Konkláve / Pápežské voľby v 20. a 21. storočí

Vakantný Apoštolský stolec. Takto sa označuje v obdobie, keď Cirkev nemá pápeža. Čo sa deje vo Vatikáne, keď pápež zomrie, alebo keď sa zriekne úradu?

Autor tejto knihy sa podujal zmapovať všetky obdobia vakantného Apoštolského stolca od začiatku 20. storočia. Dozvieme sa tak o tom, za akých okolností boli volení pápeži od r. 1903. Ďalej si všimneme, ako sa menili v tomto období predpisy o voľbe pápeža.

Najzaujímavejšou časťou celej knihy je tretia časť. Predstavuje čo možno najdetailnejšie presný priebeh prípravy pápežskej voľby a priebeh samotného konkláve. Hoci je konkláve v očiach mnohých ľudí opradené hustou pavučinou tajomstva, táto ustanovizeň ma presné pravidlá, bohatý duchovný obsah a krásne obrady, ktoré voľbu pápeža sprevádzajú.

Ak chcete vedieť, čo sa deje za zatvorenými dverami Sixtínskej kaplnky, kým svet čaká na biely dymový signál o zvolení nového pápeža, začítajte saKniha
Vydanie Prvé
Počet strán 134 + 9 obrazová príloha
Formát 15 x 21 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2013
Úvod 5

Prvá časť
Výber vhodného kandidáta na pápežský stolec v 20. – 21. storočí 7

1. Pontifex maximus (Najvyšší veľkňaz) 9
2. Kompromisní kandidáti na Petrovom stolci 21
3. Pápež predstavuje nové smerovanie Cirkvi: implementácia koncilu 37
4. Voliči rímskeho pápeža 60

Druhá časť
Poriadok v konkláve podľa nariadení pápežov 69

5. Pius X. k otázke „politického veta“ 71
6. Historické kompromisy Pia XI. 75
7. Od volebnej konštitúcie pápeža Pia X. k radikálnym zmenám v novej konštitúcii Summi pontificis electio 78
8. Pokoncilová legislatíva Pavla VI.
o voľbe pápeža 86
9. Konštitúcia Jána Pavla II. ako vrchol všetkých dokumentov o pápežskej voľbe 91

Tretia časť
Volebný poriadok a samotný priebeh voľby 101

10. Zaujímavosti vo výbere Rímskeho veľkňaza 103
11. Príprava a začiatok voľby 106
12. Skrutínium ako spôsob voľby pápeža 112

Záver 124
Bibliografia 126
Obrazová príloha

Konkláve

Pápežské voľby v 20. a 21. storočí

zľava
50 %
  • Bežná cena: 6.00€
  • Naša cena: 3.00€

zľava
33 %
Deviatnik k svätému Ignácovi z Loyoly
Je Cirkev bez chyby? Sv. Pavol hovorí, že áno. Ježiš si pripravil Cirkev čistú a nepoškvrnenú, ale v..
1.50€ 1.00€

zľava
10 %
Košickí mučeníci
Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanonik Marek Križin sa pred štyr..
8.00€ 7.20€

zľava
10 %
Škandál škandálov /  Zamlčované dejiny kresťanstva
Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosv..
15.90€ 14.31€