém náboženský. Táto téza je východiskový..
5.50€ 5.23€