Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií  VII/Vianočné a iné

Siedmy zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií, ktorý prináša najmä vianočné hry, vychádza v období slávenia jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého Alojza – 75 rokov od jeho založenia. Jeho pokračovaním je Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave, ktorá si v roku 2017 pripomína svoje dvadsiate výročie. Hru inšpirovanú ľudovým umením – Darca kožúška – sme našli v archíve Kongregácie školských sestier de Notre Dame v Beckove a v tejto zbierke ju uvádzame ako prvú v poradí. V hre Ferka Urbánka Jezuliatko, sa opätovne otvára správa o narodení Ježiša, ako ju uvádzajú svätí evanjelisti Lukáš a Matúš. Klaňaniu mudrcov však predchádza emotívne silné tretie dejstvo, ktoré odhaľuje vnútorné zdesenie Herodesa, čím sa sujet záverečného štvrtého dejstva dostáva do dramatického vyvrcholenia.  Ďalšie dve vianočné hry aktualizujú tému Vianoc do života konkrétnych ľudí, čím ponúkajú možnosť nových inšpirácií na inovatívne scénické spracovanie danej tematiky. Súčasťou zbierky sú aj hry Svätá Júlia od Pailler-Daublera a Urbánkova hra Stratená. Obe Urbánkove hry a hru Svätá Júlia sa nám podarilo objaviť v archíve provinciálneho domu Dcér Božskej Lásky v Trnave, ktoré sú známe pod ľudovým názvom mariánky. Sestrám oboch reholí ďakujeme za ich ochotu a veľkodušnosť v poskytnutí prístupu k týmto cenným materiálom.Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 268
Formát 14, 4 x 20, 5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2017
1. Ladislav Csontos: Predhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Neznámy autor: Darca kožúška. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vianočný výstup
3. Ferko Urbánek: Jezuliatko
Jasličková hra so spevom v štyroch dejstvách . . . . . . . . . . . .21
4. Karol Forstinger: Štedrý večer siroty
Vianočná hra v piatich dejstvách
preložil Jozef Psársky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
5. Libor Mattoška: Obnovený svet
Vianočná divadelná hra v 3 dejstvách s premenou . . . . . . . . 129
6. Pailler-Daubler: Sv. Júlia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
7. Fr. Urbánek: Ztratená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií VII

Vianočné a iné

zľava
10 %
  • Bežná cena: 6.30€
  • Naša cena: 5.67€

zľava
10 %
Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií VI/Veselohry a iné
Šiesty zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií, ktorý prináša najmä veselohry, vychá..
6.30€ 5.67€

zľava
10 %
S Máriou na ceste života
Spomínam si, ako mladý študent som chodieval so svojou tetou často na púte. Na jednom pútnickom m..
3.50€ 3.15€

zľava
10 %
Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií V / Evanjelizačné hry
K životu Mariánskych kongregácií na Slovensku neoddeliteľne patrila evanjelizácia, ktorú úspešne vyk..
6.50€ 5.85€