Mystika manželskej intimity

 Rast vo sviatostnej milosti

Je veľa párov, ktoré prežívajú svoju manželskú intimitu ako samozrejmú, banálnu záležitosť, bez toho, aby v súvislosti s ňou pociťovali čo i len štipku údivu či úžasu. Na rozdiel od nich  pápež František zastáva presne opačné presvedčenie, ktoré sformuloval v posynodálnej exhortácii Amoris laetitia: manželská intimita, prežívaná ľudským spôsobom a posvätená sviatosťou, je cestou rastu v živote i v milosti.

Táto kniha z pera Carla Rocchettu si kladie za cieľ teologicky podložiť vyššie uvedenú perspektívu a naznačiť cestu svätosti, schodnú pre manželské páry, založenú na prežívaní manželského života v celom jeho sviatostnom bohatstve. Autorove analýzy umožňujú nahliadnuť skutočnosť, že manželská intimita predstavuje uskutočňovanie sviatostnej milosti kresťanského manželstva, z čoho vyplýva, že manželia sú povolaní na mystickú cestu, ktorá nachádza svoj najplnší výraz práve v ich spoločnom prežívaní intimity.  

 

CARLO ROCCHETTA, spoluzakladateľ Talianskej spoločnosti pre teologický výskum (Società italiana per la ricerca teologica) a Medzinárodnej akadémie manželskej spirituality (International Academy for Marital Spirituality) sídliacej v Bruseli, je vysokoškolským učiteľom na Teologickom inštitúte v Assisi (Istituto Teologico di Assisi). Je tiež autorom množstva publikácií na tému manželstva a rodiny. Medzi jeho najviac diskutované knihy, publikované v priebehu posledných rokov patria najmä: Teologia del talamo nuziale. Per un’intimità gioiosa (2015) (Teológia manželského lôžka: v ústrety radostnej intimite), La tenerezza grembo di Dio amore. Saggio di teologia biblica (napísané v spolupráci s Rosalbou Manes, 2016) (Neha – lono milujúceho Boha: pohľad z perspektívy biblickej teológie), Il Cantico dei cantici. Polifonia della tenerezza sponsale (2016) (Pieseň piesní: polyfónia manželskej nehy) a Una Chiesa della tenerezza. Le coordinate teologiche dell’Amoris laetitia (2017) (Cirkev plná nehy: teologické súradnice  posynodálnej exhortácie Amoris laetitia).

