Súborné dielo 6. zväzok / Mysteria Regni Dei, Cirkevné rehoľné právo, Zasvätený život

Mysteria Regni Dei, Cirkevné rehoľné právo, Zasvätený život

Do šiesteho zväzku, ktorý vychádza v Roku zasväteného života, sme zaradili diela týkajúce sa života podľa evanjeliových rád. Ťažiskom je súbor exercičných prednášok Mysteria Regni Dei – Tajomstvá Božieho kráľovstva nazerané v Duchovných cvičeniach svätého Ignáca Loyolského. Dielo vzniklo v rokoch 1957 – 1958 a od roku 1959 sa šírilo samizdatom. V osemdesiatych rokoch autor reagoval na vydanie nového Kódexu kánonického práva študijným textom Cirkevné rehoľné právo. Nájdete v ňom komentár k cirkevnoprávnym normám, ktoré sa týkajú zasväteného života. Na konci knihy sú zaradené prednášky o rehoľnom živote, z ktorých viaceré boli publikované aj v zahraničí.

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 447
Formát 14,5 x 20.5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2016
Obsah

P. Emil Krapka SJ a kontinuita zasväteného života na Slovensku 7
Na úvod 7
1. Obdobie po Barbarskej noci 8
2. Kontinuita zasväteného života 17
3. Ďalšie štúdium zasväteného života inšpirované P. Emilom Krapkom 20
Mysteria Regni Dei 27

Úvod 34
„Vstupná úvaha o poslaní duchovných cvičení 40
Východisko a základ 47
Človek… 57
Človek je stvorený 63
Cieľ človeka 71
Ostatné stvorené veci 77
Používanie stvorených veci 82
Ja pred Bohom 87
Prvý týždeň 91
Tajomstvo milosti a hriechu 92
Rozjímanie o troch hriechoch 100
Ja hriešny pred Bohom 107
Rozjímanie o pekle 112
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? 118
Druhý týždeň 125
Výzva kráľa… Meditácia o Kristovom kráľovstve 126
Nazeranie o vtelení 137
Nazeranie o Kristovom narodení 145
Obetovanie v chráme 150
O Kristovom živote v Nazarete 153
Rozjímanie o dvoch zástavách 161
Rozjímanie o troch dvojiciach ľudí 173
Povolanie apoštolov 175
Úvaha o troch spôsoboch poníženosti 185
Poznámky ku statiam o voľbe 192
O vzkriesení Lazára 200
Tretí týždeň 209
Úvodné poznámky k tretiemu týždňu 210
Posledná večera 213
Tajomstvá Getsemanskej záhrady 224
Tajomstvá súdu 235
Umučenie nášho Pána Ježiša Krista 252
Mysterium crucis – tajomstvo kríža 268
Štvrtý týždeň 273
Úvodné poznámky k štvrtému týždňu 274
Tajomstvá oslávenia 277
Zjavenie vzkrieseného Krista 285
Poslanie apoštolov 291
Nazeranie na dosiahnutie lásky 297
Cirkevné rehoľné právo 321
Poznámky na úvod 323
Študijné poznámky k 3. časti 2. knihy nového kódexu 337
I. oddiel. Inštitúty zasväteného života 385
II. Oddiel. Spoločnosti apoštolského života. 389
Literatúra k cirkevnému rehoľnému právu 391

Zasvätený život 393
Rehoľný život v skrytosti 395
Cesta tajnej teologickej formácie na Slovensku v rokoch 1950 – 1990 405
Biblické základy rehoľného života 411
Communio –Komunitná dimenzia rehoľného života 421
Rehoľný život ako tajomstvo Zvestovania 428

Editorská poznámka 435

Register citovaných miest 436

Súborné dielo 6. zväzok

Mysteria Regni Dei, Cirkevné rehoľné právo, Zasvätený život

zľava
10 %
  • Bežná cena: 14.90€
  • Naša cena: 13.41€

zľava
10 %
Krížová cesta s pápežom Františkom
  Ježišov kríž je skutočným potvrdením, ako veľmi nás Boh miluje. Je zjavením milosrdnej Bož..
2.00€ 1.80€

zľava
0 %
Zasvätenie do teológie
Autori tejto publikácie sa usilujú priblížiť čitateľovi problematiku jednotlivých teologických disci..
6.20€ 6.20€

zľava
84 %
Vykúpené bytie
Otázky neveriacich, pochybujúcich i veriacich o tom, či je Boh naozaj spravodlivý, sa ozývajú neustá..
3.09€ 0.50€