Neodpočívaj, pomáhaj / Fakty zo života blahoslaveného Titusa Zemana  a pohľady na jeho osobnosť

 

Vychádza v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK v Bratislave

Nad hrobom zosnulého sa zvykne hovoriť: „Odpočívaj v pokoji.“ Nad hrobom zosnulého saleziána Titusa Zemana však v januári roku 1969 jeho provinciál nepovedal tieto zvyčajné slová, ale ich pravý opak: „Neodpočívaj, pomáhaj!“

Emília Hrabovec vo svojom príspevku približuje obrovské dielo, ktoré vykonali kňazi, čo sa dostali za hranice vďaka Titusovi, predovšetkým
v Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda.
Juraj Vittek sa zamýšľa nad mučeníctvom a svätosťou z teologického hľadiska ako nad darom.
Rastislav Hamráček sumarizuje poklad, ktorý vďaka Titusovmu nasadeniu za kňazské povolania Cirkev získala.
Róbert Letz dokumentuje neuveriteľne krutý súdny proces s Titusom Zemanom.
Jozef Slivoň umožňuje vytvoriť si predstavu, čo všetko sa musí udiať, kým Cirkev vyhlási niekoho za blahoslaveného.
Peter Slepčan predstavuje osobu Titusa Zemana v súvislostiach, najmä tých vajnorských, a upozorňuje na styčné body jeho života  a svedectva s ďalším kandidátom na blahorečenie – biskupom Michalom Buzalkom.
 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 208
Formát 15 x 20,5 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2017
6 Úvod

8 Titus Zeman – chronológia života

13 „Tvoje kňazstvo sa nekončí dnes, ale pokračuje v kňazstve tých, ktorým si ty umožnil stať sa kňazmi.“
Slovenskí kňazi a rehoľníci z troch výprav Titusa Zemana v cudzine
Emília Hrabovec

43 Teológia svätosti Titusa Zemana
Náčrt spirituality nového slovenského blahoslaveného
Juraj Vittek

79 Utrpenie mučeníkov dáva rast Cirkvi
Titus Zeman a jeho ovocie, ktoré má slovenská cirkev denne v rukách
Rastislav Hamráček SDB

105 Súdny proces s Titusom Zemanom a spoločníkmi
Róbert Letz

131 Proces blahorečenia a svätorečenia je súdny proces s presnými právnymi normami
Jozef Slivoň

161 Sila svedectva
Peter Slepčan

193 Záver

199 O autoroch

203 Menný register

Neodpočívaj, pomáhaj

Fakty zo života blahoslaveného Titusa Zemana a pohľady na jeho osobnosť

zľava
10 %
  • Bežná cena: 10.00€
  • Naša cena: 9.00€

zľava
10 %
Spiritualita a umenie
Zážitok silnej duchovnej skúsenosti, mimoriadne zasahujúcej do života človeka aj spoločenstva, viedo..
8.00€ 7.20€

zľava
10 %
S Máriou na ceste života
Spomínam si, ako mladý študent som chodieval so svojou tetou často na púte. Na jednom pútnickom m..
3.50€ 3.15€