V službe ohlasovania viery a lásky

Jezuiti pochádzajúci z dnešného Slovenska a pôsobiaci na jeho území od roku 1551 až do zrušenia Spoločnosti Ježišovej v roku 1773

V odovzdávaní viery aj vo výchove má prvoradé postavenie svedectvo, príklad rodičov a celej rodiny. Tak to bolo ustanovené od samého počiatku života viery v Božom ľude Starého i Nového zákona. Apoštoli boli ustanovení za Ježišových svedkov práve preto, lebo s ním zdieľali jeho životný príbeh. „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“ (1 Jn 1, 1) To je spôsob, ktorým sa po celé dejiny kresťanstva odovzdávala viera. Tu majú osobitné miesto svedectvá mučeníkov, ktorí svoju vieru potvrdili vyliatím vlastnej krvi. Nechýbajú nám takí ani na Slovensku, len si ich potrebujeme viac všímať a ctiť. K tomu chce prispieť aj tento zväzok edície Svedectvo viery.

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 171
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2020
Predhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Svedkovia viery III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Jezuiti bývalej Rakúskej provincie pochádzajúci z dnešného Slovenska
od roku 1551-1640 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Stručné životopisné údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Úvodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Miesta, kde pôsobila Spoločnosť Ježišova na Slovensku
v rokoch 1561-1773 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Svedkovia viery IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Boží služobníci v námahách, bdeniach a pôstoch . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Medailóny jezuitov zo 16.-18. storočia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Rehoľní bratia zo 16./17. storočia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Na záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Zoznam rodísk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Menný register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

V službe ohlasovania viery a lásky

zľava
10 %
  • Bežná cena: 5.00€
  • Naša cena: 4.50€

zľava
78 %
Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti
Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu, obdaroval ho darom múdrosti a slobody, vníma ho ako part..
3.15€ 0.70€

zľava
44 %
Viera a život  / Manželstvo, rodina, láska
Teoologické meditácie Duchovné úvahy pátra Jozefa Šuppu, ktoré publikoval v časopise Viera a živo..
2.70€ 1.50€

zľava
85 %
Dieťa a Biblia
Poňatie biblických príbehov cez dramatickú výchovu Autorky s dlhoročnými skúsenosťami s pedagogi..
6.61€ 1.00€

zľava
75 %
Boh ma miluje takého, aký som
Praktická príručka na prekonávanie denných problémov, ktoré riešia tí, čo sú v styku s postihnutými ..
4.08€ 1.00€

zľava
10 %
Rodina vo Svätom Písme 2.
Rodina má svoj pôvod v Bohu. V tejto učebnici ponúkame pohľad na rodinu z najzákladne..
7.00€ 6.30€