Morálno-etické odkazy encykliky Deus caritas est

Skúsenosť lásky podľa Benedikta XVI. je znamením transcendencie – dôkazom schopnosti prekročiť hranice „izolovaného“ bytia a myslenia – a vracia človeka do "siete" jeho životodarných vzťahov, ktoré nie sú iba výrazom jeho "subjektívnej" stránky, ale rovnako dôležitým a charakteristickým prvkom ľudskosti ako racionalita. Analýza kategórie lásky, ktorú ponúka  Benedikt XVI. prostredníctvom rozvíjania paradigmy eros – agapé vyjadruje nielen potrebu druhého, ale aj to, že šťastie nie sme schopní dosiahnuť sami. Eros nás teda odkazuje na potrebu otvoriť sa pre druhého (Druhého). Táto nová interpretácia vedie k novému pohľadu na „duchovno“, najmä ak pripustíme, že predstavenie kategórie lásky ako formy poznania otvára  bohatšiu a širšiu perspektívu zahrňujúcu životodarné vzťahy a tak sa spája s realitou sveta celistvejšie ako iba „neutrálna racionalita“. Zo strany Benedikta XVI. je prenesenie paradigmy eros - agapé do sociálnej oblasti rozvinutím Koncilového posolstva Konštitúcie Gaudium et spes o tom, že prostredníctvom ľudskej činnosti všetko má byť zamerané na človeka a jeho rozvoj a na nikoho z ľudí by sa nemalo zabudnúť, aj keď ho stretneme len náhodou. V analýze obrazov posolstva kresťanskej viery a filozofických tradícií ponúka dialóg a otvára cestu ako prekonať oddelenie súkromného a verejného univerza, ak v obidvoch je do centra postavená ľudskosť.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 90
Formát 17,5 x 25 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2018
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Základné morálne kategórie pred výzvou súčasného relativizmu . . . . 9
1.1 Krátky pohľad na cestu od ideálu – zákona k relativizmu . . . . . . 11
1.2 Rozvíjanie morálno-etických odkazov Koncilu . . . . . . . . . . . 18
2. Paradigma eros a agapé v štruktúre encykliky . . . . . . . . . . . . . 25
2.1 Kategória lásky uprostred zápasu o zmysel a hodnoty
a vo vzťahu veda – viera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2 Dialektika lásky a spravodlivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3 Naliehavosť riešenia sociálnej otázky a Cirkev . . . . . . . . . . . . 35
2.4 Univerzálnosť a konkrétnosť sociálnej dimenzie –
parabola milosrdného samaritána . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3. Morálka a moralizmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.1 Ľudskosť Boha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.2 Cirkev ako spoločenstvo lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3 Kategória bratstva a jej vývoj v kresťanstve . . . . . . . . . . . . . 54
3.4 Možnosti Cirkvi a politiky pri budovaní sociálnej spravodlivosti . . 59
3.4.1 Politika – jej veľkosť a krehkosť . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.4.2 Hermeneutika vzťahov rozum – viera a spravodlivosť – láska . . . 63
3.4.3 Dialektika zdokonaľovania spoločnosti, sociálna charita – štát . . . 64
4. Sloboda a tvorivé úsilie človeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.1 Tolerancia – pasívna čnosť? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.2 Sloboda – osamotená a najvyššia hodnota? . . . . . . . . . . . . . 69
4.2.1 Vývoj predstavy o oslobodení „od“ . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.3 Prínos náboženských hodnôt pri budovaní pluralistickej spoločnosti . . . 73
4.3.1 Vzťah Cirkvi a štátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Zoznam použitej literatúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Morálno-etické odkazy encykliky Deus caritas est

zľava
10 %
  • Bežná cena: 5.50€
  • Naša cena: 4.95€

zľava
10 %
Zmysel na ceste svedomia a cnosti
Verejnosti predkladané dielo obsahuje dve štúdie charakteru vedeckej monografie, ktoré sa, každá zo ..
7.30€ 6.57€

zľava
10 %
Posmrtný život, zázraky a filozofický ateizmus
Úvod do filozofickej teológieDruhý dielPrvý diel filozofickej teológie Kto je Boh a či vôbec j..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 7 / Žalm 119
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu ..
22.00€ 19.80€

zľava
10 %
Božie milosrdenstvo v konfrontácii spiritualít
Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave si v tomto roku pripomína 75 rok..
5.00€ 4.50€