Zmysel na ceste svedomia a cnosti

Verejnosti predkladané dielo obsahuje dve štúdie charakteru vedeckej monografie, ktoré sa, každá zo špecifického uhla pohľadu, zaoberajú relevanciou otázky zmyslu na ceste človeka životom. Prvá špecifikuje cestu svedomia, druhá ponúka pohľad na cestu cnosti. Obe štúdie sa na jednej strane dopĺňajú a vzájomne osvetľujú, na druhej strane ich spája spoločná tendencia zaoberať sa zmyslom nielen ako niečím, k čomu človek vo svojej slobode smeruje, ale súčasne ako niečím, čo sa človeku otvára ako dar, ako milosť. Nejde teda o jednostranné ľpenie na možnostiach človeka, ale o vyniknutie tvorivej sily Ducha Svätého, ktorý robí všetko novým.Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 136
Formát 17 x 25 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2018
Predhovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Človek ako osoba v dimenzii svedomia
v prihliadnutí na kontext Amoris laetitia (Ivan Kútny) . . . . . . . . . . . 9
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1 Kontext a impostácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1 Danosti súvisiace s uchopením svedomia v Amoris laetitia . . . 17
1.2 Kontexty použitia pojmu svedomie v exhortácii. . . . . . . . . 21
1.3 Impostácia hermeneutického kľúča. . . . . . . . . . . . . . . 27
2 Tajomnosť svedomia a jeho špecifi ckosť vo vzťahovosti lásky . . . . . 34
2.1 Svedomie v prizme svetla cesty a zmyslu . . . . . . . . . . . . 42
2.2 Sprevádzanie a spoluformovanie svedomia na ceste . . . . . . . 47
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Zoznam použitej literatúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Kauzalita cnosti ako cesty podľa Tomáša Akvinského (Andrea Blaščíková) . . . 63
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1 Kauzalita cnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.1 Teória štyroch príčin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.2 Predmetná defi nícia cnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2 Formálna príčina cnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.1 Cnosť ako dobrý habitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.2 Cnosť ako zdokonalenie bytia a konania . . . . . . . . . . . . 78
3 Materiálna príčina cnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.1 Myseľ ako subjekt cnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.2 Zmyslová žiadosť ako subjekt cnosti . . . . . . . . . . . . . . 85
4 Cieľová príčina cnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.1 Posledný cieľ a prostredné ciele vôle . . . . . . . . . . . . . . 91
4.2 Dve úrovne cieľovej príčiny cnosti . . . . . . . . . . . . . . . 95
5 Pôsobiaca príčina cnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.1 Získaná a vliata cnosť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.2 Postupnosť na ceste cnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Zoznam použitej literatúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Doslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
O autoroch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Ivan Kútny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Andrea Blaščíková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Zmysel na ceste svedomia a cnosti

zľava
10 %
  • Bežná cena: 7.30€
  • Naša cena: 6.57€

zľava
10 %
Morálno-etické odkazy encykliky Deus caritas est
Skúsenosť lásky podľa Benedikta XVI. je znamením transcendencie – dôkazom schopnosti prekročiť hrani..
5.50€ 4.95€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 7 / Žalm 119
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu ..
22.00€ 19.80€

zľava
10 %
Božie milosrdenstvo v konfrontácii spiritualít
Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave si v tomto roku pripomína 75 rok..
5.00€ 4.50€

zľava
10 %
Seniori a komunitné služby
 Míľniky v sociálnej práci a sociálnych službách prinášajú nové výzvy, inovujú formy a metódy ..
5.50€ 4.95€

zľava
10 %
Sväté písmo a Tradícia
Božie zjavenie dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi Kristovi, Božom Synovi. Apoštoli ako svedkovia jeho ž..
3.50€ 3.15€