Úvod do kresťanstva / Prednášky o Apoštolskom vyznaní viery

Dotlač druhého vydania.     

 Keď mladý profesor Ratzinger predstupoval pred študentov na univerzite v Tübingene
s prednáškami o kresťanstve, mal jeden základný úmysel. Chcel, aby mu
rozumeli aj ľudia, ktorí nie sú zvyknutí na jazyk Cirkvi, ktorým tento jazyk prekáža
a ktorým je takto zabalené kresťanstvo neprístupné. Za schému, ktorej sa mal pridržiavať,
si zvolil Apoštolské vyznanie viery známe aj ako modlitba Verím v Boha.
      Knižné vydanie týchto prednášok  sa v origináli aj preložené
do mnohých jazykov stalo bestsellerom. Neuveriteľná dôkladnosť a hĺbka, s akou sa
tento múdry muž dotýka základných otázok kresťanstva, priam vyráža dych. Obdivuhodným
spôsobom ukazuje, ako sú kresťanské pravdy veľmi úzko prepojené s ľudským
životom. S ľudským životom v jeho hĺbke, ktorou sa, žiaľ, tak málo zaoberáme.
        Či sa človek vďaka čítaniu tejto knihy stane kresťanom, alebo či sa stane lepším
kresťanom, to ťažko povedať. No určite sa vďaka vynikajúcemu sprievodcovi,
ktorým je jej autor, dostane vo svojom uvažovaní na veľmi zaujímavé miesta, na
ktorých málokto z nás už bol.Kniha
Vydanie Druhé
Počet strán 311
Formát 13,5 x 21 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2020
Predslov k nemeckému vydaniu z roku 2000 5
Predslov k prvému nemeckému vydaniu 21
Predslov k desiatemu nemeckému vydaniu 23
úvod: „Verím – Amen“
prvá kapitola: Viera v dnešnom svete 27
1. Pochybnosť a viera – situácia človeka zoči-voči
otázke o Bohu 27
2. Skok viery – predbežný pokus o podstatné
určenie viery 33
3. Dilema viery v dnešnom svete 38
4. Hranice moderného chápania skutočnosti
a priestor viery 42
5. Viera ako postoj a chápanie 51
6. Rozum viery 56
7. „Verím v teba“ 59
druhá kapitola: Kresťanská podoba viery 61
1. Úvodná poznámka k dejinám a štruktúre
Apoštolského vyznania viery 61
2. Hranice a význam textu 63
3. Vyznanie a dogma 65
4. Symbol ako prejav štruktúry viery 67
prvá časť: Boh
prvá kapitola: Úvodné otázky k téme o Bohu 79
1. Rozsah otázky 79
2. Hlásenie sa k jedinému Bohu 84
druhá kapitola: Biblická viera v Boha 89
1. Problém rozprávania o horiacom kríku 89
2. Vnútorný predpoklad viery v Jahveho: Boh otcov 93
3. Jahve, Boh otcov a Boh Ježiša Krista 97
4. Idea mena 103
5. Dve strany biblického pojmu Boha 104
tretia kapitola: Boh viery a boh filozofov 106
1. Rozhodnutie sa ranej Cirkvi pre filozofiu 106
2. Premena boha filozofov 111
3. Ako sa táto otázka odráža v texte vyznania viery? 115
štvrtá kapitola: Viera v Boha dnes 117
1. Primát Logosu 117
2. Osobný Boh 123
piata kapitola: Viera v trojjediného Boha 126
1. K otázke chápania 127
2. K pozitívnej významovosti 139
druhá časť: Ježiš Kristus
prvá kapitola: „Verím v Ježiša Krista, jeho
jednorodeného syna, nášho Pána“ 153
I. Problém vyznania viery v Ježiša Krista dnes 153
II. Ježis Kristus: základná forma kristologického
vyznania viery 156
1. Dilema novovekej teológie – Ježiš alebo Kristus? 156
2. Obraz Krista vo vyznaní viery 160
3. Východiskový bod vyznania viery: Kríž 162
4. Ježiš ako Kristus 164
III. Ježis Kristus – pravý Boh a pravý človek 166
1. Východisko otázky 166
2. Moderné klišé „historického Ježiša“ 168
3. Pravda kristologickej dogmy 170
IV. Cesty kristológie
1. Teológia vtelenia a teológia kríža 181
2. Kristológia a učenie o vykúpení 182
3. Kristus – „posledný človek“ 185

Exkurz: Štruktúry kresťanstva 193
druhá kapitola: Rozvíjanie viery v Krista
v kristologických článkoch viery 216
1. „Ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil
sa z Márie Panny“ 216
2. „Trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný,
umrel a bol pochovaný“ 223
3. „Zostúpil k zosnulým“ 234
4. „Vstal z mŕtvych“ 241
5. „Vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha
Otca Všemohúceho“ 248
6. „Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych“ 255
tretia časť: Duch a Cirkev
prvá kapitola: Vnútorná jednota posledných
výrokov Kréda 267
druhá kapitola: Dve hlavné otázky článku o Duchu
a o Cirkvi 273
1. „Svätá katolícka Cirkev“ 273
2. „Vzkriesenie tela“ 280

Poznámky 291
Register odkazov na Sväté písmo 304

Úvod do kresťanstva

Prednášky o Apoštolskom vyznaní viery

zľava
20 %
  • Bežná cena: 17.00€
  • Naša cena: 13.60€
zľava
20 %
Komentáre k Starému zákonu 7 / Žalm 119
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu ..
22.00€ 17.60€

zľava
20 %
Modlitba krížovej cesty
Modlitba Ježišovej krížovej cesty nám vždy ponúka príležitosť prežiť dotyk ukrižovanej lásky. O n..
2.00€ 1.60€

zľava
20 %
Komentáre k Starému zákonu 3 / Exodus
Vydané v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 3. zväzok dlhodobého projektu ..
28.00€ 22.40€

zľava
20 %
Komentáre k Starému zákonu 1  /  Genezis
Prvý odborný komentár k Svätému písmu v slovenčine   1. zväzok dlhodobého projektu ..
25.00€ 20.00€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.