Ukázal mi cestu

 

„Ako ste to len mohli prežiť?” — Túto otázku dostával americký jezuita P. Walter J. Ciszek veľmi často, keď sa po dvadsiatich  troch rokoch vrátil zo sovietskych väzení a pracovných táborov do Spojených štátov. Odpovedal na ňu vždy rovnako: „Viedla ma Božia prozreteľnosť.“   

V úvode tejto knihy, ktorá je akýmsi  pokračovaním jeho pamätí S Bohom v Rusku (Dobrá kniha, Trnava 2015), však dodáva: „Uvedomoval som si, že som touto odpoveďou nikoho neuspokojil, ani som ňou nemohol poskytnúť presvedčivé vysvetlenie, čo som tým vlastne myslel. Počas dlhých rokov izolácie a utrpenia mi Boh dal zakúsiť a pochopiť svoju lásku. Tomu však môžu porozumieť len tí, čo to zažili. Boh mi odobral mnohé vonkajšie fyzické, ba aj náboženské potešenia, o aké sa obyčajne ľudia opierajú, a ponechal mi niekoľko zdanlivo jednoduchých právd. Nimi som sa dal viesť. A predsa, akú hlbokú zmenu spôsobili v mojom živote, akú silu a odvahu pokračovať mi dodávali. Žiadalo sa mi s tým zdôveriť a vyrozprávať to aj iným. Bol som úprimne presvedčený, že to bol tiež dôvod, prečo ma Boh vo svojej prozreteľnosti priviedol šťastlivo domov, aby som mohol pomôcť aj iným pochopiť tieto pravdy trocha lepšie.“

 Kniha
Vydanie Druhé
Počet strán 224
Formát 13 x 20,5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2016
Predhovor 9
Prvá kapitola
Albertín 15
Druhá kapitola
Rozhodnutie odísť do Ruska 25
Tretia kapitola
Rusko 35
Štvrtá kapitola
Zaistenie a uväznenie 47
Piata kapitola
Lubianka 57
Šiesta kapitola
Výsluchy 73
Siedma kapitola
Štyri roky očistca 87
Ôsma kapitola
Na prechode 101
Deviata kapitola
Telo 111
Desiata kapitola
Práca 119
Jedenásta kapitola
Kňazstvo 129
Dvanásta kapitola
Apoštolát 139
Trinásta kapitola
V znam svätej ome 147
Štrnásta kapitola
Duchovné obnovy 155
Pätnásta kapitola
Strach pred smrťou 163
Šestnásta kapitola
Sloboda 171
Sedemnásta kapitola
Božie kráľovstvo 179
Osemnásta kapitola
Pokora 189
Devätnásta kapitola
Viera 197
Dvadsiata kapitola
Humanita 205
Doslov 215

Ukázal mi cestu

zľava
56 %
  • Bežná cena: 9.00€
  • Naša cena: 4.00€

zľava
75 %
Slovo v službe života 2  / Pôst a Veľká noc
Druhá časť cyklu Jozefa Šuppu SJ Slovo v službe života nás bude sprevádzať počas troch mesiacov ..
4.00€ 1.00€