Základné črty spirituality Nového zákona

Učebnica, ktorú držíte v ruke, chce poukázať na pramene sily a účinnosti Nového zákona predovšetkým prostredníctvom duchovnej skúsenosti samotného Ježiša, odhalením jeho originálneho, nového a intímneho vzťahu s Bohom, do ktorého svojou nezištnou láskou vovádzal svojich apoštolov a učeníkov. Prostredníctvom apoštolov aj veriacich všetkých čias chce voviesť do intimity svojho vzťahu s Bohom Otcom, ako hovorí „mojím a vašim Otcom“. Dáva nám poznať nový obraz Boha, ktorý prináša nielen nový vzťah k Bohu ako k Otcovi, ale aj nové vzťahy k blížnym a v komunite veriacich. Osobitne si všímame tri prvotné spoločenstvá v Jeruzalem, v Antiochii a v Korinte so všetkými ich obohacujúcimi duchovnými aspektmi i s tienistými a problematickými stránkami, ktoré nám dávajú spoznať opravdivú dynamiku života viery. Aj problémy a spory sú príležitosťou na hlbšie pochopenie viery a jej prežívanie v každodennom živote, ktorý ovplyvňovali a ovplyvňujú rozličné kultúrne faktory. Prof. ThDr. Ladislav Csontos PhD. je slovenský jezuitský kňaz a profesor katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave, Teologická fakulta. Venuje sa filozofickej antropológii, filozofii kultúry a problematike spirituality a pastorácie rozvedených katolíkov. V týchto oblastiach publikoval niekoľko monografií a rad vedeckých štúdií.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 172
Formát
Väzba brož.
Dátum vydania 2014

Základné črty spirituality Nového zákona

zľava
10 %
  • Bežná cena: 5.00€
  • Naša cena: 4.50€

zľava
10 %
Úvodné state z filozofickej hermeneutiky I
Homér naozaj patril medzi prvých interpretovaných autorov. Sám pritom bol interpretátorom, a to pr..
3.00€ 2.70€

zľava
80 %
Sociálny kódex Cirkvi
Dielo obsahuje syntetický výklad sociálnych téz, citovanie najdôležitejších cirkevných dokumentov, v..
4.95€ 1.00€

zľava
25 %
Stručný katolícky teologický slovník
Stručný katolícky teologický slovník predstavuje nástroj potrebný na zoznámenie sa so základ..
20.00€ 15.00€