Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku

Kniha obsahuje farebné fotografiie každého rúcha: jedna veľká fotografiia spredu a dve menšie - z profilu a zozadu.

Okrem toho nájdete základné informácie o každej reholi alebo ráde:

 • oficiálny názov v slovenčine aj v latinčine,
 • skratku a  bežný skrátený názov
 • dátum a miesto založenia
 • meno zakladateľa 
 • rok príchodu na Slovensko
 • súčasné sídlo a forma organizácie 
 • meno aktuálneho predstaveného 
 • aktuálny počet členov a komunít s adresami,  
 • poslanie.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 175
Formát 17 x 24 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2018
Predhovor.............................................................................................................................................................. 5
Úvod......................................................................................................................................................................... 7
Niekoľko úvah o habite.................................................................................................................................... 9

MUŽSKÉ REHOLE A ICH RÚCHA................................................................................................................ 15
Bratia domu Panny Márie Jeruzalemskej............................................................................................... 16
Hospitálska rehoľa svätého Jána z Boha................................................................................................. 18
Inštitút Školských bratov.............................................................................................................................. 20
Komunita Kráľovnej pokoja......................................................................................................................... 22
Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman........................................................................................... 24
Kongregácia misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho................................................................ 26
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (východný obrad)............................................................. 28
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (západný obrad)............................................................... 30
Kongregácia Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.................................................................. 32
Kráľovská kanonia premonštrátov na Strahove.................................................................................. 34
Misijná spoločnosť.......................................................................................................................................... 36
Misionári Matky Božej Lasaletskej............................................................................................................ 38
Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.................................................................. 40
Mnísi z rehole svätého Beneditka.............................................................................................................. 42
Rád Preblahoslovenej Panny Márie z hory Karmel............................................................................. 44
Rád premonštrátov......................................................................................................................................... 46
Rád svätého Pavla Prvého Pustovníka.................................................................................................... 48
Rád svätého Bazila Veľkého........................................................................................................................ 50
Rehoľa dominikánov na Slovensku........................................................................................................... 52
Rehoľa menších bratov – františkánov.................................................................................................... 54
Rehoľa menších bratov konventuálov – minoritov............................................................................. 56
Rehoľa piaristov na Slovensku................................................................................................................... 58
Rehoľa svätého Augustína na Slovensku................................................................................................ 60
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov....................................................................... 62
Spoločnosť Božieho Slova............................................................................................................................ 64
Spoločnosť Božského Spasiteľa................................................................................................................. 66
Spoločnosť Ježišova....................................................................................................................................... 68
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu.......................................................................................................... 70
Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho – dehoniáni................................................................................. 72

ŽENSKÉ REHOLE A ICH RÚCHA................................................................................................................. 75
Congregatio Jesu.............................................................................................................................................. 76
Fraternita malých sestier Ježišových....................................................................................................... 78
Inštitút dcér Márie Pomocnice................................................................................................................... 80
Inštitút sestier kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho............................................................. 82
Kanonistky svätého Augustína rehole Notre Dame............................................................................ 84
Komunita Blahoslavenstiev......................................................................................................................... 86
Komunita Kráľovnej Pokoja......................................................................................................................... 88
Kongregácia dcér Božej Lásky.................................................................................................................... 90
Kongregácia dcér Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho......................................... 92
Kongregácia dcér svätého Františka Assiského................................................................................... 94
Kongregácia milosrdných sestier svätého Karola Boromejského................................................. 96
Kongregácia milosrdných sestier svätého Vincenta – satmárok................................................... 98
Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža............................................................................... 100
Kongregácia Notre Dame, kanonisky svätého Augustína.............................................................. 102
Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa.......................................................................................... 104
Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy.............................................................. 106
Kongregácia sestier karmelitánok Diaťaťa Ježiša............................................................................ 108
Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva......................................................................... 110
Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa..................................................................................... 112
Kongregácia sestier Nepoškvrneného Počatia Panny Márie,
III. rádu svätého Františka z Assisi.......................................................................................................... 114
Kongregácia sestier Panny Márie útechy.............................................................................................. 116
Kongregácia sestier premonštrátok....................................................................................................... 118
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie....................................................... 120
Kongregácia sestier služobníčok Najsvätejšej Panny Márie
Nepoškvrnene počatej – sliezske............................................................................................................ 122
Kongregácia sestier svätého Cyrila a Metoda........................................................................................ 124
Kongregácia sestier terciárok kapucínok Svätej rodiny................................................................ 126
Kongregácia školských sestier de Notre Dame................................................................................. 128
Kongregácia školských sestier svätého Františka........................................................................... 130
Kongregácia sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho............................................................. 132
Milosrdné sestry Panny Márie Jeruzalemskej................................................................................... 134
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého.................................................................................. 136
Misijné sestry Kráľovnej apoštolov....................................................................................................... 138
Rád Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel.......................................................................... 140
Rád klarisiek kapucínok na Slovensku................................................................................................. 142
Rád sestier svätého Bazila Veľkého....................................................................................................... 144
Rád svätého Benedikta............................................................................................................................... 146
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (východný obrad)..................................................................... 148
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (západný obrad)....................................................................... 150
Rehoľa svätej Alžbety.................................................................................................................................. 152
Rímska únia rádu svätej Uršule............................................................................................................... 154
Rodina Panny Márie.................................................................................................................................... 156
Sestry františkánky Premenenia............................................................................................................ 158
Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony................................................................................. 160
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul..................................................... 162
Spoločnosť Máriiných setier Zázračnej medaily............................................................................... 164
Spoločnosť sociálnych sestier................................................................................................................. 166
Viceprovincia svätých Cyrila a Metoda sestier rádu svätého Bazila Veľkého na Slovensku. 168

Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku

zľava
10 %
 • Bežná cena: 18.00€
 • Naša cena: 16.20€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 5  /  Žalmy 51 - 75
Cena Dominika Tatarku za rok 2017 Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzi..
25.00€ 22.50€

zľava
85 %
Hodnotová demokracia a občianska zodpovednosť
Nástup demokracie po páde železnej opony otvoril občanom krajín bývalého sovietskeho bloku veľké mož..
3.40€ 0.50€

zľava
50 %
Kresťanská náuka o spoločnosti
Zasväteným, teda tým, čo sa zaujímajú o problematiku náuky o spoločnosti, netreba osobitne kardinála..
2.00€ 1.00€