Mária Magdaléna/Podľa videní blahoslovenej Anny Kataríny Emmerichovej

Videnia blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej sú najbohatším zdrojom podrobných informácií zo života svätej Márie Magdalény – veľkej hriešnice, veľkej kajúcnice a druhej najdôležitejšej ženy v evanjeliách.

Tieto stránky prevzaté zo Života Ježiša Krista plne korešpondujú so Svätým písmom, ale rozprávajú nám aj o hriešnom živote Márie Magdalény od jej deviatich rokov:

  • o jej výstrednom obliekaní,
  • o jej druhom pokání po opätovnom upadnutí do hriechu,
  • o exorcizme, ktorý na nej vykonal náš Pán,
  • o tom, ako ju Pán bránil pred tými, čo sa považovali za lepších,
  • o jej vzťahu s Martou a Lazárom,
  • o jej vonkajšom výzore,
  • o úlohe, ktorú zohrala na Kalvárii a ešte o mnohom ďalšom.

Táto kniha prináša vítanú protilátku na absurdné fantázie o svätej Márii Magdaléne, ktoré sa opakovane vynárajú na povrch v sekulárnom svete. Neprináša len hojné množstvo faktických detailov, ale aj plno poučných duchovných pohľadov na verejné účinkovanie nášho Pána. Je skvelým úvodom k štvorzväzkovému dielu Život Ježiša Krista a biblické zjavenia od bl. Anny Kataríny Emmerichovej.

Pridaný dodatok od hodnoverného autora, akým je otec Hugh Pope OP, sa zaoberá historickými pochybnosťami o svätej Márie Magdaléne, ktoré zaujímali učencov po celé stáročia. Táto kniha je pre zbožných, zvedavých a pre všetkých, ktorí chcú spoznať „zvyšok príbehu“ jednej z najslávnejších a najtajomnejších žien v dejinách.

„Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.“
– Náš Pán Ježiš Kristus (Mt 26, 13)

Mária Magdaléna podľa videnia ...

 Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Trnava, DK Bratislava
Vydavateľstvo Zaex
Vydanie prvé
Počet strán 193
Formát 148×210 mm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2017

Mária Magdaléna

Podľa videní blahoslovenej Anny Kataríny Emmerichovej

zľava
5 %
  • Bežná cena: 6.00€
  • Naša cena: 5.70€

zľava
5 %
Obety a utrpenia A. K. Emmerichovej/Za Cirkev, obrátenie hriešnikov a umierajúcich
Jasne som videla bludy, úchylky a nespočetné hriechy ľudí. Videla som ich šialenstvo a zlobu ich sku..
7.90€ 7.51€

zľava
5 %
Úvahy o žalmoch
Toto nie je vedecká štúdia. Nie som hebraista ani biblický kritik, ani odborník na starovek či arche..
11.50€ 10.93€

zľava
5 %
Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve
C. S. Lewisa počas druhej svetovej vojny požiadala rozhlasová stanica BBC o sériu príhovorov o zákla..
12.95€ 12.30€

zľava
5 %
Tajomstvá Starého zákona / Videnia pádu anjelov, stvorenia sveta, prvých ľudí a biblických postáv
Videnia Anny Kataríny Emmerichovej (1774 1824), ktoré sa zachovali vďaka Clemensovi Brentanovi, nesú..
7.90€ 7.51€