Chránená princezná

Stretnutie s milým pánom menom Tarzícius, ktorý sa v lete prechádza
so svojou maličkou dcérkou. Vie, že je milovaná a ľúbená, lebo ocko ju
chráni. Je jedinečná. Právom sa považuje za princeznú. Škoda, že človek
časom stráca tento pocit o svojej výnimočnosti. Mali by sme sa vrátiť do
detstva, keď sme na základe prijatia od svojich drahých, vedeli prijať aj
samých seba. Dievčatko si nenecháva lásku len pre seba. V kočíku vezie
bábiku menom Paulínka. Oporu, ktorú prijala od druhých, dáva štedro
ďalej. Ako skutočná princezná, ktorá na hrade nie je len najväčšou kráskou,
ale aj symbolom bezpečia pre svoje kráľovstvo. Buďme ako ona.
Vedomí si svojej kráľovskej hodnosti, buďme darom pre druhých.

 

ThLic. Tomáš Jellúš SJ
Autor je doktorand na Teologickej fakulte
Trnavskej univerzity v oblasti pastorálnej
teológie so zameraním na manželstvo
a rodinu. Ako clen jezuitskej rehole je
správcom kostola v Bratislave a sprievodcom
francúzskej a nemeckej komunity.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 326
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožované
Dátum vydania 2020
1. Kto si pre mňa a môj život? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Byť bohatý na vzťahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Spraviť zo seba dar pre druhých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. Boh nám vychádza v ústrety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5. Láska prejavuje dôveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6. Si moja, môj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7. Prijať radosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8. Radostné očakávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9. Šťastie je v nás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
10. Čo prežívaš, cítim aj ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
11. Radosť zo života je naše najväčšie bohatstvo . . . . . . . . . . . . . . 52
12. Teba mám najradšej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
13. Smäd po živote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
14. Stretnutie s láskou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
15. Zanechal som ti srdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
16. Spoločenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
17. Pokoj v búrkach života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
18. Kto si? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
19. Krehké odpustenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
20. Hodnota lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
21. Darujem ti slobodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
22. Radujte sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
23. Láska je dobrodružstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
24. Dotknúť sa pokoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
25. Spoločenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
26. Príťažlivosť dobra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
27. Umenie žasnúť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
28. Sieť vzťahov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
29. Milujem práve teba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
30. Ponúkam ti prijatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
31. Viesť dialóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
32. Kultúra prijatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
33. Pozitívny dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
34. Byť otvorený pre prijatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
35. Si blízka/blízky môjmu srdcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
36. Oheň túžby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
37. Hravá radosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
38. Žíznim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
39. Moja skúsenosť s tebou je dobrá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
40. Univerzálnosť lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
41. Spolu je viac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
42. Nákazlivá štedrosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
43. Prichádzam k tebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
44. Slobodne dýchaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
45. Starám sa o tvoje vnútro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
46. Čakám na teba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
47. Zdravie lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
48. Si centrom môjho života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
49. Krása je v našej odlišnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
50. Radosť zo stretnutia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
51. Šťastie lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
52. Pre mňa si dokonalá/dokonalý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
53. Osobné stretnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
54. Pečať večnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
55. Prinesiem pokoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
56. Putovanie za šťastím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
57. Atmosféra lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
58. Tvoj príbeh je dôležitý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
59. Poznám tvoje meno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
60. Naplnenie prosby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
61. Vzťah je záležitosť daru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
62. Pozitívne sprevádzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
63. Radosť spoločenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
64. Vkladám svoje srdce do tvojich dlaní . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
65. Všímam si tvoje zranenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
66. Úprimná ľudskosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
67. Oddýchnuté šťastie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
68. Vzácny príbeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
69. Namiesto kritiky prijatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
70. Hodnotný rast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
71. Poznám tvoje vnútro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
72. Radostné očakávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
73. Vnútorné uzdravenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
74. Pohoršovanie ubližuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
75. Po dvoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
76. Nahá duša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
77. Si môj poklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
78. Uzdravujúca pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
79. Ty si moja odmena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
80. Chválim tvoje dobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
81. Buď veľkorysý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
82. Oheň nadšenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
83. Láskyplné prijatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
84. Delím sa s tebou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
85. Priateľské stretnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
86. Vnútorná radosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
87. Identita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
88. Božie áno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
89. Pestrosť života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
90. Prekvapenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
91. Naplnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
92. Človek a jeho príbeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
93. Cesta srdca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
94. Boh, ktorý smrdí človečinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
95. Rozpoznávací znak je láska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
96. Môj domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
97. Znak zmierenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
98. Vzácny pozdrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
99. Wellness pre ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
100. Sme rodina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
101. Posilnenie vzťahov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Chránená princezná

zľava
10 %
  • Bežná cena: 9.00€
  • Naša cena: 8.10€

zľava
10 %
Rodina – radosť lásky / Modlitba deviatnika za rodiny
Vychádza pri príležitosti Roka rodiny Amoris Laetitia / od 19.3. 2021 do 22. 6. ..
2.00€ 1.80€

zľava
10 %
Pozeraj sa a počúvaj /  Ku koreňom ignaciánskej spirituality
Záujem o spiritualitu, ktorú daroval Cirkvi svätý Ignác Loyolský, neutícha ani po päťsto rokoch..
15.00€ 13.50€

Je nemožné byť duchovne zrelým človekom a pritom ostať emočne nezrelý Dlhoočakávaná kniha, k..
12.00€