Poznáme Boha Otca?

Odmalička sa k nemu modlievame „Otče náš". Už vyvolený židovský národ vnímal Boha ako Otca. Ježiš ho zjavuje ako svojho Otca a nášho Otca. Duch Svätý nám dáva smelosť nazývať ho „Abba - Otecko". Kardinál Špidlík nás povzbudzuje v tejto knižočke obnoviť svoju vieru v Boha Otca, učiť sa vnímať jeho prozreteľnosť, viesť s ním dialóg, hľadať v sebe ochotu pracovať v jeho vinici. A v neposlednom rade napo-dobňovaťjeho dokonalosť. 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 96
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2019
Viera v Boha Otca
„Otče náš, ktorý si na nebesiach“ – kresťanská modlitba 5
Originalita kresťanského zjavenia v grécko- -rímskom kultúrnom svete 8
Porovnanie Boha filozofov s biblickým Bohom 10
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho 12
Je možné dokázať jestvovanie Boha rozumovými dôvodmi? 13
Supervedecké poznanie 16
Osobné poznanie Boha je viac ako poznanie vecí 17
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu (Hebr 11,6) 19
Božia prozreteľnosť 25
Otcovská prozreteľnosť Boha nás oslobodzuje
od temných síl osudu 25
Oslobodenie od vonkajších i vnútorných nepriateľov 28
Príklad hrdinskej viery v prozreteľnosť 30
Ako sa Božia prozreteľnosť vyrovnáva s toľkým zlom, s ktorým sa stretávame vo svete? 33
Fyzické zlo a mravné zlo 34
V akom zmysle môžu byť i vlastné hriechy
prozreteľnostné? 36
Mystické prijatie prozreteľnosti podľa
Vjačeslava Ivanova 37
Nie je škodlivé priveľmi dôverovať v prozreteľnosť? 39
Posolstvo pre dnešné časy – obnoviť dialóg s Otcom
Proti racionalizmu v náboženskej oblasti 41
Na počiatku bolo Slovo (Jn 1,1) 43
Modlitba sa obracia k Bohu Otcovi 47
Prosebná modlitba za užitočné veci 49

Metafyzický problém: Boh je nemenný – ako by mohol ustúpiť nášmu naliehaniu a zmeniť svoje večné úmysly 51
Robotníci v Otcovej vinici
Modlitba a práca 55
Božia vôľa – prvé pravidlo nábožnosti 56
Božia vôľa ako ovocie trvalého hľadania 58
Zmysel osobnej voľby 59
Pred Otcovým zrakom 63
Božie oko vidí všetko 64
Vonkajšia prítomnosť Boha a jeho prítomnosť v srdci 66
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec
Napodobňovať Boha? 69
Osobné povolanie 70
V čom spočíva pravá podobnosť Bohu? 73
Hriech – osobná urážka Boha i blížneho 75
Nebezpečenstvo neplodného moralizmu 77
Nedostatok komunikácie v ľudskom dialógu 79
Právna dištinkcia: zločiny proti zákonu a zločiny proti osobe 81
Dokonalý obraz božského otcovstva
– Máriino materstvo, telesné i duchovné 83
Epilóg
Meditácia o Božom otcovstve 87

Poznáme Boha Otca?

zľava
10 %
  • Bežná cena: 3.50€
  • Naša cena: 3.15€

zľava
56 %
balíček  Biblické výroky / o viere, nádeji a láske
balíček troch darčekových kníh výberu biblických citátov s fotografiami Téma viery..
18.00€ 8.00€

zľava
10 %
Ježišove otázky / Meditácie pre život
Keď som bol malý chlapec, tešili sme sa s kamarátom na to, že raz nebudeme musieť chodiť do školy. P..
3.30€ 2.97€

zľava
10 %
Dotyk neba
Život je ako plavba. Niekedy na ceste svieti slnko a more je pokojné, všetko je jasné a radostné. Al..
7.50€ 6.75€

zľava
10 %
Vnútro otvorené dokorán
Zamyslenia    Autorom knihy je kňaz a vysokoškolský učiteľ, ktorý stál na prahu smrt..
9.50€ 8.55€