Košickí mučeníci

Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanonik Marek Križin sa pred štyristo rokmi, teda 7. septembra 1619, stali obeťami politických zápasov vo vtedajšej habsburskej monarchii a náboženskej neznášanlivosti, ktorá neváhala použiť aj hrubé násilie voči tým, čo neboli ochotní vzdať sa svojej viery a presvedčenia, ba siahnuť im aj na život.

Kniha, ktorá pri príležitosti štvorstého výročia mučeníckej smrti košických mučeníkov vychádza, vznikla organickým spojením prác niekoľkých autorov. Nájdete v nej historické súvislosti, ktoré podáva Rajmund Ondruš SJ, životopisné portréty mučeníkov, z ktorých dva o jezuitoch mimoriadne dôkladne spracoval Milan Hudaček SJ, zaujímavo spracovaný prehľad o kulte košických mučeníkov od Petra Zubka. Osobitnú časť tvorí správa o antropologickom výskume relikvií a bohatá obrazová príloha.

Veríme, že informácie o našich dejinách a osobnostiach, ktoré boli protagonistami týchto dejín, o príklade apoštolského života a hrdinskom svedectve vernosti svätých mučeníkov, o úcte a dôvere v Božiu pomoc sprostredkovanú na ich príhovor, prinesú čitateľom tejto novej publikácie osoh a budú im povzbudením.

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 196
Formát 12 x 20,5 cm
Väzba mäkká väzba so záložkami
Dátum vydania 2019
Prvá časť 7
Situácia Cirkvi v strednej Európe v 16. a 17. storočí 7
Stredoeurópska dráma 8
Náboženský rozvrat 11
Úsilie o cirkevnú obnovu 14
Obnova Cirkvi v Uhorsku 16
Košice 19
Betlenovo povstanie (1619 – 1626) 26
Druhá časť 31
Traja synovia strednej Európy 31
Marek Križin 32
Štefan Pongrác SJ 36
Melichar Grodecký SJ 44
Poznámky na konci 61
Tretia časť 71
Svedectvo krvi 71
Rozhodujúca voľba 72
Starosti s mŕtvymi 78
Štvrtá časť 81
Kult svätých košických mučeníkov 81
Katolícki mučeníci 82
Kauza Ján Sarkander 85
Genéza kultu košických mučeníkov 89
Kult v Košiciach 92
Kauza troch mučeníkov 93
Klariské obdobie kultu (1634 – 1782) 95
Uršulínske obdobie kultu (1784 – 1863) 97
Procesné úkony 104
Ikonografia košických mučeníkov 108
Forenzná rekonštrukcia tvárí košických mučeníkov 115
Chronológia kultu 116
Zhrnutie 117
Bibliografia 120
Archívy 120
Tlačené pramene 120
Literatúra 121
Internetové zdroje 125
Poznámky 126
Piata časť 133
Antropologická analýza kostrových pozostatkov
košických mučeníkov 133
Metódy 134
Jezuitský kostol v Trnave 135
Pozostatky sv. Štefana Pongráca a sv. Melichara Grodeckého 135
Sv. Štefan Pongrác 136
Zhrnutie výsledkov analýzy pozostatkov sv. Štefana Pongráca 140
Sv. Melichar Grodecký 140
Zhrnutie výsledkov analýzy pozostatkov
sv. Melichara Grodeckého 143
Ostrihomská bazilika (Maďarsko) 144
Sv. Marek Križin 144
Zhrnutie výsledkov analýzy pozostatkov sv. Marka Križina 148
Záver 148
Literatúra 157
Obrazová príloha 165Košickí mučeníci

zľava
10 %
  • Bežná cena: 8.00€
  • Naša cena: 7.20€

zľava
10 %
Vyznať sa v sebe samom / Rozlišovanie duchov
Rozlišovaniu duchov sa človek musí aj učiť, aby vedel dôkladne a pravdivo skúmať myšlienky, hnutia a..
2.00€ 1.80€

zľava
10 %
Pane, čo mám robiť? / Sme Ježišovými účeníkmi, alebo len chodíme do kostola?
Ako možno živú a osobnú vieru odovzdávať ďalším generáciám? Bude ešte o pár rokov možné po..
13.50€ 12.15€

zľava
10 %
Uverme neuveriteľné / Myšlienky na každý deň
Arcibiskup Fulton John Sheen (* 1895 – † 1979) bol pomocným biskupom Newyorskej arcidiecézy a n..
10.50€ 9.45€

zľava
50 %
Konkláve / Pápežské voľby v 20. a 21. storočí
Vakantný Apoštolský stolec. Takto sa označuje v obdobie, keď Cirkev nemá pápeža. Čo sa deje vo Vatik..
6.00€ 3.00€

zľava
10 %
Škandál škandálov /  Zamlčované dejiny kresťanstva
Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosv..
15.90€ 14.31€