Duchovné cvičenia

Cesta duchovných cvičení pátra Jozefa Lackoviča-Webera je symbolicky zviazaná s rokom 1951, keď boli rehoľníci po barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950 sústredení v Jasove a Podolínci s perspektívou úplnej likvidácie rehoľného života. Z poznámok na okraji jeho zachovaných textov je vidieť, že na nich pracoval prakticky celý život až do svojich osemdesiatich štyroch rokov. V jeho písomnej pozostalosti sú jednotlivé meditácie na danú tému zachované z rozličných rokov. Cvičenia tak zachytávajú aj jeho osobný duchovný a intelektuálny rast. Zväčša dával osemdňové alebo kratšie duchovné cvičenia. Začínal úvodnou meditáciou, ktorá odznela večer pred začiatkom exercícií. V nasledujúcich dňoch boli denne štyri meditácie podľa dynamiky svätého Ignáca s určitými variáciami. Svoje texty k duchovným cvičeniam nechápal ako prednášky, ale ako body, impulzy k vlastnej práci exercitanta. Vo svojich úvodných myšlienkach k exercíciám vysvetľoval, že v jednotlivých bodoch uvádza rady prispôsobené duchovnému životu a rozjímania, ktoré ukazujú cestu, ako má človek spasiteľne a veľmi účinne vplývať s Božou pomocou sám na seba. Má to robiť s tým cieľom, aby sa stal šľachetnejším, lepším a odvážnejším vybojovať si svoje pravé duchovné dobro. Pridŕža sa návodu knižočky Duchovné cvičenia svätého Ignáca, podľa ktorej sa má cvičiť ten, kto si robí exercície. Podobne ako pri vojenskom cvičení, nezapotí sa, kto velí, ale vojak, čo sa cvičí podľa povelov. Exercitant si dobre robí cvičenia len vtedy, keď sa namáha a jednotlivé body prijíma ako usmernenia k svojej vlastnej práci, čo je stále aktuálne.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 320
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2018
Predhovor editorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
P. Jozef Lackovič-Weber SJ, vo všetkom svedomitý jezuita . . . . . . . . . . . . . .9
1. Historický kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2. Účinkovanie na Teologickom inštitúte sv. Alojza . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3. V koncentračných kláštoroch a u rehoľných sestier . . . . . . . . . . . . . . . 14
4. Duchovné cvičenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Jozef Lackovič-Weber: Duchovné cvičenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Úvodné myšlienky k exercíciám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Čo treba vedieť ohľadom rozjímania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Čo rozumie sv. Ignác pod označením „duchovné cvičenia“? . . . . . . . . . . . . 41
1. deň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
„Človek je stvorený“ – pôvod človeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Chváľme Boha vďačným srdcom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Spása duše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Posledný cieľ človeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Cieľ vecí okolo nás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2. deň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Stvorenia – indiferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
O hriechu anjelov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Hriech prarodičov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Hriech jednotlivca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Dobrovoľné všedné hriechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3. deň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
O smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Osobitný súd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Peklo – s poznámkami o svätej spovedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
O očistci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Božie milosrdenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Márnotratný syn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
4. deň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Nasledovanie Krista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Incarnatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Vtelenie Božieho slova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Narodenie Pána Ježiša Krista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Pastieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Traja svätí králi a mudrci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
5. deň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Navštívenie Panny Márie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Skrytý život Pána Ježiša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Dvanásťročný Ježiš v chráme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Povolanie apoštolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
6. deň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
O dvoch zástavách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Tri dvojice ľudí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Vzkriesenie Lazára I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Vzkriesenie Lazára II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
7. deň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Žiť z Boha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Judášova zrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Kristus Pán umiera za nás na kríži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Vnútorné utrpenie Pána Ježiša Krista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
8. deň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Zmŕtvychvstanie Krista Pána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Radosť Panny Márie pri vzkriesení Ježiša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Emauzskí učeníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Ježiš sa zjavuje pri Tiberiadskom jazere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
O láske k Bohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Nanebovstúpenie Pána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Nebo – miesto večnej blaženosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Duchovné cvičenia

zľava
10 %
  • Bežná cena: 7.50€
  • Naša cena: 6.75€

zľava
44 %
Viera a život  / Manželstvo, rodina, láska
Teoologické meditácie Duchovné úvahy pátra Jozefa Šuppu, ktoré publikoval v časopise Viera a živo..
2.70€ 1.50€

zľava
40 %
Osamelý pútnik Ignác Loyolský
  Táto kniha je podľa kritikov míľnikom v modernom biografickom výskume života svätého Ignác..
16.60€ 10.00€

zľava
10 %
Duchovné cvičenia
Tieto cvičenia sú veľmi užitočné a prospešné pre veriacich v Krista na duchovnú útechu a na úžitok n..
9.50€ 8.55€