Čo Ježiš hovorí o láske / Boh a ľudia v podobenstvách

Niektoré rozprávania obsiahnuté v evanjeliách majú aj po dvoch tisícročiach schopnosť prekvapovať nás a provokovať. Je to preto, lebo nám vždy ponúkajú „neopozeraný“ uhol pohľadu. Podobenstvá sú rozprávania o ľuďoch, ako sme my – o otcoch, synoch, robotníkoch – a Ježiš ich vedel vynikajúco podať. Podobenstvá dokážu v tých, ktorí ich dnes čítajú a počúvajú, vyvolať revolúciu, ničia predsudky a nabúravajú tradičný pohľad na spravodlivosť. Nútia nás hľadieť na rodiny v kríze, na stále chudobnejších chudobných a na stále bohatších bohatých, na upracovaných robotníkov Ježišovým pohľadom a hľadať nové spôsoby lásky a modlitby.

 

Enzo Bianchi si vybral najznámejšie podobenstvá: o milosrdnom Samaritánovi, o márnotratnom synovi, o boháčovi a Lazárovi, o farizejovi a mýtnikovi. Číta ich novým spôsobom, ktorý odhaľuje inú tvár Boha, než na akú sme zvyknutí. Podstatnou črtou tejto tváre je milosrdenstvo. Pohľad na túto črtu Božej tváre by nás mal vždy robiť ľudskejšími a mal by meniť našu existenciu.  Mal by nás učiť, čo vlastne mal Ježiš na mysli, keď hovoril o láske. Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 147
Formát 13 x 20,5 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2017
Úvod:
Ako sa Ježiš díval, ako myslel a rozprával 7
I.
Samaritán 15
Úvod: Umenie počúvať 17
1. „Čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ 19
2. „ A kto je môj blížny?“ 24
3. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha 26
4. Keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto 29
5. Čo myslíš, ktorý z týchto troch bol blížnym? 35
6. Podobenstvo pre nás, tu a teraz 41
Záver 45
2.
Podobenstvá o milosrdenstve 49
Úvod: Ježiš, človek, ktorý rozpráva o bláznivej láske Boha
k ľudstvu 51
1. „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi“ 55
2. „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí“ 57
3. Ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí 60
4. Istý človek mal dvoch synov 61
5. Mladší syn odcestoval do ďalekého kraja 65
6. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, no nik mu ich nedával 67
7. „Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov“ 69
8. Ešte bol ďaleko 72
9. Tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa 77
10. Jeho starší syn bol práve na poli 78
11. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť 80
12. Patrilo sa hodovať a radovať sa 84
Záver 85
3.
Boháč a chudobný Lazár 89
Úvod: Bohatí a chudobní 91
1. Boháč a žobrák počas života 94
2. Boháč a chudobný po smrti 99
3. „Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú“ 101
Záver 104
4.
Farizej a mýtnik 107
Úvod: Kresťanstvo a náboženstvo 109
1. Spoliehať sa na seba 112
2. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu 114
3. Farizejova modlitba 115
4. Mýtnikova modlitba 121
5. Ježišov súd 125
Záver 127
Záver:
Toľká trpezlivosť s nami 129
Poznámky 137
Úvod: Ako sa Ježiš díval, myslel, rozprával 137
1. Samaritán 138
2. Podobenstvá o milosrdenstve 140
3. Boháč a chudobný Lazár (Lk 16,19-31) 141
4. Farizej a mýtnik (Lk 18,9-14) 142
Záver: Toľko trpezlivosti s nami 143

Čo Ježiš hovorí o láske

Boh a ľudia v podobenstvách

zľava
79 %
 • Autor: Bianchi Enzo
 • ISBN 978-80-8191-055-5
 • Dostupnosť: Skladom
 • Bežná cena: 7.00€
 • Naša cena: 1.50€

zľava
67 %
Sedem posledných slov
Pozvanie byť lepším Ježišovým priateľom   James Martin SJ, autor viacerých bestsellerov, ..
6.00€ 2.00€

zľava
10 %
Štyri týždne v Pôste / Duchovná cvičenia v každodennom živote
Páter Peter Bujko SJ hĺbkou svojej osobnosti zanechalhlbokú stopu v mnohých ľuďoch, čo ho poznali. V..
2.90€ 2.61€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 5  /  Žalmy 51 - 75
Cena Dominika Tatarku za rok 2017 Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzi..
25.00€ 22.50€