Úvodné state z filozofickej hermeneutiky I

Homér naozaj patril medzi prvých interpretovaných autorov. Sám pritom bol interpretátorom, a to preto, že pred ním ešte nebolo povedané nič iné, jeho slová sa chápali ako posvätné (existovali legendy a mýty, ale prvý, kto ich interpretoval, bol Homér). Homér bol navyše ten, koho bohovia „inšpirovali“, čiže bol jediný, kto správne vysvetľoval vznik a kolobeh dejín. Ústna recitácia Homéra a jeho „interpretácia“ však vedie ľudí k zabudnutiu. Literatúra v tom čase je primárne chápaná ako hovorené slovo. Od nepamäti veľké diela recitovali rapsódi a počúvali sa na námestí. Moc takto prednášaného veľkolepého diela ukazuje na jeden dôležitý fenomén: na mnohé slabiny napísaného textu. Napísanému textu chýba niečo z „expresivity“ hovoreného slova. Nevieme si v skutočnosti predstaviť éru hovoreného slova, keď recitácia predstavovala viac ako samotný text. Nesmieme však zabúdať na to, že pôvodná reč bola počúvaná, nie čítaná, reč bola znázorňovaná na spôsob znakov a existovalo veľa dôvodov, prečo sa ústny prejav chápal lepšie a ľahšie ako napísaný.
Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 111
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2015
Predslov

1 Ku koreňom slova hermeneutika
1.1 Hermeneutika znamená „niečo povedať“
1.2 Hermeneuein znamená „vysvetľovať“
1.3 Hermeneuein znamená „prekladať“
1.4 Definícia či definície hermeneutiky
Základné otázky
Literatúra

2 Na ceste od Homéra k Platónovi
2.1 Počiatky hermeneutiky
2.2 Aristoteles a jeho teória jazyka
2.3 Stoici a hermeneutika
Základné otázky
Literatúra

3 Anticipácia stredovekej interpretácie
3.1 Alegória a alexandrijská škola
3.2 Augustín a jeho dielo De doctrina Christiana
3.3 Stredoveká hermeneutika
3.3.1 Stredoveká náuka o štyroch zmysloch
3.3.2 Figuratívny a imaginatívny základ stredovekej hermeneutiky
Základné otázky
Literatúra

4. Hermeneutika reformácie a protestantizmu
4.1 Všeobecné predpoklady
4.2 Základné princípy protestantskej hermeneutiky
4.2.1 Jasnosť (claritas) Svätého písma
4.2.2 Zjavenie sa prispôsobuje človeku
4.2.3 Zjavenie je progresívne
4.2.4 Scriptura sui ipsius interpres
4.2.5 Analógia viery
Základné otázky
Literatúra

5 Nástup a vývin modernej hermeneutickej teórie
5.1 J. M. Chladenius a výchovná úloha hermeneutiky
5.2 Schleiermacherova univerzálna hermeneutika
Základné otázky
Literatúra

Záver
Použitá literatúra
Summary
Textová príloha – povinné čítanie
J. M. Chladenius: O interpretácii historických správ a kníh
F. Schleiermacher: O pojme hermeneutiky vzhľadom na Podnety F. A. Wolfa i vzhľadom na Astovu Učebnicu

Úvodné state z filozofickej hermeneutiky I

zľava
10 %
  • Bežná cena: 3.00€
  • Naša cena: 2.70€

zľava
10 %
Základné črty spirituality Nového zákona
Učebnica, ktorú držíte v ruke, chce poukázať na pramene sily a účinnosti Nového zákona predovšetkým ..
5.00€ 4.50€

zľava
81 %
Antiklerikalizmus. Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí.
Práca Antiklerikalizmus : Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí je rozdelen..
2.62€ 0.50€

zľava
86 %
Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie
Štruktúra tejto monografickej práce, ktorú sme nazvali „Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie“,..
6.90€ 1.00€