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 222
Formát 12 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2020
Zoznam skratiek 7
Úvod: Prečo mystika manželskej intimity? 9
1. „Manželská intimita“, nie iba „sex“ 13
2. „Manželská intimita“ rešpektujúca prirodzený
poriadok 16
3. Uskutočňovanie sviatosti manželstva 19
4. Duch Svätý: premena manželskej intimity 23
5. K výšinám mystického zjednotenia 26
Podnety na osobné i spoločné uvažovanie 29
I. Manželské lôžko: „oltár milosti“ 33
1. Manželské lôžko ako „teologické miesto“ 36
2. Sviatostný identikit manželskej intimity 39
3. Manželská intimita ako zážitok mystickej skutočnosti 43
3.1. Rozdiel medzi „mystickým životom“ a „mystickými fenoménmi“ 43
3.2.Teologický základ manželskej mystiky 46
4. Mystika zjednocovania dvoch v jedno smerom k Absolútnu 47
5. Sexuálna rozkoš ako súčasť manželskej mystiky 49
6. Rozhodnutie pre manželskú zdržanlivosť ako voľba v prospech intimity 53
Podnety na osobné i spoločné uvažovanie 58
II. Keď sa manželia navzájom milujú, slávia sviatosť
manželstva 65
1. „Je to vzťah medzi mužom a ženou, ktorý sa stáva
sviatosťou“ 67
2. Kresťanské manželstvo ako „trvalá sviatosť“ 70
3. Sviatostné dary – základ manželskej intimity 74
3.1. Prvý dar: posvätný zväzok 75
3.2. Druhý dar: posväcujúca milosť 78
4. Manželská intimita – „cesta rastu v živote i v milosti“ 80
Podnety na osobné i spoločné uvažovanie 83
III. Snubný charakter tela a manželská intimita 91
1. Od snubného charakteru tela k manželskej intimite 92
2. Manželská intimita ako snubný jazyk 94
2.1. Tvár a pohľad 95
2.2. Slovo 97
2.3. Pohladenie 100
2.4. Objatie 102
2.4. Sexuálne spojenie 105
3. Eucharistia – „prameň a vrchol“ manželskej intimity 108
3.1. Od Eucharistie k manželskej intimite 109
3.2. Od manželskej intimity k Eucharistii 113
Podnety na osobné i spoločné uvažovanie 114
IV. Pohlavná odlišnosť a manželská intimita 121
1. Muž a žena – dva póly vo vzájomnom vzťahu 123
1.1. Fenomenológia vzájomného vzťahu 124
1.2. Bohatstvo ukryté v odlišnosti pohlaví 126
2. Sexuálna reciprocita v službách šťastnej intimity 128
2.1. Fyziologicko-psychologická rovina 128
2.2. Cerebrálno-emocionálna rovina 130
3. „Prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“
(Gn 2,24) 132
3.1. „Mystická osoba“, ktorú treba spoločne stvárňovať 133
4. Prežívanie intimity so ženíchom Kristom prostredníctvom intimity s manželským partnerom a naopak 135
Podnety na osobné i spoločné uvažovanie 137
V. Manželská intimita v milosti Ducha Svätého 143
1. Od „vystupujúcej“ k „zostupujúcej“ láske 144
2. Pôsobenie Ducha Svätého v manželskej intimite 146
2.1. Duch Svätý ako „bozk“ a „objatie“ 150
2.2. Duch Svätý ako syn-phonia 151
2.2. Duch Svätý ako ek-stasis 153
3. Teologálna čnosť lásky – prameň manželskej intimity 154
4. „Miloval ich do krajnosti“ (Jn 13,1) 158
5. Od lôžka kríža k manželskému lôžku 163
Podnety na osobné i spoločné uvažovanie 166
VI. Mystická cesta manželskej intimity 173
1. Sviatosť manželstva a jej mystagógia 174
1.1. Od sviatostnej mystagógie k mystike intimity 177
1.2. Mystika a manželské „poznanie“ 180
2. Asketika a mystika intimity 183
2.1.Od manželov k Bohu – Trojici, ktorý je láska 183
2.2. Od Boha – Trojice lásky k láske medzi manželmi 187
3. Cesta manželskej mystiky 190
3.1.Cesta očisťovania 191
3.2. Cesta osvietenia 193
3.3. Cesta zjednotenia 195
Podnety na osobné i spoločné uvažovanie 197
Záver: Mystika manželskej intimity ako výzva pre kresťanskú spiritualitu 201
1. Manželská intimita ako nostalgia za Bohom-Láskou 203
2. Manželská intimita ako vykúpený ľúbostný zväzok 206
3. Mystický život prežívaný ako povolanie k svätosti 207
4. Zázrak Božej milosti 211
Partnerský test 215


Mystika manželskej intimity

zľava
10 %
  • Bežná cena: 13.90€
  • Naša cena: 12.51€

zľava
10 %
Podeľme sa s múdrosťou
Jedného dňa dostal pápež František pri modlitbe vnuknutie poukázať na dôležité poslanie starých rodi..
20.00€ 18.00€

zľava
10 %
Posvätný ruženec
Táto publikácia obsahuje úvahy o tajomstvách z Ježišovho či Máriinho života. Možno ich využiť pri os..
1.50€ 1.35€

zľava
75 %
Vlastnými slovami - Hans Urs von Balthasar
Keď Ján Pavol II. v máji 1988 vymenoval švajčiarskeho teológa Hansa Ursa von Balthasara za kardinála..
3.95€ 1.00€

zľava
83 %
Skutočné kresťanstvo
Nedeľné príhovory Pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych narodenín pátra Jozefa Porubčana SJ ..
6.00€ 1.00€

zľava
10 %
Láska ku Kristovi až do zabudnutia seba samého
Radostné prežívanie kresťanstva, dôvera v Pánovo milosrdenstvo, láska k Cirkvi, pracovitosť, duchovn..
1.00€ 0.90€