Putovanie  / Ježiš vo svojej zemi

„Putovanie do Svätej zeme ma ohromilo. Bolo takmer neuveriteľné ocitnúť sa na miestach, kde kedysi žil Ježiš. Keď som pod páliacim slnkom prvýkrát zazrel Galilejské jazero a ligotanie jeho hladiny, bolo to ako sen. Pár dní predtým sme v Jeruzaleme natrafili na rybník Betsata. Nielen vidieť miesto, na ktorom sa odohral zázrak, ale aj môcť sa presvedčiť o presnosti správ, ktoré prinášajú evanjeliá, bolo dojemné. Púť ma naučila veci, ktoré som z kníh nevyčítal. Každú chvíľu ma prekvapili nejaké detaily. Po prvýkrát som si uvedomil, že keď Ježiš kázal, neopisoval nejaké abstraktné pozemky, ale miesta, na ktorých jeho poslucháči práve stáli.“                 (James Martin SJ)

 

Známy americký spisovateľ James Martin SJ opisuje v tejto knihe svoje zážitky z púte do Svätej zeme. Každá kapitola má v sebe prvky cestopisu, rozoberá nejaký evanjeliový text a aktualizuje ju nejaká duchovná úvaha. Na konci je vždy príslušný evanjeliový úryvok, ktorý umožní čitateľovi prežiť biblický príbeh osobne na základe toho, čo sa o mieste jeho deja práve dozvedel. Autor hovorí: „Pozývam vás zoznámiť sa s Ježišom, ktorého už možno poznáte, no novým spôsobom. Alebo, ak o Ježišovi veľa neviete, rád by som vám ho predstavil. Rád by som vám predstavil Ježiša, ktorého poznám ja, ako osobu, ktorá je stredobodom môjho života. Spoznávať Ježiša, rovnako ako spoznávať kohokoľvek iného, znamená putovať.“Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 606
Formát 13 x 21 cm
Väzba pevná
Dátum vydania 2020
Úvod 5
Kto je Ježiš? 5
Prvá kapitola
Pútnici 23
Druhá kapitola
Áno 35
Tretia kapitola
Betlehem 65
Štvrtá kapitola
Nazaret 87
Piata kapitola
Jordán 118
Šiesta kapitola
Odmietnutie 139
Siedma kapitola
Galilea 158
Ôsma kapitola
Hneď 175
Deviata kapitola
Genezaretské jazero 190
Desiata kapitola
Šťastní 203
Jedenásta kapitola
Kafarnaum 221
Dvanásta kapitola
Podobenstvá 237
Trinásta kapitola
Búrky 271
Štrnásta kapitola
Gergeza 290
Pätnásta kapitola
Tabgha 307
Šestnásta kapitola
Betsata 329
Sedemnásta kapitola
Jericho 347
Osemnásta kapitola
Betánia 373
Devätnásta kapitola
Jeruzalem 395
Dvadsiata kapitola
Getsemanská záhrada 422
Dvadsiata prvá kapitola
Golgota 440
Dvadsiata druhá kapitola
Zmŕtvychvstalý 471
Dvadsiata tretia kapitola
Emauzy 503
Dvadsiata štvrtá kapitola
Tiberias 527
Dvadsiata piata kapitola
Amen 545
Poďakovanie 555
Poznámky 559
Bibliografia 594

Putovanie

Ježiš vo svojej zemi

zľava
10 %
  • Bežná cena: 25.00€
  • Naša cena: 22.50€

zľava
10 %
Slovo má moc dotknúť sa každého srdca / Advent a Vianoce
Ježišovo slovo má moc dotknúť sa každého srdca, premôcť zlo dobrom, zmeniť a vykúpiť svet. Adventné..
3.50€ 3.15€

zľava
75 %
Anjeli
Ilustrovala Linda Bakerová Smithová.   Za nami, okolo nás, aj pod nami sa v každodennom svet..
8.00€ 2.00€

zľava
10 %
Advent / Zamyslenia
Často mávame skúsenosť, že oživovať myšlienky a modlitbu inšpirovanými slovami Svätého písma nie je ..
6.00€ 5.40€