Pane, čo mám robiť? / Sme Ježišovými účeníkmi, alebo len chodíme do kostola?

Ako možno živú a osobnú vieru odovzdávať ďalším generáciám? Bude ešte o pár rokov možné povedať o našej spoločnosti, že má kresťanské základy? Nebudú sa naše kostoly postupne vyprázdňovať? Aký bude život našich farností?

Autorka knihy Pane, čo mám robiť? sa pokúša odpovedať na tieto otázky tým, že povzbudzuje kresťanov, aby nielen chodili do kostola, ale aby sa stali naozajstnými uvedomelými Ježišovými učeníkmi. Učeníkmi sú ľudia, ktorí majú osobný vzťah k Bohu, ku Kristovi, ktorého sa rozhodli nasledovať. Sú to ľudia, ktorým záleží na tom, aby aj v ich okolí bolo cítiť autenticky prežívané kresťanstvo, ktorí si všímajú hľadajúcich, čo prichádzajú do kostola, čo chcú pristúpiť k sviatostiam, čo sú hladní po čomsi viac ako ponúka konzumná spoločnosť, čo si kladú otázky a sú zvedaví. Byť Ježišovým učeníkom, nasledovať Ježiša, to je tá cesta od tradičného kresťanstva, od zvykového chodenia do kostola ku kresťanstvu, ktoré je atraktívne, ktoré má vplyv na okolie, ktoré  oslovuje hľadajúcich a ponúka im blízkosť a pomoc. Formovanie takýchto učeníkov je našou osobnou úlohou voči sebe i úlohou kňazov, rehoľníkov i laikov angažovaných v pastorácii.

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 233
Formát 13 x 20,5 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2019
Úvod 5
1. kapitola
Boh nemá vnúčence 10
2. kapitola
Nevieme, čo je normálne 39
3. kapitola
Ovocie učeníctva 60
4. kapitola
Veľká púť za milosťou 84
5. kapitola
Fázy obrátenia: Môžem ti dôverovať? 108
6. kapitola
Druhá fáza: Zvedavosť 123
7. kapitola
Tretia fáza: Otvorenosť 137
8. kapitola
Fázy obrátenia: Hľadanie a uvedomelé učeníctvo 149
9. kapitola
Prestaňme mlčať 166
10. kapitola
Rozprávajme: Veľký Ježišov príbeh 180
11. kapitola
Osobné stretnutie s Ježišom v jeho Cirkvi 196
12. kapitola
Očakávajme obrátenie 213Pane, čo mám robiť?

Sme Ježišovými účeníkmi, alebo len chodíme do kostola?

zľava
10 %
  • Bežná cena: 13.50€
  • Naša cena: 12.15€

zľava
10 %
Slovo má moc dotknúť sa každého srdca / Advent a Vianoce
Ježišovo slovo má moc dotknúť sa každého srdca, premôcť zlo dobrom, zmeniť a vykúpiť svet. Adventné..
3.50€ 3.15€

zľava
10 %
Uverme neuveriteľné / Myšlienky na každý deň
Arcibiskup Fulton John Sheen (* 1895 – † 1979) bol pomocným biskupom Newyorskej arcidiecézy a n..
10.50€ 9.45€

zľava
10 %
Košickí mučeníci
Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanonik Marek Križin sa pred štyr..
8.00€ 7.20€

zľava
10 %
Škandál škandálov /  Zamlčované dejiny kresťanstva
Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosv..
15.90€ 14.31€