Pozeraj sa a počúvaj /  Ku koreňom ignaciánskej spirituality

Záujem o spiritualitu, ktorú daroval Cirkvi svätý Ignác Loyolský, neutícha ani po päťsto rokoch, ktoré uplynuli od jeho obrátenia. Je to zásluha nielen vnútornej dynamiky tejto spirituality, ale aj tých, ktorí touto spiritualitou žijú, venujú sa jej, sprevádzajú ľudí hľadajúcich jej benefity. Sú to členovia Spoločnosti Ježišovej, sestry z Congregatio Jesu, Komunity kresťanského života, spoločenstvá Magis. Anglický jezuita David Lonsdale ponúka čitateľovi vo svojej knihe Pozeraj sa a počúvaj možnosť oboznámiť sa so základnými životnými míľnikmi Ignáca Loyolského, s východiskami jeho spirituality, učí ho vnímať svojimi zmyslami a uvažovaním Boha ho všetkých veciach, upozorňuje na prínos ignaciánskej spirituality pre moderného človeka. Autor dôsledne vychádza z prameňov, ktorými sú Ignácove diela: Duchovné cvičenia, autobiografia O sebe, Stanovy Spoločnosti Ježišovej, Duchovný denník a stovky listov.

V Ignaciánskom roku 2021 – 2022 prináša táto kniha príležitosť priblížiť sa ku koreňom ignaciánskej spirituality.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 256
Formát 12 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2021
Poznámka ku chronológii 5
Úvod k revidovanému vydaniu 8

Novší vývoj 9
Otázky interpretácie 12
Správne vysvetľovanie: niektoré
úvahy a metóda 17
Ignaciánske pramene 20
Vysvetľovanie ignaciánskej spirituality 23
Verná a tvorivá interpretácia 25
Toto vydanie 27

1. Ignácove podoby 29
Muž, čo túžil byť romantickým hrdinom 30
Dvoran, vojak 34
Kňaz z povolania 40
Pútnik 42
Evanjelizátor – z Manresy do Ríma 49
Evanjelizátor: Rím 53
Osobná skúsenosť 56

2. Ignác a Ježiš 59
Dôležitosť obrazov Ježiša a Boha 60
Obrazy Ježiša 63

3. Svet a Najsvätejšia Trojica 77
Najsvätejšia Trojica 77
Obrazy Otca 82
Duch Svätý 88
Svet a Boh 90
Nekonečná dobrota a múdrosť 95
Závery 98

4. Rozlišovanie duchov 101
Rozlišovanie v Ignácovom živote 105
Ignaciánske rozlišovanie duchov:
princípy a prax 109
Rozlišovanie a voľby: voľba 119
Voľba 122
Prijať a potvrdiť 124
Reflexie 126

5. Ignaciánska modlitba 129
Rozjímanie 129
Druhé nazeranie o narodení 131
Kontemplatívny spôsob zapojenia vo svete 137
Znamenia rastu 140
Rozlišovanie: vytváranie jednoty medzi modlitbou a životom 146

6. Duchovné cvičenia 151
Skúsenosť cvičení 153
Putovanie v slobode 161
Adaptácie cvičení 165
Ten, kto dáva cvičenia 166
Záver 168

7. Duchovné vedenie 171
Smerom k integrácii 173
Vodca a vedený 176
Proces 179
Smerom k teologickému výkladu 183

8. Stelesňovanie ducha:
Spoločnosť Ježišova 187
Apoštolská služba 189
Služby rozlišovania 191
Apoštolská komunita 196
Poslušní muži? 202
Kázanie v chudobe 205
Rozchod s mníšstvom 209

9. Ignaciánska spiritualita a Cirkev 213
Cirkev – spoločenstvo v službe svetu 215
Cirkev – spoločenstvo v službe
Božiemu kráľovstvu 216
Cirkev – kontext pre učeníctvo a službu 219
Eucharistia 224
Súčasné prístupy k Eucharistii 227

10. Ignaciánska spiritualita a kresťanskí laici 231
Súčasné otázky: poslanie 236
Rodové otázky 241

11. Aktuálne otázky v ignaciánskej
spiritualite 251
Neuvážené nadšenie a schvaľovanie 251
Nebezpečenstvo ustálenosti 255
Integrácia 257
Teologický rámec a jazyk 262
Cirkev 264
Inkulturácia 266
Poďakovanie 273
Poznámky 275

Pozeraj sa a počúvaj

Ku koreňom ignaciánskej spirituality

zľava
10 %
  • Bežná cena: 15.00€
  • Naša cena: 13.50€

zľava
10 %
Chránená princezná
Stretnutie s milým pánom menom Tarzícius, ktorý sa v lete prechádza so svojou maličkou dcérkou. Vie..
9.00€ 8.10€

zľava
10 %
Rodina – radosť lásky / Modlitba deviatnika za rodiny
Vychádza pri príležitosti Roka rodiny Amoris Laetitia / od 19.3. 2021 do 22. 6. ..
2.00€ 1.80€

Je nemožné byť duchovne zrelým človekom a pritom ostať emočne nezrelý Dlhoočakávaná kniha, k..
12.00€